Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL HASTALIKLAR VE KLİNİĞİ II3+0310
Ders Programı Salı 07:00-07:45 Salı 08:00-08:45 Salı 09:00-09:45 Çarşamba 07:00-07:45 Çarşamba 08:00-08:45 Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15 Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15 Çarşamba 19:30-20:15 Çarşamba 20:30-21:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15 Perşembe 20:30-21:15 Cuma 07:00-07:45 Cuma 08:00-08:45 Cuma 09:00-09:45 Cuma 18:30-19:15 Cuma 19:30-20:15 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Doç.Dr. Gülay GÖK, Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU, Prof.Dr. Rahim HORUZ, Prof.Dr. Dilek BENK ŞİLFELER, Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Nejat AKALAN, Prof.Dr. Cem DİNÇ, Doç.Dr. Ahmet ÇETİNKAL, Prof.Dr. Göktuğ DEMİRCİ, Prof.Dr. Bedia GÜLEN, Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN, Doç.Dr. Gökhan ALTIN, Prof.Dr. Mehmet Fatih KILIÇLI, Prof.Dr. Esin KORKUT, Prof.Dr. Mehmet BAYRAM, Prof.Dr. Fazlı Cem GEZEN, Doç.Dr. Yaşar ÖZDENKAYA, Doç.Dr. Mustafa Celalettin HAKSAL, Dr.Öğr.Üye. Mehmet TÖNGE, Prof.Dr. Naci KARACAOĞLAN, Prof.Dr. Haci Ahmet ALICI, Doç.Dr. Bahadır ÇİFTÇİ, Doç.Dr. Adnan KARA, Dr.Öğr.Üye. Kadir UZEL, Dr.Öğr.Üye. Mehmet Akif ÇAÇAN, Doç.Dr. Bilgehan ÇATAL, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Halil İsa ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBoyun kitleleri, burunda yabancı cisimler rahatsızlıkları, fasiyal sinir paramizi, kulak yabancı isim rahatsızlıkları, tükrük bezi hastalıkları, vertigo ve tinnitus, burun hastalıkları, farenks, larenks, kulak, gastrointestinal sistem hastalıkları, ingunial ve femoral herniler, peptik hastalıklar, meme kanseri, diabet, hipertiroidizm, hipotiroidizm, osteoporoz, solunum sistemi, acil tıp, ortopedi ve travmatoloji ve diş hastalıklarının klinik anatomisi hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Diabetes mellitus; tip 1 diyabet; tip 1 diyabet evreleri; tip 2 diyabetin patogenezi; insülin direnci; glisemik kontrol hedefleri; diyabette statin, kombinasyon ve antiplatelet tedavisi; diyabet komplikasyonlar; nonketotik hiperozmolar komanın özellikleri; hipoglisemi; tip 2 diyabette defekte göre farmakoterapi; inkretin kökenli tedaviler; hipertiroidizm; aşikar hipertiroidi; subklinik hipertiroidi; tirotoksikoz; hipotiroidizm, nedenleri, kliniği, tanı, tarama, tedavi, insülin tedavisi, enjeksiyon ve bölgeleri, saklanması; osteoporoz hastalıklarının tanı ve klinik anatomisi,Karaciğer sirozu ve komplikasyonları; sirozun tanımı ve sınıflaması; siroz etyolojisi; karaciğer sirozunda klnik; kompanze dönem; endokrinolojik belirtiler; pulmoner belirtiler; dekompanze siroz; tanı; laboratuar bulguları; histopatolojik tanı; siroz seyri ve prognoz; karaciğer sirozu evresini belirlemede kullanılan sınıflandırmalar; alkolik siroz; primer bilier siroz; herediter hemokromatoz; Wilson hastalığı; varislerin doğal seyri ve prognoz; varis kanamasını kolaylaştıran faktörler; akut kanamada tanı ve klinik anatomisi,Hepatik ensefalopati, patogenezi, tedavisi ve önlenmesi; spontan bakteriyel peritonit; hepatorenal sendrom ve tedavisi; hepatopulmoner sendrom; portopulmoner hipertansiyon; hepatik hidrotoraks; kronik viral hepatitler; kronik hepatit B, tanı, değerlendirme; kronik hepatit B’nin uzun dönem sonuçları; tedavinin amacı ve yaklaşım; KHB tedavisinde onaylanmış ilaçlar; tedavi süresi; kronik hepatit C, seyri, tanı, tedavi; kronik D hepatit, tanı, tedavi ,Solunum sistemi hastalıklarında anamnez; fizik muayene ve semptomlar; göğüs kafesindeki önemli semptomlar; göğüsün inspeksiyonu, palpasyonu, perküsyon, oskültasyon ve duyulan sesler; bronşial solunum; solunum sesleri; stridor; astım, tanı, tedavi; etyapatogenez; risk faktörleri; fenotipik sınıflandırma; astımlı hastanın eğitimi; inhaler kullanım nedenleri; hastalıkların tanı ve klinik anatomisi,Kronik astımda tedavi prensipleri; kontrol değerlendirmesi; astımda kullanılan ilaçlar; bronşektazi ve tipleri; öksüz hastalık bronşektazi; etyoloji; patofizyoloji; tanı,semptomlar,klinik ve radyolojik bulgular; bronşektazi lokalizasyonu, komplikasyonları; medikal tedavi ve cerrahi yaklaşım; apse, tanı, tedavi ve cerrahi; silindirik ve kistik bronşektazi; traksiyon bronşektazisi, etyoloji ve patogenez; bronkografi; hemoptizi tanı ve klinik anatomisi,Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanı, epidemiyolojisi, patolojik süreç, klinik seyri ve özellikleri, semptomlar, fizik muayene, tedavisi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, rehabilitasyonu ve cerrahisi; pnömotoraks tanısı, sınıflaması, tipleri, tedavi; solunum yetmezliği hastalıkları tanı ve klinik anatomisi,Karın ön duvarı hernileri, nyhus sınıflaması, peptik hastalıklar; midenin cerrahi anatomisi, kanlanması, venleri, lenf yolları, sinirleri, fizyolojisi; mukus; pepsin; HCL; gastrin, tanı yöntemleri, özofago-gastro-duodenoskopi hastalıklarının tanı ve klinik anatomisi,Mide ülseri; mide tümörü; radyolojik inceleme; ülser tipleri; helikobakter pilori, tanı, komplikasyonlar; onkoplastik meme cerrahisi; meme kanseri, primer tümör; meme başının paget hastalığı; meme cerrahisi evrimi; neoadjuvan kemoterapi; aksiller cerrahi; meme kanseri metastazı; erkek meme kanseri; akut apandisit, anatomi, etyopatogenez, semptomlar, radyoloji; gebelerde akut apandisit; akut pankreatit, tanı, değerlendirme, tedavi; ranson skorlaması; apache-II skorlaması; ERCP ile hastalıkların tanı ve klinik anatomisi,Gastrointestinal sistem kanamaları; peptik ülser ve cerrahisi, portal hipertansiyon, akut gastrik mukozal lezyon, Mallory-Weiss, dieulafoy lezyon, aortoenterik fistül, üst gastrointestinal sistem kanaması; asit azaltıcı cerrahi; proksimal gastrik vagotomi, tedavi; Alt gastrointestinal sistem kanama, etioloji, divertikülozis, anjiodisplazi; kolitler; kolon kanseri,tedavi yaklaşımları; mide kanseri, tanı ve cerrahisi; retroperitoneal sarkom; genel cerrahide retroperiton; safra taşı, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları tanı ve klinik anatomisi,Boyun kitleleri, tanı, anamnez, laboratuar, endoskopi, radyoloji, etyoloji; konjenital/gelişimsel kitleler; tiroglossal duktus kisti; brankiyal yarık kistleri; dermoid kist; laringosel; neoplastik kitleler; primer boyun tümörleri; tiroid kitleler; lenfoma; tükrük bezi tümörleri; karotis cisim tümörleri; metastatik boyun kitleleri; boyunda lap; enflamatuar hastalıklar; akut lenf adenit; granülömatöz lenf adenit; fasiyal sinir paralizisi; bilateral fasyal paralizi; rekürren fasiyal paralizi; fasyal paraliz tipleri; otitis media; herper zoster otikus; timsahın gözyaşları sendromu; temporal kemik kırıkları; tükrük bezi hastalıkları; tükürük bezi kitleleri sınıflama; akut süpüratif siyaladenit; kronik siyaladenit; kabakulak (epidemik parotitis); siyalolitiasis; vertigo ve tinnitus; meniere hastalığı; vestibüler nörinit; labirentit; yabancı cisimler tanı ve tedavisi,Burun hastalıkları; septal deviasyon; septal hematom; rinitler; grip; sinüzitler; farenks ve larenks hastalıkları; akut tonsilit; kronik tonsilit; peritonsiler apse; enfeksiyöz mononükleozis; candida albicans; akut ve adenoidit; nasofarenks kanseri; akut larenjit; akut epiglottit; kronik larenjit; vokal kord paralizileri; mukozal ve sakküler hastalıkları; vokal nodül; vokal polip; reinke ödemi; papillom; laringosel; larinks kanseri; kulak hastalıkları; mastoidit; labirentit petrozit; lateral sinüs trombozu; efüzyonlu otitis mediada hastalıkların tanı ve klinik anatomisi ,Acil tıpta karşılaşılan hastalarını tanısı ve klinik anatomisi,Ortopedi ve travmatoloji hastalıklarının tanısı ve klinik anatomisi,Diş hastalıklarının tanısı ve klinik anatomisi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Diabetes mellitus tiplerini bilip evrelerini tanımlar. Komplikasyonlarını açıklar ve tedavi sürecini bilir. Hipoglisemi, hipertiroidizm, tirotoksikoz, hipotiroidizm ve osteoporoz hastalıklarını açıklar ve klinik anatomisini bilir.1, 12, 5
Karaciğer sirozu ve komplikasyonları; sirozun tanımı ve sınıflaması; siroz etyolojisi; karaciğer sirozunda klnik; kompanze dönem; endokrinolojik belirtiler; pulmoner belirtiler; dekompanze siroz; tanı; laboratuar bulguları; histopatolojik tanı; siroz seyri ve prognoz; karaciğer sirozu evresini belirlemede kullanılan sınıflandırmalar; alkolik siroz; primer bilier siroz; herediter hemokromatoz; Wilson hastalığı; varislerin doğal seyri ve prognoz; varis kanamasını kolaylaştıran faktörler; akut kanama hastalıkların tanısı ve klinik anatomisini bilir.1, 12, 5
Hepatik ensefalopati, patogenezi, tedavisi ve önlenmesi; spontan bakteriyel peritonit; hepatorenal sendrom ve tedavisi; hepatopulmoner sendrom; portopulmoner hipertansiyon; hepatik hidrotoraks; kronik viral hepatitler; kronik hepatit B, tanı, değerlendirme; kronik hepatit B’nin uzun dönem sonuçları; tedavinin amacı ve yaklaşım; KHB tedavisinde onaylanmış ilaçlar; tedavi süresi; kronik hepatit C, seyri, tanı, tedavi; kronik D hepatit, tanı, tedavi bilir. 1, 12, 5
Solunum sistemi hastalıklarında anamnez; fizik muayene ve semptomlar; göğüs kafesindeki önemli semptomlar; göğüsün inspeksiyonu, palpasyonu, perküsyon, oskültasyon ve duyulan sesler; bronşial solunum; solunum sesleri; stridor; astım, tanı, tedavi; etyapatogenez; risk faktörleri; fenotipik sınıflandırma; astımlı hastanın eğitimi; inhaler kullanım nedenlerini açıklayıp hastalıkların tanı ve klinik anatomisini bilir.1, 12, 5
Kronik astımda tedavi prensipleri; kontrol değerlendirmesi; astımda kullanılan ilaçlar; bronşektazi ve tipleri; öksüz hastalık bronşektazi; etyoloji; patofizyoloji; tanı,semptomlar,klinik ve radyolojik bulgular; bronşektazi lokalizasyonu, komplikasyonları; medikal tedavi ve cerrahi yaklaşım; apse, tanı, tedavi ve cerrahi; silindirik ve kistik bronşektazi; traksiyon bronşektazisi, etyoloji ve patogenez; bronkografi; hemoptizi hastalıklarının tanısı ve klinik anatomisini bilir.1, 12, 5
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanı, epidemiyolojisi, patolojik süreç, klinik seyri ve özellikleri, semptomlar, fizik muayene, tedavisi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, rehabilitasyonu ve cerrahisi; pnömotoraks tanısı, sınıflaması, tipleri, tedavi; solunum yetmezliği hastalıklarının tanısı ve klinik anatomisini açıklar. 1, 12, 5
Karın ön duvarı herni tipleri; nyhus sınıflaması, peptik hastalıklar; midenin cerrahi anatomisi, kanlanması, venleri, lenf yolları, sinirleri, fizyolojisi; mukus; pepsin; HCL; gastrin, tanı yöntemleri, özofago-gastro-duodenoskopi tanı ve tedavisini bilir.1, 12, 5
Mide ülseri; mide tümörü; radyolojik inceleme; ülser tipleri; helikobakter pilori, tanı, komplikasyonlar; onkoplastik meme cerrahisi; meme kanseri, değerlendirme; invaziv olmayan meme kanseri; primer tümör; meme başının paget hastalığı açıklar. Meme cerrahisi evrimi; neoadjuvan kemoterapi; aksiller cerrahi; meme kanseri metastazı; erkek meme kanseri; akut apandisit, anatomi, etyopatogenez, semptomlar, radyoloji; gebelerde akut apandisit; akut pankreatiti; ranson skorlaması; apache-II skorlaması; ERCP ve hastalıkların tanısı ile tedavisini açıklar.1, 12, 5
Gastrointestinal sistem kanamaları; peptik ülser ve cerrahisi, portal hipertansiyon, akut gastrik mukozal lezyon, Mallory-Weiss, dieulafoy lezyon, aortoenterik fistül, üst gastrointestinal sistem kanaması; asit azaltıcı cerrahi; proksimal gastrik vagotomi, tedavi bilir. Alt gastrointestinal sistem kanama, etioloji, divertikülozis, anjiodisplazi; kolitler; kolon kanseri, tanı, fizik muayene, tedavi yaklaşımları; mide kanseri, tanı ve cerrahisi; retroperitoneal sarkom; genel cerrahide retroperiton; safra taşı, safra kesesi ve safra yolu hastalıklarını tanı ve klinik anatomisini bilir.1, 12, 5
Boyun kitleleri, tanı, anamnez, laboratuar, endoskopi, radyoloji, etyoloji; konjenital/gelişimsel kitleler; tiroglossal duktus kisti; brankiyal yarık kistleri; dermoid kist; laringosel; neoplastik kitleler; primer boyun tümörleri; tiroid kitleler; lenfoma; tükrük bezi tümörleri; karotis cisim tümörleri; metastatik boyun kitleleri; boyunda lap; enflamatuar hastalıklar; akut lenf adenit; granülömatöz lenf adenit; fasiyal sinir paralizisi; bilateral fasyal paralizi; rekürren fasiyal paralizi; fasyal paraliz tipleri; otitis media; herper zoster otikus; timsahın gözyaşları sendromu; temporal kemik kırıkları; tükrük bezi hastalıkları; tükürük bezi kitleleri sınıflama; akut süpüratif siyaladenit; kronik siyaladenit; kabakulak (epidemik parotitis); siyalolitiasis; vertigo ve tinnitus; meniere hastalığı; vestibüler nörinit; labirentit; yabancı cisimler tanı ve tedavisi bilir.1, 12, 5
Burun hastalıkları; septal deviasyon; septal hematom; rinitler; grip; sinüzitler; farenks ve larenks hastalıkları; akut tonsilit; kronik tonsilit; peritonsiler apse; enfeksiyöz mononükleozis; candida albicans; akut ve adenoidit; nasofarenks kanseri; akut larenjit; akut epiglottit; kronik larenjit; vokal kord paralizileri; mukozal ve sakküler hastalıkları; vokal nodül; vokal polip; reinke ödemi; papillom; laringosel; larinks kanseri; kulak hastalıkları; mastoidit; labirentin tanı ve klinik anatomisini açıklar.1, 12, 5
Acil tıpta karşılaşılan hastalarını tanısı ve klinik anatomisini bilir.1, 12, 5
Ortopedi ve travmatoloji hastalıklarının tanısı ve klinik anatomisini açıklar.1, 12, 5
Diş hastalıklarının tanısı ve klinik anatomisini açıklar.1, 12, 5
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Diabetes mellitus; tip 1 diyabet; tip 1 diyabet evreleri; tip 2 diyabetin patogenezi; insülin direnci; glisemik kontrol hedefleri; diyabette statin, kombinasyon ve antiplatelet tedavisi; diyabet komplikasyonlar; nonketotik hiperozmolar komanın özellikleri; hipoglisemi; tip 2 diyabette defekte göre farmakoterapi; inkretin kökenli tedaviler; hipertiroidizm; aşikar hipertiroidi; subklinik hipertiroidi; tirotoksikoz; hipotiroidizm, nedenleri, kliniği, tanı, tarama, tedavi, insülin tedavisi, enjeksiyon ve bölgeleri, saklanması; osteoporoz hastalıklarının tanı ve klinik anatomisi
2Karaciğer sirozu ve komplikasyonları; sirozun tanımı ve sınıflaması; siroz etyolojisi; karaciğer sirozunda klnik; kompanze dönem; endokrinolojik belirtiler; pulmoner belirtiler; dekompanze siroz; tanı; laboratuar bulguları; histopatolojik tanı; siroz seyri ve prognoz; karaciğer sirozu evresini belirlemede kullanılan sınıflandırmalar; alkolik siroz; primer bilier siroz; herediter hemokromatoz; Wilson hastalığı; varislerin doğal seyri ve prognoz; varis kanamasını kolaylaştıran faktörler; akut kanamada tanı ve klinik anatomisi
3Hepatik ensefalopati, patogenezi, tedavisi ve önlenmesi; spontan bakteriyel peritonit; hepatorenal sendrom ve tedavisi; hepatopulmoner sendrom; portopulmoner hipertansiyon; hepatik hidrotoraks; kronik viral hepatitler; kronik hepatit B, tanı, değerlendirme; kronik hepatit B’nin uzun dönem sonuçları; tedavinin amacı ve yaklaşım; KHB tedavisinde onaylanmış ilaçlar; tedavi süresi; kronik hepatit C, seyri, tanı, tedavi; kronik D hepatit, tanı, tedavi
4Solunum sistemi hastalıklarında anamnez; fizik muayene ve semptomlar; göğüs kafesindeki önemli semptomlar; göğüsün inspeksiyonu, palpasyonu, perküsyon, oskültasyon ve duyulan sesler; bronşial solunum; solunum sesleri; stridor; astım, tanı, tedavi; etyapatogenez; risk faktörleri; fenotipik sınıflandırma; astımlı hastanın eğitimi; inhaler kullanım nedenleri; hastalıkların tanı ve klinik anatomisi
5Kronik astımda tedavi prensipleri; kontrol değerlendirmesi; astımda kullanılan ilaçlar; bronşektazi ve tipleri; öksüz hastalık bronşektazi; etyoloji; patofizyoloji; tanı,semptomlar,klinik ve radyolojik bulgular; bronşektazi lokalizasyonu, komplikasyonları; medikal tedavi ve cerrahi yaklaşım; apse, tanı, tedavi ve cerrahi; silindirik ve kistik bronşektazi; traksiyon bronşektazisi, etyoloji ve patogenez; bronkografi; hemoptizi tanı ve klinik anatomisi
6Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanı, epidemiyolojisi, patolojik süreç, klinik seyri ve özellikleri, semptomlar, fizik muayene, tedavisi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, rehabilitasyonu ve cerrahisi; pnömotoraks tanısı, sınıflaması, tipleri, tedavi; solunum yetmezliği hastalıkları tanı ve klinik anatomisi
7Karın ön duvarı hernileri, nyhus sınıflaması, peptik hastalıklar; midenin cerrahi anatomisi, kanlanması, venleri, lenf yolları, sinirleri, fizyolojisi; mukus; pepsin; HCL; gastrin, tanı yöntemleri, özofago-gastro-duodenoskopi hastalıklarının tanı ve klinik anatomisi
8Mide ülseri; mide tümörü; radyolojik inceleme; ülser tipleri; helikobakter pilori, tanı, komplikasyonlar; onkoplastik meme cerrahisi; meme kanseri, primer tümör; meme başının paget hastalığı; meme cerrahisi evrimi; neoadjuvan kemoterapi; aksiller cerrahi; meme kanseri metastazı; erkek meme kanseri; akut apandisit, anatomi, etyopatogenez, semptomlar, radyoloji; gebelerde akut apandisit; akut pankreatit, tanı, değerlendirme, tedavi; ranson skorlaması; apache-II skorlaması; ERCP ile hastalıkların tanı ve klinik anatomisi
9Gastrointestinal sistem kanamaları; peptik ülser ve cerrahisi, portal hipertansiyon, akut gastrik mukozal lezyon, Mallory-Weiss, dieulafoy lezyon, aortoenterik fistül, üst gastrointestinal sistem kanaması; asit azaltıcı cerrahi; proksimal gastrik vagotomi, tedavi; Alt gastrointestinal sistem kanama, etioloji, divertikülozis, anjiodisplazi; kolitler; kolon kanseri,tedavi yaklaşımları; mide kanseri, tanı ve cerrahisi; retroperitoneal sarkom; genel cerrahide retroperiton; safra taşı, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları tanı ve klinik anatomisi
10Boyun kitleleri, tanı, anamnez, laboratuar, endoskopi, radyoloji, etyoloji; konjenital/gelişimsel kitleler; tiroglossal duktus kisti; brankiyal yarık kistleri; dermoid kist; laringosel; neoplastik kitleler; primer boyun tümörleri; tiroid kitleler; lenfoma; tükrük bezi tümörleri; karotis cisim tümörleri; metastatik boyun kitleleri; boyunda lap; enflamatuar hastalıklar; akut lenf adenit; granülömatöz lenf adenit; fasiyal sinir paralizisi; bilateral fasyal paralizi; rekürren fasiyal paralizi; fasyal paraliz tipleri; otitis media; herper zoster otikus; timsahın gözyaşları sendromu; temporal kemik kırıkları; tükrük bezi hastalıkları; tükürük bezi kitleleri sınıflama; akut süpüratif siyaladenit; kronik siyaladenit; kabakulak (epidemik parotitis); siyalolitiasis; vertigo ve tinnitus; meniere hastalığı; vestibüler nörinit; labirentit; yabancı cisimler tanı ve tedavisi
11Burun hastalıkları; septal deviasyon; septal hematom; rinitler; grip; sinüzitler; farenks ve larenks hastalıkları; akut tonsilit; kronik tonsilit; peritonsiler apse; enfeksiyöz mononükleozis; candida albicans; akut ve adenoidit; nasofarenks kanseri; akut larenjit; akut epiglottit; kronik larenjit; vokal kord paralizileri; mukozal ve sakküler hastalıkları; vokal nodül; vokal polip; reinke ödemi; papillom; laringosel; larinks kanseri; kulak hastalıkları; mastoidit; labirentit petrozit; lateral sinüs trombozu; efüzyonlu otitis mediada hastalıkların tanı ve klinik anatomisi
12Acil tıpta karşılaşılan hastalarını tanısı ve klinik anatomisi
13Ortopedi ve travmatoloji hastalıklarının tanısı ve klinik anatomisi
14Diş hastalıklarının tanısı ve klinik anatomisi
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
0
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
0
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
0
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
0
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
0
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
0
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
0
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
0
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
0
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
0
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
0
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
0
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
0
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu