Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, sindirim sistemi hastalıklarının insidansı, etyolojisi, semptomları ve gastrointestinal sistem hastalıklarının (GIS) tıbbi beslenme tedavisi hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sindirim sisteminin fizyolojisi,Sindirim sisteminin fizyolojisi,Sindirim sisteminin histolojisi,Sindirim sistemi hastalıklarında morfolojik ve enzimatik değişiklikler,Ağız -yutak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Özofagus hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Mide hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Mide hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,İnce bağırsak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,İnce bağırsak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Pankreas hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Karaciğer hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Kalın bağırsak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Patolojik bulgulara göre tıbbi beslenme tedavisi,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sindirim sisteminin genel yapı ve özelliklerini tanıyabilecektir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
1.1. Sindirim sisteminin fizyolojisi ve histolojisini açıklar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
1.2. Sindirim sistemi hastalıklarını açıklar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
1.2. Hastalık durumlarında morfolojik ve enzimatik değişiklikleri değerlendirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
2. Tıbbi beslenme tedavisi seçenekleri hazırlayabilecektir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
2.1. Ağız, diş ve özefagus hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ilkelerine karar verir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
2.2. Mide hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ilkelerine karar verir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
2.3. İnce bağırsak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ilkelerine karar verir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
2.4. Pankreas hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ilkelerine karar verir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
2.5. Karaciğer ve kalın bağırsak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ilkelerine karar verir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
3. Hasta bireylere beslenmeleri konusunda dikkat etmeleri gereken bilgileri anlatabilecektir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
3.1. Hasta bir bireye beslenme tedavisini uygulama basamaklarını açıklar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
3.2. Farklı durumlara özgü öneriler geliştirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
3.3. Sağlık personeli ile birlikte hastanın tedavisini planlar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sindirim sisteminin fizyolojisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Sindirim sisteminin fizyolojisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Sindirim sisteminin histolojisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Sindirim sistemi hastalıklarında morfolojik ve enzimatik değişiklikler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Ağız -yutak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Özofagus hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Mide hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Mide hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İnce bağırsak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İnce bağırsak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Pankreas hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Karaciğer hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Kalın bağırsak hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Patolojik bulgulara göre tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
15 Genel değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları
1. Stipanuk M H. Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, 2000. 2. Bowman Barbara A, Russell Robert M. Present Knowledge in Nutrition, ILSI Press,Washington DC, 2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu