Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LİTERATÜR SAATİ I 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlknur KESKİN
Dersi Verenler Doç.Dr. İlknur KESKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Histoloji biliminin uygulamalı bilimlere kattığı bilimsel ve metodlar hakkında güncel bilgi edinilmesini sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Mikroskopi fiziğine ilişkin makale tartışması,Mikroskop çeşitlerine ilişkin makale tartışması,Manyetik MRI mikroskop makale tartışması,Floresan mikroskop makalesi tartışma,Embriyoloji çalışması ilişkili makale,Kök hücre çalışmalarında yeni yaklaşım ile ilgili makale tartışması,Histoteknoloji, histolojik tanı yöntemi makalesi tartışması,Hücre siklusu çalışmaları ile ilgili makale,İleri histolojik tekniklerle ilgili makale tartışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uygulamalı bilimler içerisinde temel bilimlerin önemini ortaya koyabileceklerdir 1, 11 B, C
Histoloji temel bilgilerini kavrayacaklardır 11, 14, 3 C
Uygulamalı bilimlerin her dalında karşılaştırma yapabileceklerdir 11, 14, 3 C
Okudukları ya da dinledikleri makalelere ilişkin görsel sunum yapabileceklerdir 11, 14, 3 C
Uygulamalı bilimlerde histoteknoloji, mikroskopi metod ve prensiplerini kavrayacaklardır 11, 14, 3 C
Temel bilimler ve uygulamalı bilimlerde proje organizasyonu ve verilerin değerlendirilmesini başarabileceklerdir 11, 14, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Mikroskopi fiziğine ilişkin makale tartışması
0 Mikroskop çeşitlerine ilişkin makale tartışması
0 Manyetik MRI mikroskop makale tartışması
0 Floresan mikroskop makalesi tartışma
0 Embriyoloji çalışması ilişkili makale
0 Kök hücre çalışmalarında yeni yaklaşım ile ilgili makale tartışması
0 Histoteknoloji, histolojik tanı yöntemi makalesi tartışması
0 Hücre siklusu çalışmaları ile ilgili makale
0 İleri histolojik tekniklerle ilgili makale tartışması
Kaynaklar
Konu ile ilgili literatür, pubmed

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Histoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Hücre ve dokuyu ileri düzeyde (ultrastrakturel) tanımlar.
X
0
Sistemlerin gelişimi ile ilgili embriyolojik detayları ileri düzeyde bilir.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Histoloji alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Histoloji ve embriyoloji alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu