Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MENÜ PLANLAMA 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere menü planlama ilke ve yöntemleri, farklı yaş gruplarının özelliklerine ve risk gruplarına göre menü planlama, ayrıca hazırlanan menülerin yönetimi ve denetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Menü Tanımı,Menü tanımı,Menü çeşitleri,Menülerin sınıflandırılması,Menü planlamayı etkileyen etmenler,Menü tipleri,Menü örnekleri,Menü planlama ilkeleri,Menü planlama adımları,Menü denetimi,Menü değerlendirilmesi,Çeşitli gruplara yönelik menüler planlama,Çeşitli gruplara yönelik menüler planlama,Sunumlar,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Menü planlama ilke ve yöntemlerini sıralayabilecektir. 1, 16, 2, 3 A, B
1.1. Menü planlamada dikkat edilmesi gereken ilkeleri değerlendirir. 1, 16, 2, 3 A, B
1.2. Değişik menü tiplerini birbiriyle karşılaştırır. 1, 16, 2, 3 A, B
1.3. Menü planlarken uygulanacak yöntemler planlar. 1, 16, 2, 3 A, B
2. Farklı yaş gruplarına ve risk gruplarına yönelik menü planlayabilecektir. 1, 16, 2, 3 A, B
2.1. Farklı yaş gruplarının besin ve besin öğesi gereksinimlerine göre menü hazırlar. 1, 16, 2, 3 A, B
2.2. Risk gruplarına özel menü planlar. 1, 16, 2, 3 A, B
2.3. Hazırladığı menülerin enerji ve besin öğesi içeriğini hesaplar. 1, 16, 2, 3 A, B
3. Menü yönetim ve denetimini uygulayabilecektir. 1, 16, 2, 3 A, B
3.1. Menü yönetim etmenlerini yorumlar. 1, 16, 2, 3 A, B
3.2. Menü denetim etmenlerini karşılaştırır. 1, 16, 2, 3 A, B
3.3. Maliyet kontrol yöntemlerinden hangisinin kullanılacağına karar verir. 1, 16, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Menü Tanımı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Menü tanımı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Menü çeşitleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Menülerin sınıflandırılması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Menü planlamayı etkileyen etmenler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Menü tipleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Menü örnekleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Menü planlama ilkeleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Menü planlama adımları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Menü denetimi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Menü değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çeşitli gruplara yönelik menüler planlama Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çeşitli gruplara yönelik menüler planlama Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Sunumlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
15 Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Fundamentals of Menu Planing. McVety P., Ware B.J., Ware C. L. John Wiley and Sons, Canada, 2009. 2. Study Guide to Accompany Management By Menu. Kotschevar L., Wıthrow D. Fourth edition. John Wiley and Sons, Canada, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu