Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLEVSEL BESİNLER 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşlevsel besinlerin sağlık üzerine yararları ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İşlevsel besinlerin tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması,Üretim ve kullanım amaçlarına göre işlevsel besin grupları,İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-I,İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-II,İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-III,İşlevsel besin bilimine teknolojik bakış,Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-I,Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-II,Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-III,İşlevsel besinlerin besin güvenliği ve toksikolojisi açısından değerlendirilmesi,İşlevsel besinlerin toplum sağlığı üzerindeki etkileri,İşlevsel besinler ile ilgili uluslararası gelişmeler,İşlevsel besinlerle ilgili yasal düzenlemeler,İşlevsel besinlerin geleceği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İşlevsel besin bilimini ve işlevsel besin bilimi ile ilgili temel kavramları yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. İşlevsel besinlerin tarihsel sürecini ve gelişimini açıklar. 1, 2, 3 A
1.2. İşlevsel besin gruplarını karşılaştırır. 1, 2, 3 A
1.3. İşlevsel besin bileşenlerini ve özelliklerini açıklar. 1, 2, 3 A
2. İşlevsel besinlerin sağlık üzerine olan etkilerine ilişkin bilgilerini yorumlayabilecek ve kullanabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. İşlevsel besin bileşenlerinin sağlık faydalarını açıklar. 1, 2, 3 A
2.2. İşlevsel besin grupları ve bileşenleri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmeleri yorumlar. 1, 2, 3 A
2.3. İşlevsel besin gruplarının ve bileşenlerinin toplum tarafından farkındalığını açıklar. 1, 2, 3 A
3. İşlevsel besinleri besin güvenliği ve toksisite yönüyle tartışabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. İşlevsel besin bileşenlerinin güvenilirliğini sorgular. 1, 2, 3 A
3.2. İşlevsel besin bileşenlerini içeren besin gruplarının toplum tarafından tüketim yoğunluğunu tartışır. 1, 10, 12, 15, 2, 3 A
3.3. İşlevsel besinlerin mevcut ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygunluğunu yorumlar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşlevsel besinlerin tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Üretim ve kullanım amaçlarına göre işlevsel besin grupları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-III Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İşlevsel besin bilimine teknolojik bakış Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-III Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İşlevsel besinlerin besin güvenliği ve toksikolojisi açısından değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 İşlevsel besinlerin toplum sağlığı üzerindeki etkileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İşlevsel besinler ile ilgili uluslararası gelişmeler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İşlevsel besinlerle ilgili yasal düzenlemeler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 İşlevsel besinlerin geleceği Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Saarela M. Functional foods: Concept to product, 2nd Ed. 2011. 2. Shi J. Functional Food Ingredients and Nutraceuticals: Processing Technologies, 2006. 3. Wildman REC (ed), Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press, 2001 4. Gibson GR, Williams CM (ed), Functional Foods Concept to Product. CRC Press, 2000. 5. Schmidl MK, Labuza TP. Essentials of functional foods. 2000 6. Özen M (Ed). Sağlıklı Kalmak İçin Probiyotikler Prebiyotikler Anlatılmayan Tarihçe, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 207
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu