Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KVS FARMAKOLOJİSİ3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKalp damar sistemi anatomofizyolojisini, farmakolojisini, bu sistem üzerine etki eden ilaçların etkilerini ve etki mekanizmalarını da içeren klinik farmakolojisini öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Antihipertansif ilaçlar,Antianginal ilaçlar,Antiaritmik ilaçlar,Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar,Beta blokörler,Periferik vazodilatörler ve anjionejik faktörler,Ara Sınav,Antikoagülan ilaçlar,Antitrombositik ve fibrinolitik ilaçlar, Hipolidemik ilaçlar,Endotelden salıverilen vazoaktif maddeler,Kardiyovasküler ilaçların klinik kullanımı I,Kardiyovasküler ilaçların klinik kullanımı II,Final Sınavı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kalp damar sisteminin anatomisini açıklayabilmeli Kalp damar sistmeinin fizyolojisini açıklayabilmeli Kalp damar sistemi üzerine etki gösteren ilaçları sınıflandırabilmeli Kalp damar sistemi ilaçlarının etkilerini ve etki mekanizmalarını anlatabilmeli Kalp damar sistemi ilaçlarının kullanılışlarını anlatabilmeli
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Antihipertansif ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
2Antianginal ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
3Antiaritmik ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
4Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
5Beta blokörlerÖnceden verilen ders notuna hazırlık
6Periferik vazodilatörler ve anjionejik faktörlerÖnceden verilen ders notuna hazırlık
7Ara Sınav
8Antikoagülan ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
9Antitrombositik ve fibrinolitik ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
10 Hipolidemik ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
11Endotelden salıverilen vazoaktif maddelerÖnceden verilen ders notlarına hazırlık
12Kardiyovasküler ilaçların klinik kullanımı IÖnceden verilen der notlarına hazırlık
13Kardiyovasküler ilaçların klinik kullanımı IIÖnceden verilen ders notlarına hazırlık
14Final Sınavı
Kaynak
B.G. Katzung 2015 (Basic and Clinical Pharmacology) S.O. Kayaalp 2012 (Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji) Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics (13. baskı)
CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY: HEART AND CIRCULATION & ENDOTHELIAL CONTROL Edited by Paul M. Vanhoutte

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu