Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİN DESTEKLERİ, SAĞLIĞA VE BESLENMEYE KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Besin desteği olarak kullanılan fitokimyasal bileşikler ve işlevsel besinler hakkında bilgilendirmek, insan sağlığı üzerindeki etkilerini, kullanılışlarını ve varsa ilaçlarla olan etkileşmelerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel Bakış ve Kavramlar,Fitokimyasallar: Fenolik Bileşikler,Fitokimyasallar; Terpenler,Fitokimyasallar: Steroller, nukleotidler ve diğerleri,Fitokimyasallar: Besin Elyafı,Yağ Asitleri ve yardımcı maddeler,Vitaminler - Suda Çözünenler 1,Vitaminler – Suda Çözünenler 2,Vitaminler – Yağda Çözünenler,Mineraller,Prebiyotikler,Probiyotikler,Diğer İşlevsel Besinler,Besin Destekleri ile İlaçların Etkileşmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Fitokimyasal besin desteklerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini çözümler. 1, 2, 3 A
2. Fitokimyasal besin desteklerini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
3. Fitokimyasal besin desteklerinin sınıflandırır. 1, 2, 3 A
4. Vitaminleri ve mineralleri sınıflandırabilecektir. 1, 2, 3 A
5. Vitamin ve minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve eksikliklerinde görülen problemleri değerlendirir. 1, 2, 3 A
6. Vitaminlerin günlük tavsiye edilen dozlarını, aşırı alınma halinde (varsa) neden oldukları yan etkileri sorgular. 1, 2, 3 A
7. Prebiyotikler, probiyotikler ve işlevsel besinleri ayırt edebilecektir. 1, 2, 3 A
8. Prebiyotik kavramını ve besin kaynaklarını tartışır. 1, 2, 3 A
9. Probiyotik kavramını ve besin kaynaklarını tahmin eder. 1, 2, 3 A
10. İşlevsel besinleri ve fonksiyonlarını ilişkilendirir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel Bakış ve Kavramlar Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Fitokimyasallar: Fenolik Bileşikler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Fitokimyasallar; Terpenler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Fitokimyasallar: Steroller, nukleotidler ve diğerleri Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Fitokimyasallar: Besin Elyafı Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Yağ Asitleri ve yardımcı maddeler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Vitaminler - Suda Çözünenler 1 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Vitaminler – Suda Çözünenler 2 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Vitaminler – Yağda Çözünenler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Mineraller Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Prebiyotikler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Probiyotikler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Diğer İşlevsel Besinler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Besin Destekleri ile İlaçların Etkileşmesi Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Besin destekleri ders notları öğrencilere verilecektir
1. Dietary supplements of plant origin, M. Maffei, Taylor & Francis, 2003 2. Dietary Supplements, P. Mason, Pharmaceutical Press, 3rd Ed., 2007. 3. Handbook of Vitamins, J. Zempleni, R.B. Rucker,D.B. McCormick, J.W. Suttie, CRC Press, 4th Ed., 2007

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu