Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri çeşitli akut ve kronik çocuk hastalıklarına ilişkin teorik,klinik, laboratuvar bulguları ile beslenme ya da diyet tedavileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Protein Enerji Malnütrisyonu ve beslenme tedavisi,Emilim bozukluklarında (Malabsorbsiyonda) beslenme tedavisi,Akut-kronik gastroenteritte ve konstipasyonda beslenme özellikleri,Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi I,Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi II,Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme özellikleri,Şişmanlık ve beslenme özellikleri,Tip 1 Diyabet ve beslenme tedavisi,Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi,Karaciğer hastalıklarında beslenme özellikleri,Hematoloji-onkoloji hastalıklarında beslenme özellikleri,Enfeksiyon hastalıklarında beslenme,Nörolojik hastalıklar ve beslenme özellikleri,Besin allerjilerinde beslenme özellikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çocuklarda görülen akut ve kronik hastalıkları, nedenlerini, laboratuar ve klinik bulgularını tanıyabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Doğuştan ve sonradan oluşan hastalıkları ayırt eder. 1, 2, 3 A
1.2. Hastalıkların nedenlerini kavrar/açıklar. 1, 2, 3 A
1.3. Hastalıkların klinik bulgularını ayırt eder. 1, 2, 3 A
1.4. Hastalıkların laboratuar sonuçlarını yorumlar. 1, 2, 3 A
2. Hastalıklara özgü diyet düzenleyebilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Hastalığın klinik ve laboratuar bulgularını esas alarak, günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini saptar. 1, 2, 3 A
2.2. Gereksinimleri karşılayacak menüleri düzenler. 1, 2, 3 A
2.3. Diyet konusunda çocuğu ve aileyi bilgilendirir/eğitir. 1, 2, 3 A
3. Kronik hastalığı olan çocukları ve diyet uygulamalarını değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Çocukların büyüme-gelişme ve beslenme durumlarını değerlendirir. 1, 2, 3 A
3.2. Yaşa ve laboratuar bulgularına göre diyet planlar. 1, 2, 3 A
3.3. Diyetin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunları belirler, çözüm önerileri getirir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Protein Enerji Malnütrisyonu ve beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Emilim bozukluklarında (Malabsorbsiyonda) beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Akut-kronik gastroenteritte ve konstipasyonda beslenme özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Şişmanlık ve beslenme özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Tip 1 Diyabet ve beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Karaciğer hastalıklarında beslenme özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Hematoloji-onkoloji hastalıklarında beslenme özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Enfeksiyon hastalıklarında beslenme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Nörolojik hastalıklar ve beslenme özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Besin allerjilerinde beslenme özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 2. Shaw V.Lawson M. Clinical Pediatric Dietetics Second Edition Blacwell Sciences Ltd.-2001. 3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi Hatipoğlu Yayınları 2000. 4. Pediatri I-II Eds:Neyzi O. Ertuğrul T. 3.baskı-2010. 5. Pediatric Nutrition in Practice. Eds:Koletzko B. Nestle Nutrition Enstitutes. Karger, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu