Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAŞLI BESLENMESİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri yaşlılıkta besin ögesi gereksinimi, beslenmenin önemi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlılıkta beslenme programları ve politikalar hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Geriatri Tanımı,Geriatri tanımı, kavramlar,WHO’ya göre yaşlılık,Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler,Yaşlıların beslenmesinin özellikleri,Yaşlıların beslenmesini etkileyen faktörler,Yaşlılıkta besin ve besin öğesi gereksinimleri,Yaşlı sağlığının korunması,Yaşlı sağlığının iyileştirilmesi,Yaşlı sağlığının geliştirilmesi,Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme,Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme,Sunum,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Risk grubu içerisinde yer alan yaşlıların beslenmesini etkileyen faktörleri açıklayabilecektir. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
1.1. Yaşlılık döneminde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri açıklar. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
1.2. Yaşlılıkta besin öğesi gereksinimlerini hesaplar. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
1.3. Yaşlı bir bireyin besin öğesi gereksinimlerini etkileyen faktörleri tartışır. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
2. Yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kronik hastalıkların önlenmesi, tedavisi ile ilişkili beslenme bilgilerini ifade edebilecektir. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
2.1. Yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen sağlık politikalarını sorgular. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
2.2. Yaşlılıkta ortaya çıkan kronik hastalıkları saptar. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
2.3. Yaşlılıkta ortaya çıkan kronik hastalıkların tıbbi beslenme tedavisini yönetir. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
3. Yaşlılarda sağlıklı beslenmeyi sağlayabilecek plan ve programları uygulayabilecektir. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
3.1. Yaşlılık dönemine özgü sağlıklı beslenme stratejileri geliştirir. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
3.2. Yaşlılık dönemine özgü sağlıklı beslenme stratejilerini uygulama konusunda sağlık ekibi ile işbirliği yapar. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
3.3. Yaşlılık dönemine özgü sağlıklı beslenme stratejileri ve politikalarını denetler. 1, 15, 17, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Geriatri Tanımı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Geriatri tanımı, kavramlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 WHO’ya göre yaşlılık Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Yaşlıların beslenmesinin özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Yaşlıların beslenmesini etkileyen faktörler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Yaşlılıkta besin ve besin öğesi gereksinimleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Yaşlı sağlığının korunması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Yaşlı sağlığının iyileştirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yaşlı sağlığının geliştirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sunum Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Geriatric Nutrition: The Health Professional's Handbook 4th Edition by Ronni Chernoff Yaşlılıkta Beslenme Prof. Dr. Ayşe Baysal Hatipoğlu Yayınevi Powerpoint sunum dosyaları.
1. Geriatri ve Gerontoloji, (Ed:Arıoğul S) MN Medikal & Nobel, Özyurt Matbacılık, Ankara, 2006. 2. Nutrition For The Older Adult. Bernstein M., Luggen A. Jones & Bartlett Learning, 2009. 3. Nutrition for Middle Aged and Elderly. Bernhardt N., Kasko A. Nova Biomedikal, 2008. 4. Nutrition for the Middle Aged And Elderly. Bernhardt N., Kasko A. Nova Publishers, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu