Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞSAL VE KOGNİTİF SİNİRBİLİM I2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Lütfü HANOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilişin nöral temelini ve nöral bilginin bilinçli ve bilinçsiz işlenmesini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Santral Sinir Sisteminin Organizasyonu,2. Algı ve Hareketin Fonksiyonel Organizasyonu,3. Sinir Hücresinden Bilişe: Hareket ve Uzayın İçsel Temsilleri,4. Bilişin Organizasyonu,5. Premotor sistemin Bilişsel Fonksiyonları,6. Ara Sınav,7. Bilişin Fonksiyonel Görüntülenmesi,8. Bazal Ganglia – I,9. Bazal Ganglia – II,10. Beyin Sapının Duysal, Motor ve Refleks Fonksiyonu,11. Beyin sapının Modulasyon Görevi,12. Otonomik Motor Sistem ve Hipotalamus,13. Emosyonlar ve Hisler; Homeostazi, Motivasyon ve Bağımlılık,14. Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Santral sinir sisteminin, algının ve hareketin fonksiyonel organizasyonunu tartışabilir (Analiz).
1.1. Serebral korteksin tabaka ve sütünlarını adlandırır (bilgi).
1.2. Sub-kortikal çekirdeklerin işlevini açıklar (kavrama).
1.3. Merkezi ve çevresel sinir sisteminin majör farklarını ayırt eder (analiz).
1.4. Somatosensör sistemin kısımlarını ve işleyişini kendi cümleleriyle ifade eder (kavrama).
1.5. Duysal ve motor bilginin yolaklarını tanımlar (bilgi).
2.Uzay ve hareketin içsel temsillerini çözümleyebilir (Analiz).
5.Beyin sapının duysal, motor ve refleks fonksiyonunu ve düzenleyici rolünü tartışabilecektir (Analiz).
6.1.Viseral motor nöron çekirdeklerini listeler (bilgi).
7.1.Duygu ve his bozukluklarını listeler (bilgi).
2.1. Bilinçli ve bilinç dışı işlemlemeyi yorumlar (uygulama).
3. Kortikal duysal ve premotor işlemlemeyi karşılaştırabilecektir (Analiz).
3.1. Seri ve paralel kortikal işlemlemeyi tanımlar (bilgi).
3.2. Her bir modalitenin dorsal ve ventral asosiyasyon alanlarını ve bilgi işlemlenmesindeki görevlerini listeler (bilgi).
3.3. Her bir kortikal modalitenin olası klinik problemi tartışır (analiz).
3.4. Fonksiyonel nöral görüntüleme metodlarını özetler (kavrama).
4. Bazal ganglianın kısımlarını ve işlevini sınıflandırabilir (Analiz).
4.1. Bazal ganglia devrelerinin hareket, göz hareketi, duygudurum, ödül ve yönetici işlevlerdeki görevlerini listeler (bilgi).
4.2. Basal ganglia hastalıklarını listeler (bilgi).
5.1. Kafa sinirlerini ve fonksiyonlarını özetler (kavrama).
5.2. Kafa sinirlerinin çekirdeklerini ve fonksiyonlarını özetler (kavrama).
5.3. Beyin sapı hastalıklarını listeler (bilgi) .
6. Otonomik motor sistemi çözümleyebilir (Analiz).
6.2. Hipotalamusun otonom, endokrin ve davranışsal cevapları entegre etme rolünü tanır (kavrama).
6.3. Hipotalamusun klinik problemlerini listeler (bilgi).
7. Duyguları ve hisleri tartışabilir (Analiz).
8. Homeostazi, motivasyon ve bağımlılık devrelerini tartışabilir. (Analiz).
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Santral Sinir Sisteminin Organizasyonu
22. Algı ve Hareketin Fonksiyonel Organizasyonu
33. Sinir Hücresinden Bilişe: Hareket ve Uzayın İçsel Temsilleri
44. Bilişin Organizasyonu
55. Premotor sistemin Bilişsel Fonksiyonları
66. Ara Sınav
77. Bilişin Fonksiyonel Görüntülenmesi
88. Bazal Ganglia – I
99. Bazal Ganglia – II
1010. Beyin Sapının Duysal, Motor ve Refleks Fonksiyonu
1111. Beyin sapının Modulasyon Görevi
1212. Otonomik Motor Sistem ve Hipotalamus
1313. Emosyonlar ve Hisler; Homeostazi, Motivasyon ve Bağımlılık
1414. Genel Sınav
Kaynak
Kandel, E.R.; Principals of Neural Science, 5.Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
0
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
0
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
0
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
0
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
0
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
0
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
0
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
0
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
0
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
0
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
0
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
0
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
0
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu