Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖZEL DENEYSEL FARMAKOLOJİ 0+6 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Deney hayvanları üzerinde yapılan çeşitli farmakolojik aktivite ölçüm testlerini uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Deney hayvanlarının tanıtımı,2. Temel manüplasyon teknikleri,3. Etik Kurallar,4. Antinosiseptif aktivite değerlendirilmesi (Tail flick, tail clip, hot plate, writhing testleri) 1,5. Antinosiseptif aktivite değerlendirilmesi (Tail flick, tail clip, hot plate, writhing testleri) 2,6. Antiinflamatuvar aktivitenin değerlendirilmesi,7. Glisemik aktivitenin değerlendirilmesi ARA SINAVI,8. Motor aktivite değerlendirmesi (Rot a rod testi),9. Anksiyolitik aktivitenin değerlendirilmesi (Plus maze labirent testi),10. Antidepresan aktivitenin değerlendirlmesi (zorunlu yüzdürme testi),11. Antikonvülsan aktivite testleri,12. Sıçanda indirekt kan basıncı (tail cuff) ve vücut ısısı ölçümü,13. İzole organ banyosu ile çalışma 1,14. İzole organ banyosu ile çalışma 2 FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Deney hayvanlarını tanır. 1, 12, 13, 14, 2, 21, 4, 6 B, C
2. Temel manüplasyon tekniklerini bilir. 1, 12, 13, 14, 2, 21, 3, 4, 6 B, C
3. Deney hayvanları üzerinde çeşitli farmakolojik testleri uygular. 1, 12, 13, 14, 2, 21, 3, 4, 6 B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Deney hayvanlarının tanıtımı Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 2. Temel manüplasyon teknikleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
3 3. Etik Kurallar Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 4. Antinosiseptif aktivite değerlendirilmesi (Tail flick, tail clip, hot plate, writhing testleri) 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 5. Antinosiseptif aktivite değerlendirilmesi (Tail flick, tail clip, hot plate, writhing testleri) 2 Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 6. Antiinflamatuvar aktivitenin değerlendirilmesi Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 7. Glisemik aktivitenin değerlendirilmesi ARA SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 8. Motor aktivite değerlendirmesi (Rot a rod testi) Önceden verilen ders notuna hazırlık
9 9. Anksiyolitik aktivitenin değerlendirilmesi (Plus maze labirent testi) Önceden verilen ders notuna hazırlık
10 10. Antidepresan aktivitenin değerlendirlmesi (zorunlu yüzdürme testi) Önceden verilen ders notuna hazırlık
11 11. Antikonvülsan aktivite testleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
12 12. Sıçanda indirekt kan basıncı (tail cuff) ve vücut ısısı ölçümü Önceden verilen ders notuna hazırlık
13 13. İzole organ banyosu ile çalışma 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
14 14. İzole organ banyosu ile çalışma 2 FİNAL SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 25 50
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 294
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu