Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA İLAÇ KULLANIMI 2+0 2 12,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sıkça karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarından korunma ve bu hastalıkların tedavisinde klinik eczacının rolünü anlatmak
Dersin İçeriği Bu ders; Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş,Antibiyotik Kullanımı Hakkında Klinik Eczacının Bilmesi Gerekenler,Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik yönetişimi,Antibiyotik Kullanımında Hasta Eğitimi ve İzlemi,Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tedavisinde Klinik Eczacının Rolü,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Eczacının Rolü,Viral Gastroenteritler ve Gıda Zehirlenmeleri,Menenjit hakkında Eczacının Bilmesi Gerekenler,Viral Hepatitlerden Korunma Yolları ve Aşılanma,Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Klinik Eczacının Rolü,Deri ve Mantar Enfeksiyonları,Kemik ve Eklem Enfeksiyonları,Tüberküloz Tedavisinde Eczacının Rolü,İdrar Yolu Enfeksiyonları,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hastanelerde akılcı antibiyotik kullanımını uygular. 1, 3 B, C
2. Aşılar ve immunizasyon konularıyla ilgili bilgilerini günceller. 1, 3 B, C
3. Antimikrobiyal ilaçların klinik kullanımı hakkında bilgi sahibidir. 1, 3 B, C
4. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde bir eczacı olarak alması gereken rolleri üstlenir. 1, 3 B, C
5. Yaygın görülen enfeksiyon hastalıklarından korunma yolları hakkında hastalarını bilgilendirir. 1, 3 B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş
2 Antibiyotik Kullanımı Hakkında Klinik Eczacının Bilmesi Gerekenler
3 Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik yönetişimi
4 Antibiyotik Kullanımında Hasta Eğitimi ve İzlemi
5 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tedavisinde Klinik Eczacının Rolü
6 Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Eczacının Rolü
7 Viral Gastroenteritler ve Gıda Zehirlenmeleri
8 Menenjit hakkında Eczacının Bilmesi Gerekenler
9 Viral Hepatitlerden Korunma Yolları ve Aşılanma
10 Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Klinik Eczacının Rolü
11 Deri ve Mantar Enfeksiyonları
12 Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
13 Tüberküloz Tedavisinde Eczacının Rolü
14 İdrar Yolu Enfeksiyonları
15 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Slayt sunuları
Introduction to Clinical Pharmacology 8th Ed. Marilyn Winterton Edmunds

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1.Klinik eczacılık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
0
PY-2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
0
PY-3.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
0
PY-4.İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
0
PY-5.Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-6.Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
0
PY-7.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
0
PY-8.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
0
PY-9.İlacın hastaya verilmesi ve kullanımıyla ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim göreviyle akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-10.Klinik eczacılığın sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
0
PY-11.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
PY-12.Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-13.Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
0
PY-14.Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
0
PY-15.Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-16.Klinik eczacılık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler, birey olarak görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-17.Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-18.İlaçla ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-19.Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-20.Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
PY-21.Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
PY-22.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
0
PY-23.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 5 70
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 6 17 102
Genel Sınav ve Hazırlığı 8 17 136
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 392
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 13,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu