Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farmakoloji araştırmalarında kullanılabilecek ileri istatistiksel yöntemleri göstermek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş,2. Çok gözlü ki-kare testleri,3. Çoklu regresyon analizi yöntemleri,4. Lojistik regresyon analizi 1,5. Lojistik regresyon analizi 2,6. Probit analizi,7. ROC analizi ARA SINAVI,8. Tekrarlı ölçümlerde bir faktörlü varyans analizi,9. Tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü varyans analizi,10. Bağımsız gruplarda bir yönlü varyans analizi,11. Bağımsız gruplarda iki yönlü varyans analizi,12. MANOVA,,13. Sağkalım analizi yöntemleri 1,14. Sağkalım analizi yöntemleri 2 FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri özetler. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
2. Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri bilgisayar üzerinde uygular. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
3. İstatistik sonuçlarını yorumlar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 2. Çok gözlü ki-kare testleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
3 3. Çoklu regresyon analizi yöntemleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 4. Lojistik regresyon analizi 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 5. Lojistik regresyon analizi 2 Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 6. Probit analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 7. ROC analizi ARA SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 8. Tekrarlı ölçümlerde bir faktörlü varyans analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
9 9. Tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü varyans analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
10 10. Bağımsız gruplarda bir yönlü varyans analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
11 11. Bağımsız gruplarda iki yönlü varyans analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
12 12. MANOVA, Önceden verilen ders notuna hazırlık
13 13. Sağkalım analizi yöntemleri 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
14 14. Sağkalım analizi yöntemleri 2 FİNAL SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Advanced Statistics, Larry Stephens, McGraw Hill, 2004. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. Bilimsel araştırmalarda biyoistatistik prensip ve yöntemlerinin bilinçli kullanımı Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu. Paket programlar ile istatistiksel veri analizi Kazım Özdamar 1999-1. Paket programlar ile istatistiksel veri analizi Kazım Özdamar 1999-2. Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler Kadir Sümbüloğlu. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Murat Hayran, Mutlu Hayran. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Genel Tıp Tarihinin genel çizgisini karşılaştırmalı olarak bilir.
0
Türk Tıp tarihini tüm zaman dilimlerinde bilir, diğer medeniyetlerle karşılaştırır.
0
Osmanlı Tıbbını, Osmanlı hekiminin kimliğini, darüşşifaları , tıp kitaplarını ve tedavi şeklini bilir.
0
Tıp eğitiminin gelişim sürecini bilir, eğitim şartlarını, programları, tıp okullarını öğrenir.
0
Modern tıbbın temellerini bunu hazırlayan şartları ve katkıda bulunan hekimleri bilir.
0
Tıp Etiğinin temel kurallarını, bunları hazırlayan ilkeleri öğrenir.
0
Klinikte karşılaşılan etik sorunları ayırt edebilir, çözüm önerebilir.
0
Etik vakaları tartışır ve çözümler önerebilir.
0
Hayatın başından itibaren karşılaşılan etik sorunları sistematik bir şekilde tartışabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu