Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırma yöntemleri ve teknikleri bilgisi ve pratiğini kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler.,2. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar.,3. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme.,4. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar.,5. Araştırma ve yayın etiği.,6. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması.,7. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme.,8. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar.,9. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.,10. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.,11. Kantitatif değişkenler, bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).,12. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon.,13. Kategorik değişkenler, iki oranın karşılaştırılması.,14. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 1.1. Bilimsel yöntem, veri, ölçme ve örneklemeyi tanımlar. 1.2. Klinik araştırma, değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar ve araştırma etiği hakkında bilgi sahibi olur. 1.3. Bilimsel bir araştırmayı planlama, kaynak tarama, verileri analize hazırlama, tablo ve grafik yapma, dipnot ve kaynak gösterme pratiğini kazanır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
2. Biyoistatistik hakkında bilgi sahibi olur, bilimsel araştırmalar ile ilişkisini kurar. 2.1. Biyoistatistiği tanımlar. 2.2. Bilimsel bir araştırmayı kurgularken istatistik bilgisinden yararlanır. 2.3. Bilimsel bir makaleyi değerlendirirken istatistik bilgisinden yararlanır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler. Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 2. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar. Önceden verilen ders notuna hazırlık
3 3. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme. Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 4. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar. Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 5. Araştırma ve yayın etiği. Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 6. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması. Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 7. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme. Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 8. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar. Önceden verilen ders notuna hazırlık
9 9. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları. Önceden verilen ders notuna hazırlık
10 10. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri. Önceden verilen ders notuna hazırlık
11 11. Kantitatif değişkenler, bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA). Önceden verilen ders notuna hazırlık
12 12. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon. Önceden verilen ders notuna hazırlık
13 13. Kategorik değişkenler, iki oranın karşılaştırılması. Önceden verilen ders notuna hazırlık
14 14. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar. Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Biyoistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Bilimlerinde araştırma yöntemleri Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli uygulamalı istatistik Prof.Dr. Mustafa Akkurt. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. SPSS ile biyoistatistik Kazım Özdamar. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu