Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 - 20,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin doktora tez aşamasına geçmek için yeterli donanıma sahip olduğunu kanıtlayacağı yeterlilik sınavına hazırlanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,2. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,3. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,4. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,5. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,6. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,7. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,8. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,9. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,10. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,11. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,12. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,13. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,14. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Doktora ders aşamasında kazandığı teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri özümser. 14, 21, 3 C
2. Ders aşamasında aldığı teorik ve uygulamalı dersler arasında bağlantı kurar. 14, 21, 3 C
3. Doktora tezi yapmak için gerekli donanıma sahip olduğunu kanıtlayacak sınava hazır hale gelir. 14, 21, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
2 2. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
3 3. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
4 4. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
5 5. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
6 6. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
7 7. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
8 8. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
9 9. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
10 10. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
11 11. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
12 12. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
13 13. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
14 14. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
Kaynaklar
Öğretim elemanlarının ders notları
Öğretim elemanlarının derslerde önerdiği kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 40 560
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 588
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 20,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu