Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HÜCREİÇİ SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI 3+0 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sinaptik iletinin ve hücreler arası iletinin özelliklerini öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hücrenin anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar,2. Membran yapısı ve dinamikleri, hücreler arası haberleşmede ilk haberciler,3. Membran reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve regülasyonları, reseptör ve (ligand) ilaç etkilerinin sınıflandırılması,4. Reseptör-agonist/ antagonist etkileşmeleri,5. İnvers agonizma ve terapötik etkinlik,6. Reseptör aracılı etkilerin özellikleri,7. GTP-bağlayan reseptörler ve G-proteini ile kenetli reseptörlerle tetiklenen sinyal iletiminin ilkeleri ARA SINAVI,8. Efektör makromoleküller/ enzimler ve sinyal iletimindeki rolleri,9. Adenilat siklaz, guanilat siklazın rol oynadığı sinyal iletimi mekanizmaları ve NO,10. Fosfolipazlar, fosfodiesterazlar ve proteinkinaz sistemleri,11. Sinyal iletiminde ikinci haberciler (cAMP, cGMP, IP3, DAG),12. İyon kanallarının fonksiyonları,13. Hücre içi kalsiyum regülasyonunun sinyal iletimindeki rolü (kalp kası, düz kaslar ve endotel hücrelerindeki katyon kanalları ve davranışları),14. Fizyopatolojik olaylarda sinyal iletimi yollarındaki değişiklikler, sinyal iletimi olaylarının klinik önemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hücre fonksiyonunu ve ulak sistemlerini etkileyen ilaçları ve (potansiyel) ilaç hedeflerini bilir. 1, 14, 2 C
2. Fizyopatolojik olaylarda oluşan değişiklikleri özetler. 1, 14, 2 C
3. İlaç (ligand)-reseptör etkileşmeleri ve sinyal iletimi mekanizmalarını kavrar. 1, 14, 2 C
4. Hücrenin membran yapısı ve dinamikleri, hücrelerarası haberleşmeyi özetler. 1, 14, 2 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hücrenin anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 2. Membran yapısı ve dinamikleri, hücreler arası haberleşmede ilk haberciler Önceden verilen ders notuna hazırlık
3 3. Membran reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve regülasyonları, reseptör ve (ligand) ilaç etkilerinin sınıflandırılması Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 4. Reseptör-agonist/ antagonist etkileşmeleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 5. İnvers agonizma ve terapötik etkinlik Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 6. Reseptör aracılı etkilerin özellikleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 7. GTP-bağlayan reseptörler ve G-proteini ile kenetli reseptörlerle tetiklenen sinyal iletiminin ilkeleri ARA SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 8. Efektör makromoleküller/ enzimler ve sinyal iletimindeki rolleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
9 9. Adenilat siklaz, guanilat siklazın rol oynadığı sinyal iletimi mekanizmaları ve NO Önceden verilen ders notuna hazırlık
10 10. Fosfolipazlar, fosfodiesterazlar ve proteinkinaz sistemleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
11 11. Sinyal iletiminde ikinci haberciler (cAMP, cGMP, IP3, DAG) Önceden verilen ders notuna hazırlık
12 12. İyon kanallarının fonksiyonları Önceden verilen ders notuna hazırlık
13 13. Hücre içi kalsiyum regülasyonunun sinyal iletimindeki rolü (kalp kası, düz kaslar ve endotel hücrelerindeki katyon kanalları ve davranışları) Önceden verilen ders notuna hazırlık
14 14. Fizyopatolojik olaylarda sinyal iletimi yollarındaki değişiklikler, sinyal iletimi olaylarının klinik önemi Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 12. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 1 5
Proje Sunumu / Seminer 2 25 50
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 285
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu