Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BESLENME 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, nörolojik hastalığı olan bireylerin tıbbi beslenme tedavi ilkelerini öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Nörolojik hastalıkların nedenleri ve sınıflaması,Sinir sistemi ,Nörolojik hastalıklar,Pernisiyöz anemi,Wernick-korsakoff sendromu ,İnme ,Alzheimer ,Epilepsi,Migren,Multiple skleroz ,Parkinson hastalığı,Nörotravma,Sunumlar,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların patofizyolojisini, risk faktörlerini açıklayabilecektir. 1, 3, 4 F
1.1. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların etiyolojisini çözümler 1, 3, 4 F
1.2. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların klinik belirtilerini ayırt eder. 1, 3, 4 F
1.3. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların risk faktörlerini değerlendirir. 1, 3, 4 F
2. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların komplikasyonlarını, tedavi protokollerini açıklayabilecektir 1, 3, 4 F
2.1. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların komplikasyonlarını tahmin eder. 1, 3, 4 F
2.2. Komplikasyonlara yönelik tedavi yöntemlerini düzenler. 1, 3, 4 F
2.3. Tedavide beslenmenin etkinliğini değerlendirir. 1, 3, 4 F
3. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarından korunmada ve tedavide güncel yaklaşımları ifade edebilecektir. 1, 3, 4 F
3.1. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların korunması ve tedavisine yönelik güncel yaklaşımlar oluşturur. 1, 3, 4 F
3.2. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarında önerilen fonksiyonel besinleri sorgular 1, 3, 4 F
3.3. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarının korunması ve tedavisine yönelik beslenme tedavisi uygular. 1, 3, 4 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik hastalıkların nedenleri ve sınıflaması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Sinir sistemi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Nörolojik hastalıklar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Pernisiyöz anemi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Wernick-korsakoff sendromu Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İnme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Alzheimer Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Epilepsi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Migren Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Multiple skleroz Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Parkinson hastalığı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Nörotravma Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sunumlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Sunumlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
1. Beslenme. Baysal A., Hatiboğlu Yayınevi, 9. Baskı, Ankara,2002. 2. Shils ME, Olson JA, Shihe M, Ross AC. Modern Nutrition in Healthy and Disease. Ninth edition, Lippincott 3. Mahan K., Arlin M. Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy, 10 th edition, 2000. 4. Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı, Hatiboğlu, Yenilenmiş 5. baskı, Ankara, 2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu