Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENEYSEL FARMAKOLOJİ YÖNTEM VE UYGULAMALARI2+2310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDeneysel farmakoloji ve genel metodoloji hakkında temel bilgileri kazandırmak ve pratik uygulamalar yaptırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Temel laboratuvar malzemeleri ve kullanımı,2. İn vivo çalışma yöntemleri 1,3. İn vivo çalışma yöntemleri 2,4. in vitro çalışma yöntemleri 1,5. in vitro çalışma yöntemleri 2,6. in situ çalışma yöntemleri,7. in silico çalışma yöntemleri ARA SINAVI,8. ex vivo çalışma yöntemleri,9. Kayıt Sistemleri (izometrik, izotonik, semiizometrik) 1,10. Kayıt Sistemleri (izometrik, izotonik, semiizometrik) 2,11. Perfüzyon süperfüzyon teknikleri,12. Literatür tarama, metod araştırma,13. Deneysel model oluşturma 1,14. Deneysel model oluşturma 2 FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İn-vitro araştırma yöntemlerini bilir.1, 12, 13, 14, 21, 3, 4, 6B, C
2. İn-vivo araştırma yöntemlerini bilir.1, 12, 13, 14, 18, 2, 21, 3, 4, 6B, C
3. Temel laboratuvar malzemeleri ve kullanımlarını gösterir.1, 12, 13, 14, 18, 2, 21, 3, 4, 6B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Temel laboratuvar malzemeleri ve kullanımıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
22. İn vivo çalışma yöntemleri 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
33. İn vivo çalışma yöntemleri 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
44. in vitro çalışma yöntemleri 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
55. in vitro çalışma yöntemleri 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
66. in situ çalışma yöntemleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
77. in silico çalışma yöntemleri ARA SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
88. ex vivo çalışma yöntemleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
99. Kayıt Sistemleri (izometrik, izotonik, semiizometrik) 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
1010. Kayıt Sistemleri (izometrik, izotonik, semiizometrik) 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
1111. Perfüzyon süperfüzyon teknikleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1212. Literatür tarama, metod araştırmaÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1313. Deneysel model oluşturma 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
1414. Deneysel model oluşturma 2 FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu