Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ BESLENME I 3+0 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Indrani KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, makro besin öğelerinin (proteinler, yağlar ve karbonhidratlar) metabolizmasını biyokimya, fizyoloji ve beslenme bilimleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin amacı, kapsamı, çalışma yöntemleri, genel tanım ve kavramlar,Karbonhidratlar I: Tanımı, kimyası, özellikleri, kaynakları,,Karbonhidratlar II: Sindirimi, emilimi ve metabolizması,,Karbonhidratlar III: Gereksinmeler, yetersiz ve aşırı alıma ilişkin sorunlar,Proteinler I: Tanımı, kimyası, özellikleri, kaynakları, kalitesi,Proteinler II: Sindirimi, emilimi ve metabolizması,,Proteinler III: Gereksinmeler, yetersiz ve aşırı alıma ilişkin sorunlar,Lipitler I: Tanımı, kimyası, özellikleri, kaynakları,Lipitler II: Sindirimi, emilimi ve metabolizması,Lipitler III: Gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları,Enerji Metabolizması I: Enerji dengesi, besinlerin enerji değeri,Enerji Metabolizması II: Enerji harcaması,Enerji Metabolizması III: Enerji dengesi ve dengesizliği sorunları,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Vücut fonksiyonları ve sağlıklı beslenmek için enerji ve makro besin ögelerini ve önemini değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.1. Vücutta enerji döngüsünü yorumlar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.2. Protein metabolizmasını açıklar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.3. Karbonhidratların önemini tartışır. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.4. Yağların metabolizmada kullanımını açıklar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2. Besinleri enerji ve makro besin ögeleri içeriğine göre değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.1. Besinlerin makro besin öğesi içeriğini tanımlar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.2. Farklı besin gruplarını hangi besin öğesinden zengin olduğuna göre sınıflandırır. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.3. Besinlerin enerji içerdiğini listeler. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3. Yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite ve bazı hastalıklara göre günlük enerji, makro besin ögeleri gereksinimlerini, besin grupları ile miktarlarının alınması gereken miktarlarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.1. Bireyin günlük enerji gereksinmesini hesaplar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.2. Bireyin günlük enerji gereksinmesine göre makro ve mikro besin öğesi ihtiyacını saptar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.3. Sağlığın korunması ve devam ettirilmesinde insan beslenmesinin rolünün ayrıntılı olarak tartışır. 1, 10, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, çalışma yöntemleri, genel tanım ve kavramlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Karbonhidratlar I: Tanımı, kimyası, özellikleri, kaynakları, Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Karbonhidratlar II: Sindirimi, emilimi ve metabolizması, Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Karbonhidratlar III: Gereksinmeler, yetersiz ve aşırı alıma ilişkin sorunlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Proteinler I: Tanımı, kimyası, özellikleri, kaynakları, kalitesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Proteinler II: Sindirimi, emilimi ve metabolizması, Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Proteinler III: Gereksinmeler, yetersiz ve aşırı alıma ilişkin sorunlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Lipitler I: Tanımı, kimyası, özellikleri, kaynakları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Lipitler II: Sindirimi, emilimi ve metabolizması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Lipitler III: Gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Enerji Metabolizması I: Enerji dengesi, besinlerin enerji değeri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Enerji Metabolizması II: Enerji harcaması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Enerji Metabolizması III: Enerji dengesi ve dengesizliği sorunları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1.Introduction to Human Nutrition . The Nutrition Society, Blackwell Publishing. 2003. 2.Nutrition and Metabolism; The Nutrition Society, Blackwell Publishing. 2003. 3.Metabolic Regulation: A Human Perspective, 2nd edition; Blackwell Publishing. 2003. 4. Mahan LK, Stump SE. Krause's Food & Nutrition Therapy.Elseiver, 2008. 5. Mahan LK, Stump SE, Raymond JL. Krause's Food and the Nutrition Care Process. Elseiver, 2013. 6. Body T. Nutritional Biochemistry. Academic Press, 1999.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu