Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUKLUK OBEZİTESİ ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri çocukluk obezitesi, Türkiye ve dünyadaki durumu/sıklığı, risk faktörleri, önlenmesi ve tedavisi konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuklarda obezitenin tanımlanması, sınıflanması,Türkiye’de ve dünyada çocukluk obezitesi,Çocukluk obezitesinin risk faktörleri I,Çocukluk obezitesinin risk faktörleri II,Çocukluk obezitesinin risk faktörleri III,Çocukluk obezitesiyle birlikte yaşanan fizyolojik sorunlar I,Çocukluk obezitesiyle birlikte yaşanan fizyolojik sorunlar II,Çocukluk obezitesiyle birlikte yaşanan psikolojik sorunlar,Çocukluk obezitesinin önlenmesi ve tedavisi,Aileye dayalı beslenme, fiziksel aktivite ve diğer yaklaşımlar,Okula dayalı beslenme, fiziksel aktivite ve diğer yaklaşımlar,Topluma dayalı beslenme, fiziksel aktivite ve diğer yaklaşımlar,Davranış tedavisi,Menü planlama, genel değerlendirme ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çocukluk obezitesini saptayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Ağırlık, boy uzunluğu ve bel çevresi ölçümlerini alır. 1, 2, 3 A
1.2. Persentil eğrilerinde obeziteyi basitçe belirler. 1, 2, 3 A
1.3. Beden Kitle İndeksi ve Relatif Ağırlık formülleri ile obeziteyi ayırt eder. 1, 2, 3 A
1.4. z skorunu hesaplayarak obezitenin derecesini belirler. 1, 2, 3 A
2. Çocukluk obezitesinin Türkiye’de ve dünyadaki durumunu açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Çocukluk obezitesinin Türkiye ve dünyanın hangi bölgesinde, ne ölçüde bir sorun olduğunu değerlendirir. 1, 2, 3 A
2.2. Türkiye’deki çocukluk obezitesi sıklığına ilişkin istatistikleri yorumlar, bilimsel araştırmaları izler. 1, 2, 3 A
2.3. Dünyadaki çocukluk obezitesi sıklığına ilişkin istatistikleri yorumlar, bilimsel araştırmaları izler. 1, 2, 3 A
3. Çocukluk obezitesini oluşturan risk faktörlerini belirleyebilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Çocuklarda obeziteye neden olan beslenme sorunlarını tanımlar. 1, 2, 3 A
3.2. Çocuklarda obeziteye neden olan inaktivite sorunlarını çözümler. 1, 2, 3 A
4. Çocukluk obezitesinin önlenmesi ve tedavisi için gerekenleri rapor edebilecek ve uygulayacaktır. 1, 2, 3 A
4.1. Çocuğun yaşa uygun beslenmesi ve hareketli olabilmesi konusunda aileyi bilgilendirir. 1, 2, 3 A
4.2. Sağlıklı, yeterli ve dengeli okul menüleri planlar. 1, 2, 3 A
4.3. Öğrencilere, öğretmenlere ve diğer okul personeline sağlıklı beslenme konusunda eğitim hazırlar. 1, 2, 3 A
4.4. Çocuğun sağlıklı beslenmesi ve hareketli olabilmesi konusunda yerel yönetimler, medya ve gıda sektörü ile ortak çalışmalar yapar. 1, 2, 3 A
5. Obez çocukların beslenme tedavisinde aktif rol alabilecektir. 1, 2, 3 A
5.1. Obez çocuğun mevcut beslenme durumunu değerlendirir. 1, 2, 3 A
5.2. Çocuğun yaş, cins, fiziksel aktivite, sosyo-kültürel ve ekonomik durumunu dikkate alarak uygun menü planı yapar, çocuğu ve aileyi eğitir. 1, 2, 3 A
5.3. Çocuğun yaş, cins, fiziksel aktivite, sosyo-kültürel ve ekonomik durumunu dikkate alarak çocuğu değerlendirir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuklarda obezitenin tanımlanması, sınıflanması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Türkiye’de ve dünyada çocukluk obezitesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Çocukluk obezitesinin risk faktörleri I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocukluk obezitesinin risk faktörleri II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocukluk obezitesinin risk faktörleri III Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocukluk obezitesiyle birlikte yaşanan fizyolojik sorunlar I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocukluk obezitesiyle birlikte yaşanan fizyolojik sorunlar II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocukluk obezitesiyle birlikte yaşanan psikolojik sorunlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocukluk obezitesinin önlenmesi ve tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Aileye dayalı beslenme, fiziksel aktivite ve diğer yaklaşımlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Okula dayalı beslenme, fiziksel aktivite ve diğer yaklaşımlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Topluma dayalı beslenme, fiziksel aktivite ve diğer yaklaşımlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Davranış tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Menü planlama, genel değerlendirme ve tartışma Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Obesity in Childhood and Adolescence. Eds:Kiess W, Marcus C, Wabitsch M. KARGER, 2004. 2. American Academy of Pediatrics. A Parent’s Guide to Childhood Obesity, 2006. 3. Garipağaoğlu M Çocuklarda şişmanlığın tedavisi ve önlenmesi. Çocuk Dergisi. 7:158–165, 2007. 4. Pediatric and Adolescent Obesity Treatment. Eds: O’Donohue W, Moore BA, Scott BJ. Routledge Taylor and Francis Group. 2008 5. Management of Childhood Obesity. Eds: Poskitt E, Edmunds L. Cambridge University Press. 2008. 6. Pediatri I-II Eds:Neyzi O. Ertuğrul T. 3.baskı-2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu