Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK FARMAKOLOJİ3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKlinik farmakolojinin temel kavramlarını ve uğraşı alanını işlemek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Yeni ilaç bulma yolları,2. Klinik öncesi değerlendirme,3. İlaç geliştirmede klinik deneme dönemleri ve farmasötik geliştirme,4. Klinik ilaç araştırmalarının etik yönleri,5. İyi klinik uygulamaları,6. Klinik ilaç denemelerinin çeşitli yönleri,7. Klinik denemelerde yanlılık, rastgelleme ve körleme ARA SINAVI,8. Amaçlar, ölçümler, sonlanım noktaları ve denemenin nihai analizi,9. Girişimsel denemeler,10. Gözlemsel çalışmalar,11. Farmakovijilans,12. İlaçların biyoyararlanımı ve biyobenzerliği,13. İlaç ürünlerinin biyoeşdeğerliği, araştırılması ve değerlendirilmesi,14. Özel yaş gruplarında yapılan klinik ilaç araştırmaları FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yeni ilaç bulma yollarını özetler.1, 12, 14, 2, 3C
2. Klinik ilaç geliştirme dönemlerini bilir.1, 12, 14, 2, 3C
3. İyi klinik uygulamalarını özetler.1, 12, 14, 2, 3C
4. Gözlemsel çalışmaları bilir.1, 12, 14, 2, 3C
5. Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik ve biyobenzerliği kavrar.1, 12, 14, 2, 3C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Yeni ilaç bulma yollarıÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
22. Klinik öncesi değerlendirmeÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
33. İlaç geliştirmede klinik deneme dönemleri ve farmasötik geliştirmeÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
44. Klinik ilaç araştırmalarının etik yönleriÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
55. İyi klinik uygulamalarıÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
66. Klinik ilaç denemelerinin çeşitli yönleriÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
77. Klinik denemelerde yanlılık, rastgelleme ve körleme ARA SINAVIÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
88. Amaçlar, ölçümler, sonlanım noktaları ve denemenin nihai analiziÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
99. Girişimsel denemelerÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1010. Gözlemsel çalışmalarÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1111. FarmakovijilansÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1212. İlaçların biyoyararlanımı ve biyobenzerliğiÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1313. İlaç ürünlerinin biyoeşdeğerliği, araştırılması ve değerlendirilmesiÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1414. Özel yaş gruplarında yapılan klinik ilaç araştırmaları FİNAL SINAVIÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008. Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Oğuz Kayaalp, İlker Kanzık, Mehmet Melli, Şule Oktay, Hanefi Özbek, Demet Aydınkarahaliloğlu, Pelikan Yayınları, 2013. Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 12. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu