Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER VE HÜCRESEL SİNİRBİLİM3+036
Ders Programı Pazartesi 21:30-22:15 Pazartesi 22:30-23:15 Pazartesi 23:30-00:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ, Dr.Öğr.Üye. Mustafa Çağlar BEKER, Öğr.Gör.Dr. Mehmet Şerif AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSinir sisteminin hücrelerini, bunların elektriksel sinyali nasıl üretip ilettiğini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Beyin ve Davranış İlişkisine Giriş,Sinir hücreleri, Devreler ve Davranış İlişkisi,Genler ve Davranış İlişkisi,Sinir Sisteminin Hücreleri,Glial hücrelerin Nöral Fonksiyona Etkileri,Ara Sınav,İyon kanalları - 1,İyon kanalları - 2,Zar Potansiyeli -1,Zar Potansiyeli -2,Sinir hücrelerinin Pasif Elektriksel özellikleri,Aksiyon Potansiyeli - 1,Aksiyon Potansiyeli - 2,Aksiyon Potansiyeli - 3; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4.Aksiyon potansiyelini çözümleyebilir (Analiz).
1. Sinir sistemini oluşturan hücreleri sınıflandırabilir (Analiz).
1.1. Sinir hücresinin kısımlarını tanımlar (bilgi).
1.2. Sinir hücresinin organellerini tanımlar (bilgi).
1.3. Destek dokuyu oluşturan hücreleri özetler (kavrama).
1.4. Sinir hücresinin özelliklerini kullanarak sinir sisteminin işleyişini açıklar (kavrama).
2. İyon kanallarını ayırt edebilir (Analiz).
2.1. İyon kanallarının sinir sisteminin hızlı iletimine katkısını açıklar (kavrama).
2.2. İyon kanallarının tüm hücrelerce paylaşılan bir takım bulunan özelliklerini listeler (bilgi).
2.3. Tek iyon kanalından kayıt alma işlemini açıklar (kavrama).
2.4. İyon kanallarının yapısını anlamak için kullanılan biyofiziksel, biyokimyasal ve moleküler teknikleri derler (sentez).
3. Zar potansiyelini ve sinir hücresinin pasif elektriksel özelliklerini çözümleyebilir (Analiz).
3.1. Kapısız ve kapılı iyon kanallarının istirahat zar potansiyeline etkisini yorumlar (uygulama).
3.2. Goldman denklemi ile çeşitli iyonların istirahat zar potansiyeline katkılarını hesaplar (analiz).
3.3. Sinir hücresinin fonksiyonel özelliklerini eşdeğer bir elektriksel devre ile inşa eder (sentez).
3.4. Sinir hücresinin pasif elektriksel özelliklerinin elektriksel sinyale etkisini açıklar (kavrama).
4.1. Voltaj-kapılı kanalları tanımlar (bilgi).
4.2. Voltaj-kapılı kanallardaki varyasyonların sinir hücresinin sinyal iletimi yeteneğine etkisi hakkında yorum yapar (uygulama).
4.3. Voltaj-kıskacı ve akım-kıskacı metodlarını tanımlar (bilgi).
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Beyin ve Davranış İlişkisine Giriş
2Sinir hücreleri, Devreler ve Davranış İlişkisi
3Genler ve Davranış İlişkisi
4Sinir Sisteminin Hücreleri
5Glial hücrelerin Nöral Fonksiyona Etkileri
6Ara Sınav
7İyon kanalları - 1
8İyon kanalları - 2
9Zar Potansiyeli -1
10Zar Potansiyeli -2
11Sinir hücrelerinin Pasif Elektriksel özellikleri
12Aksiyon Potansiyeli - 1
13Aksiyon Potansiyeli - 2
14Aksiyon Potansiyeli - 3
Kaynak
Kandel, E.R; Principals of Neural Science, 5. Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Sinir sisteminin yapısı, işleyişi ve patolojik süreçleri hakkında ileri seviyede bilgilere sahiptir.
0
Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. Araştırma alanında ilgili tüm literature hakimdir ve yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Sinirbilim araştırmalarında kullanılan yöntemleri tanımlayabilir. Kendi araştırma alanıyla ilgili araştırma tekniklerini yardım almadan kullanabilir, yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir.
0
Ekip içinde ve bağımsız olarak bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Araştırma laboratuvarı yönetebilir, benzerlerini kurabilir.
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
0
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
0
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
0
Temel araştırmalara yüksek önem atfetmek ve çalışma kapsamına almakla birlikte sinirbilim araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu