Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri şişmanlık ve anoreksiya nervoza, bulimia nervoza gibi yeme davranış bozukluklarının beslenme tedavisi ve güncel beslenme önerileri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Enerji dengesi ve vücut ağırlığının denetimi,Vücut ağırlığının değerlendirilmesinde kullanılan antropometrik yöntemler,Şişmanlığın tanımı ve sınıflandırılması,Şişmanlığın risk etmenleri ve komplikasyonları,Şişmanlık ve beslenme tedavisi,Şişmanlık ve beslenme tedavisi,Anoreksiya nervozanın tanımı, fizyopatolojisi ve komplikasyonları,Anoreksia nervoza ve beslenme tedavisi,Bulimia nervozanın tanımı, fizyopatolojisi ve komplikasyonları,Bulimia nervoza ve beslenme tedavisi,Diğer yeme bozukluklarının (ortoreksia, binge eating vb.) tanımlanması ve komplikasyonları,Diğer yeme bozuklukları ve beslenme tedavisi,Yeme bozukluklarında beslenme desteği,Genel Değerlendirme,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Vücut ağırlık yönetimine ilişkin tüm bilgileri detaylı bir şekilde tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Vücut ağırlığını etkileyen etmenleri ayırt eder. 1, 2, 3 A
1.2. Ağırlık yönetimdeki bireysel farklılıkları karşılaştırır. 1, 2, 3 A
1.3. Vücut ağırlığının değerlendirilmesinde kullanılan antropometrik yöntemleri sınıflandırır. 1, 2, 3 A
2. Obezitede tıbbi beslenme tedavisi planlayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Obezitenin tanımı, sınıflandırılması ve risk etmenlerini eleştirir. 1, 2, 3 A
2.2. Obezitenin fizyolojik ve psikososyal komplikasyonlarını değerlendirir. 1, 2, 3 A
2.3. Obezite tedavisindeki güncel beslenme önerilerini yorumlar. 1, 2, 3 A
2.4. Obezitede bireye özgü beslenme/diyet programı planlar. 1, 2, 3 A
3. Yeme davranışı bozukluklarında beslenme tedavisi uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Anoreksiya nervozanın tanımını ve komplikasyonlarını ayırt eder. 1, 2, 3 A
3.2. Anoreksiya nervozada beslenme tedavisi planlar. 1, 2, 3 A
3.3. Bulimia nervozanın tanımını ve komplikasyonlarını ayırt eder. 1, 2, 3 A
3.4. Bulimia nervozada beslenme tedavisi planlar. 1, 2, 3 A
3.5. Diğer yeme bozukluklarını (ortoreksia, binge eating vb.) tanımlar ve beslenme tedavisi planlar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Enerji dengesi ve vücut ağırlığının denetimi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Vücut ağırlığının değerlendirilmesinde kullanılan antropometrik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Şişmanlığın tanımı ve sınıflandırılması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Şişmanlığın risk etmenleri ve komplikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Şişmanlık ve beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Şişmanlık ve beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Anoreksiya nervozanın tanımı, fizyopatolojisi ve komplikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Anoreksia nervoza ve beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Bulimia nervozanın tanımı, fizyopatolojisi ve komplikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bulimia nervoza ve beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Diğer yeme bozukluklarının (ortoreksia, binge eating vb.) tanımlanması ve komplikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Diğer yeme bozuklukları ve beslenme tedavisi Preparation from related courses sources
13 Yeme bozukluklarında beslenme desteği Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
15 Genel Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. The Binge Eating and Compulsive Overeating Workbook. Carolyn Cooker Rose. 2009. 2. Eating Disorders in Children and Adolescents. A clinical handbook. Daniel Le Grange, James Look. 2011. 3. Eating Disorders in Children and Adolescents. Bryan Lask, Rachel Bryant- Waugh. 2013. 4th Edition. 4. Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu