Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DENEYSEL FARMAKOLOJİ YÖNTEM VE UYGULAMALARI 2+2 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Deneysel farmakoloji ve genel metodoloji hakkında temel bilgileri kazandırmak ve pratik uygulamalar yaptırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Temel laboratuvar malzemeleri ve kullanımı,2. İn vivo çalışma yöntemleri 1,3. İn vivo çalışma yöntemleri 2,4. in vitro çalışma yöntemleri 1,5. in vitro çalışma yöntemleri 2,6. in situ çalışma yöntemleri,7. in silico çalışma yöntemleri ARA SINAVI,8. ex vivo çalışma yöntemleri,9. Kayıt Sistemleri (izometrik, izotonik, semiizometrik) 1,10. Kayıt Sistemleri (izometrik, izotonik, semiizometrik) 2,11. Perfüzyon süperfüzyon teknikleri,12. Literatür tarama, metod araştırma,13. Deneysel model oluşturma 1,14. Deneysel model oluşturma 2 FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İn-vitro araştırma yöntemlerini bilir. 1, 12, 13, 14, 21, 3, 4, 6 B, C
2. İn-vivo araştırma yöntemlerini bilir. 1, 12, 13, 14, 18, 2, 21, 3, 4, 6 B, C
3. Temel laboratuvar malzemeleri ve kullanımlarını gösterir. 1, 12, 13, 14, 18, 2, 21, 3, 4, 6 B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Temel laboratuvar malzemeleri ve kullanımı Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 2. İn vivo çalışma yöntemleri 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
3 3. İn vivo çalışma yöntemleri 2 Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 4. in vitro çalışma yöntemleri 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 5. in vitro çalışma yöntemleri 2 Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 6. in situ çalışma yöntemleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 7. in silico çalışma yöntemleri ARA SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 8. ex vivo çalışma yöntemleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
9 9. Kayıt Sistemleri (izometrik, izotonik, semiizometrik) 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
10 10. Kayıt Sistemleri (izometrik, izotonik, semiizometrik) 2 Önceden verilen ders notuna hazırlık
11 11. Perfüzyon süperfüzyon teknikleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
12 12. Literatür tarama, metod araştırma Önceden verilen ders notuna hazırlık
13 13. Deneysel model oluşturma 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
14 14. Deneysel model oluşturma 2 FİNAL SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 20 80
Proje Sunumu / Seminer 4 1 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 10 1 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 52 52
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 286
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu