Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOKSİKOLOJİ 3+0 3 10
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toksikolojinin temel kavramlarını ve tedavi prensiplerini öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İlaçların toksik tesirleri ve toksikolojinin temel kavramları,2. Zehirlerin sınıflandırılması,3. Zehirlerin giriş yolları,4. Yalın toksik tesirler,5. Özel toksik etkiler,6. Organ toksisiteleri,7. Zehirlenmelerde ortaya çıkan belirtiler ARA SINAVI,8. ilaçların teratojenik etkileri,9. İlaç alerjiSi,10. dayanıksızlık reaksiyonları,11. idiyosenkrazi ve genetik farklılığa bağlı reaksiyonlar,12. İlaç toksisitesinin deneysel olarak ölçümü ve tedavi indeksi,13. Akut ilaç zehirlenmesi tedavisinde genel ilkeler 1,14. Akut ilaç zehirlenmesi tedavisinde genel ilkeler 2 FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Toksikolojinin temel kavramlarını bilir. 1, 12, 14, 2, 3 C
2. İlaçların toksik etkilerini özetler. 1, 12, 14, 2, 3 C
3. Akut ilaç zehirlenmesi tedavisini özetler. 1, 12, 14, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İlaçların toksik tesirleri ve toksikolojinin temel kavramları Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 2. Zehirlerin sınıflandırılması Önceden verilen ders notuna hazırlık
3 3. Zehirlerin giriş yolları Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 4. Yalın toksik tesirler Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 5. Özel toksik etkiler Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 6. Organ toksisiteleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 7. Zehirlenmelerde ortaya çıkan belirtiler ARA SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 8. ilaçların teratojenik etkileri Önceden verilen ders notuna hazırlık
9 9. İlaç alerjiSi Önceden verilen ders notuna hazırlık
10 10. dayanıksızlık reaksiyonları Önceden verilen ders notuna hazırlık
11 11. idiyosenkrazi ve genetik farklılığa bağlı reaksiyonlar Önceden verilen ders notuna hazırlık
12 12. İlaç toksisitesinin deneysel olarak ölçümü ve tedavi indeksi Önceden verilen ders notuna hazırlık
13 13. Akut ilaç zehirlenmesi tedavisinde genel ilkeler 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
14 14. Akut ilaç zehirlenmesi tedavisinde genel ilkeler 2 FİNAL SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Goldfrank's Toxicologic Emergencies, sixth ed., 1998. Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012. Zehirlenmeler, Teşhis ve Tedavi, Selim Kurtoğlu, Kayseri, 1992.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 5 30
Proje Sunumu / Seminer 2 25 50
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 296
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu