Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri; enteral - parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi I,Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi II,Enteral beslenme tanımı, tarihçe,Enteral beslenme endikasyonları,Enteral beslenme yolları,Enteral beslenme kontraendikasyonları,Enteral beslenme ürünleri ve özellikleri,Enteral beslenme ürün seçimi,Parenteral beslenme tanımı, tarihçe,Parenteral beslenme endikasyonları,Parenteral beslenme yolları,Parenteral beslenme kontraendikasyonları,Parenteral beslenme ürünleri ve özellikleri,Parenteral beslenme ürün seçimi,Parenteral beslenme ürün seçimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hastanın beslenme durumunun değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Hastanın beslenme durumunu değerlendirir. 1, 2, 3 A
1.2. Hastanın gereksinimlerinin hesaplar. 1, 2, 3 A
1.3. Hastanın gereksinimlerini karşılama konusunda izlenecek yöntemleri tasarlar. 1, 2, 3 A
2. Enteral ve parenteral beslenme yöntemlerini aktarabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Enteral ve parenteral beslenme yollarının uygulama durumlarını karşılaştırır. 1, 2, 3 A
2.2. Enteral ve parenteral beslenme endikasyonlarını sorgular. 1, 2, 3 A
2.3. Enteral ve parenteral beslenme kontraendikasyonlarını tartışır. 1, 2, 3 A
3. Enteral ve parenteral beslenme ürünlerini sıralayabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin özelliklerini değerlendirir. 1, 2, 3 A
3.2. Ürün seçimi konusunda mevcut ürünleri karşılaştırır. 1, 2, 3 A
3.3 İlaç-besin etkileşimini ilişkilendirir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Enteral beslenme tanımı, tarihçe Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Enteral beslenme endikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Enteral beslenme yolları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Enteral beslenme kontraendikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Enteral beslenme ürünleri ve özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Enteral beslenme ürün seçimi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Parenteral beslenme tanımı, tarihçe Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Parenteral beslenme endikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Parenteral beslenme yolları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Parenteral beslenme kontraendikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Parenteral beslenme ürünleri ve özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Parenteral beslenme ürün seçimi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
15 Parenteral beslenme ürün seçimi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları
1. Nutrisyonda Güncel Konular. Erdem NZ., Gümüşel S. Ata Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011. 2. Klinik nutrisyon: temel kavramlar. Simon P. Allison - Peter Fürst - Remy Meier - Marek Pertkiewicz - Peter Soeters. Çeviri: Korfalı G.,2006. 3. Nütrisyon ve gastrointestinal hastalık. Mark H. DeLegge. Çeviri Editörü: Koray Topgül, Zafer Malazgirt . Nobel tıp kitabevi, İstanbul, 2011. 4. Dietitian's Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition. Skipper A., Jones & Bartlett Publishers, 3rd edition, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu