Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE HATALI İLAÇ KULLANIMI 2+0 2 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin ilaç etkileşiminin tanımı, hatalı ilaç kullanımı, akılcı ilaç kullanımının tedaviye olan katkısı, ilaç etkileşiminin sınıflandırılması sitokrom P450 enzim sistemi hakkında üst düzey bilgiye sahip olmalarını amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; İlaç etkileşimi ve hatalı ilaç kullanımı kavramları,Akılcı ilaç kullanımı,Farmakodinamik etkileşimler,Farmakokinetik etkileşimler,İlaç Etkileşimlerinin Operasyonel Sınıflandırılması (ORCA) ,Sitokrom P450 Enzim sistemi,Sitokrom P450 sistemi, taşıyıcı substratları, inhibitörleri ve aktivatörleri,Sitokrom P450 Enzimlerinde genetik polimorfizm ,Antibiyotiklerin varfarin kullanımı üzerine etkisi,Besin-İlaç, İlaç-İlaç ve Destek tedavi-İlaç etkileşimleri ,Besin-İlaç, İlaç-İlaç ve Destek tedavi-İlaç etkileşimleri ,İlaçların Bitkisel ürünlerle etkileşimi,Vaka çalışması I,Vaka çalışması II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders; ilaç etkileşiminin tanımı ve hatalı ilaç kullanımı, akılcı ilaç kullanımının tedaviye olan katkısı, ilaç etkileşiminin sınıflandırılması sitokrom P450 enzim sistemi, Özel popülasyonlarda dikkatli olunması gereken ilaçları, Vaka çalışması konularını içermektedir. 1, 14, 18, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İlaç etkileşimi ve hatalı ilaç kullanımı kavramları
2 Akılcı ilaç kullanımı
3 Farmakodinamik etkileşimler
4 Farmakokinetik etkileşimler
5 İlaç Etkileşimlerinin Operasyonel Sınıflandırılması (ORCA)
6 Sitokrom P450 Enzim sistemi
7 Sitokrom P450 sistemi, taşıyıcı substratları, inhibitörleri ve aktivatörleri EVET
8 Sitokrom P450 Enzimlerinde genetik polimorfizm
9 Antibiyotiklerin varfarin kullanımı üzerine etkisi
10 Besin-İlaç, İlaç-İlaç ve Destek tedavi-İlaç etkileşimleri
11 Besin-İlaç, İlaç-İlaç ve Destek tedavi-İlaç etkileşimleri
12 İlaçların Bitkisel ürünlerle etkileşimi
13 Vaka çalışması I
14 Vaka çalışması II
Kaynaklar
The top 100 drug interactions: A guide to patient management Stockley’s drug interaction Handbook of Drug-Nutrient Interactions Drug Interactions Handbook, Lexi-Comp’s

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1.Klinik eczacılık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
PY-2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
PY-3.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
0
PY-4.İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
0
PY-5.Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-6.Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
PY-7.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
PY-8.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
PY-9.İlacın hastaya verilmesi ve kullanımıyla ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim göreviyle akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-10.Klinik eczacılığın sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
0
PY-11.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
PY-12.Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-13.Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X
0
PY-14.Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X
0
PY-15.Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-16.Klinik eczacılık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler, birey olarak görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-17.Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-18.İlaçla ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-19.Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-20.Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
0
PY-21.Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
PY-22.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
PY-23.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu