Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ II2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGastrointestinal sistemi oluşturan yapıların morfolojisi, anatomisi ve komşuluklarının bilinmesi, bunların temel fonksiyonlarının ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkların öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Ağız boşluğu anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Dudaklar, yanak, damak, dişler, dişeti anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Dil, tükürük bezleri, boğaz anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Farinks, farinks'in yapısı, farinks'in bölümleri, kasları, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleri ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Özofagus, özofagus'un yapısı, özofagus'un bölümleri, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleri, gastroözofageal reflü ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Mide, midenin bölümleri, yapısı, antireflü mekanizması, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri, peptik ülser ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,İnce bağırsak, ince bağırsakların bölümleri, komşulukları, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri, mesenterium, meckel divertikülü ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Kalın bağırsak, kalın bağırsakların bölümleri, yapısı, appendix vermiformis, akut apandisit, rectum, canalis analis ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Karaciğer, karaciğerin yüzleri, yapısı, bölümleri, ligamentleri, sinirleri, Labbe üçgeni, portal hepatik sistem, portal triad, hepatosteatoz, siroz, portal hipertansiyon ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Safra kesesi, safra yolları, safra taşı, dalak, pankreas, pankreasın bölümleri, yapısı, pankreatik kanallar, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirsel innervasyonu, pankreatit ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Karın ön duvarı anatomisi, karın kasları, inguinal kanal, Hasselbach üçgeni, rectus kılıfı, direkt ve indirekt inguinal herni ve femoral herni, hidrosel, varikosel ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus, mezenter ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Abdomen arterleri anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları,Abdomen venleri, portal hepatik sistem, porto-cava anastomozları, cava-cava anastomozları, caput medusae, hemoroid ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ağız boşluğu anatomisini ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
2. Dudak, yanak, damak, dişler, dişeti anatomisini ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
3. Dil, tükürük bezleri, boğaz anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
4. Farinks'in anatomisini ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
5. Özofagus anatomisini, gastroözofageal reflü'yü ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
6. Mide anatomisini, anti-reflü mekanizmasını, peptik ülser ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
7. İnce bağırsak anatomisini, mezenter'i, Meckel divertikülü'nü ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
8. Kalın bağırsak anatomisini, appendix vermiformis'i, akut apandisit'i, rectum'u, canalis analis'i ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
9. Karaciğerin anatomisini, Labbe üçgeni'ni, portal hepatik sistem'i, portal triad'ı, hepatosteatoz'u, siroz'u, portal hipertansiyon'u ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
10. Safra kesesi, safra yolları, safra taşı, dalak ve pankreasın anatomisi, pankreatik kanallarını, pankreatit'i ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
11. Karın ön duvarı anatomisi, karın kasları, inguinal kanal, Hasselbach üçgeni, rectus kılıfı, direkt ve indirekt inguinal herni, femoral herni, hidrosel, varikosel ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
12. Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus, mezenter'i ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
13. Abdomenin arterlerini ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarını tanımlar1A, B, C
14. Abdomen venlerini, portal hepatik sistemi, porto-cava anastomozlarını, cava-cava anastomozlarını, caput medusae ve klinikte sık karşılaşılan hastalıkları tanımlar1A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ağız boşluğu anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıGray's Anatomi s. 636-639, Sobotta Konu Anlatım Kitabı s. 512-514
2Dudaklar, yanak, damak, dişler, dişeti anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıGray's Anatomi s. 639-655, Sobotta Konu Anlatım Kitabı s. 514-522
3Dil, tükürük bezleri, boğaz anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıGray's Anatomi s. 655-662, Sobotta Konu Anlatım Kitabı s. 526-540
4Farinks, farinks'in yapısı, farinks'in bölümleri, kasları, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleri ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıGray's Anatomi s. 701-716
5Özofagus, özofagus'un yapısı, özofagus'un bölümleri, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleri, gastroözofageal reflü ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıAnatomi Cilt: 1 s. 239-241, Netter'in Klinik Anatomisi s. 177
6Mide, midenin bölümleri, yapısı, antireflü mekanizması, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri, peptik ülser ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 881-895, Netter'in Klinik Anatomisi s. 179
7İnce bağırsak, ince bağırsakların bölümleri, komşulukları, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri, mesenterium, meckel divertikülü ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 897-908, Netter'in Klinik Anatomisi s. 220
8Kalın bağırsak, kalın bağırsakların bölümleri, yapısı, appendix vermiformis, akut apandisit, rectum, canalis analis ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 908-920, Netter'in Klinik Anatomisi s. 175
9Karaciğer, karaciğerin yüzleri, yapısı, bölümleri, ligamentleri, sinirleri, Labbe üçgeni, portal hepatik sistem, portal triad, hepatosteatoz, siroz, portal hipertansiyon ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıGray's Anatomi s. 1205-1221, Netter'in Klinik Anatomisi s.195-198
10Safra kesesi, safra yolları, safra taşı, dalak, pankreas, pankreasın bölümleri, yapısı, pankreatik kanallar, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirsel innervasyonu, pankreatit ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıGray's Anatomi s. 1223-1238, Netter'in Klinik Anatomisi s. 186-191
11Karın ön duvarı anatomisi, karın kasları, inguinal kanal, Hasselbach üçgeni, rectus kılıfı, direkt ve indirekt inguinal herni ve femoral herni, hidrosel, varikosel ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 1 s. 248-278, Netter'in Klinik Anatomisi s. 164-170
12Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus, mezenter ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 854-874
13Abdomen arterleri anatomisi ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıAnatomi Cilt: 2 s. 54-62, Netter'in Klinik Anatomisi s. 209-211
14Abdomen venleri, portal hepatik sistem, porto-cava anastomozları, cava-cava anastomozları, caput medusae, hemoroid ve klinikte sık karşılaşılan hastalıklarıAnatomi Cilt: 2 s. 95-98, Gray's Anatomi s. 1211-1214, Netter'in Klinik Anatomisi s. 211-214
Kaynak
Gray’s Anatomi Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan Anatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 1-2 Prof. Dr. Fahri Dere Netter'in Klinik Anatomisi Sobotta Konu Anlatım Kitabı
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
0
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
0
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
0
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
X
0
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
0
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
0
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
X
0
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
0
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
X
0
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
X
0
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
0
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
0
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
0
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu