Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK FARMAKOLOJİ 3+0 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinik farmakolojinin temel kavramlarını ve uğraşı alanını işlemek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Yeni ilaç bulma yolları,2. Klinik öncesi değerlendirme,3. İlaç geliştirmede klinik deneme dönemleri ve farmasötik geliştirme,4. Klinik ilaç araştırmalarının etik yönleri,5. İyi klinik uygulamaları,6. Klinik ilaç denemelerinin çeşitli yönleri,7. Klinik denemelerde yanlılık, rastgelleme ve körleme ARA SINAVI,8. Amaçlar, ölçümler, sonlanım noktaları ve denemenin nihai analizi,9. Girişimsel denemeler,10. Gözlemsel çalışmalar,11. Farmakovijilans,12. İlaçların biyoyararlanımı ve biyobenzerliği,13. İlaç ürünlerinin biyoeşdeğerliği, araştırılması ve değerlendirilmesi,14. Özel yaş gruplarında yapılan klinik ilaç araştırmaları FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yeni ilaç bulma yollarını özetler. 1, 12, 14, 2, 3 C
2. Klinik ilaç geliştirme dönemlerini bilir. 1, 12, 14, 2, 3 C
3. İyi klinik uygulamalarını özetler. 1, 12, 14, 2, 3 C
4. Gözlemsel çalışmaları bilir. 1, 12, 14, 2, 3 C
5. Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik ve biyobenzerliği kavrar. 1, 12, 14, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Yeni ilaç bulma yolları Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
2 2. Klinik öncesi değerlendirme Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
3 3. İlaç geliştirmede klinik deneme dönemleri ve farmasötik geliştirme Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
4 4. Klinik ilaç araştırmalarının etik yönleri Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
5 5. İyi klinik uygulamaları Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
6 6. Klinik ilaç denemelerinin çeşitli yönleri Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
7 7. Klinik denemelerde yanlılık, rastgelleme ve körleme ARA SINAVI Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
8 8. Amaçlar, ölçümler, sonlanım noktaları ve denemenin nihai analizi Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
9 9. Girişimsel denemeler Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
10 10. Gözlemsel çalışmalar Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
11 11. Farmakovijilans Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
12 12. İlaçların biyoyararlanımı ve biyobenzerliği Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
13 13. İlaç ürünlerinin biyoeşdeğerliği, araştırılması ve değerlendirilmesi Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
14 14. Özel yaş gruplarında yapılan klinik ilaç araştırmaları FİNAL SINAVI Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008. Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Oğuz Kayaalp, İlker Kanzık, Mehmet Melli, Şule Oktay, Hanefi Özbek, Demet Aydınkarahaliloğlu, Pelikan Yayınları, 2013. Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 12. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 1 5
Proje Sunumu / Seminer 2 25 50
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 285
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu