Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FONKSİYONEL MORFOLOJİ 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi Verenler Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ, Doç.Dr. Bilal Ersen KERMAN, Doç.Dr. İlknur KESKİN, Dr.Öğr.Üye. ŞULE AYLA, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anatomi , fizyoloji ve histoloji çevresinde tüm vücut sistemlerinin gelişimi, yapıları ve fonksiyonlarını kavramak
Dersin İçeriği Bu ders; Merkezi sinir sistemi anatomisi,Merkezi sinir sistemi fizyolojisi, Merkezi sinir sistemi histoloji ve embriyolojisi,Solunum sistemi anatomisi,Solunum sistemi fizyolojisi,Solunum sistemi histoloji ve embriyolojisi,Sindirim sistemi anatomisi,Sindirim sistemi fizyolojisi,Sindirim sistemi histoloji ve embriyolojisi,Kardiyovasküler sistem anatomisi, Kardiyovasküler sistem fizyolojisi,Kardiyovasküler sistem histoloji ve embriyolojisi,Ürogenital sistem anatomi ve fizyolojisi,Ürogenital sistem histoloji ve embriyolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Merkezi sinir sisteminin gelişimini, anatomik yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini açıklayabilir. 1, 12, 5, 8 A
1.1. Merkezi sinir sistemine ait anatomik yapıları anlatır. 1, 12, 5, 8 A
1.2. Sinir sistemi gelişiminin embriyolojisini bilir. 1, 12, 5, 8 A
1.3. Merkezi sinir sisteminin fizyolojik yapısını açıklar. 1, 12, 5, 8 A
2. Sindirim sisteminin embriyolojik gelişimini, anatomik yapılarını ve fizyolojik mekanizmasını tanımlayabilir. 1, 12, 5, 8 A
2.1. Sindirim sistemine ait anatomik yapıları sayar. 1, 12, 5, 8 A
2.2. Sindirim sisteminin embriyolojik gelişimini anlatır. 1, 12, 5, 8 A
2.3. Sindirim sisteminin fizyolojik mekanizmasını açıklar. 1, 12, 5, 8 A
3. Ürogenital sistemin embriyolojik gelişimini, anatomik yapılarını ve fizyolojik özelliklerini özetleyebilir. 1, 12, 5, 8 A
3.1. Üriner sistem ve genital sisteme ait anatomik yapıları sayar. 1, 12, 5, 8 A
3.2. Üriner sistem ve genital sistemin embriyolojik kökenini açıklar. 1, 12, 5, 8 A
3.3. Ürogenital sistemin fonksiyonel mekanizmasını anlatır. 1, 12, 5, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Merkezi sinir sistemi anatomisi
2 Merkezi sinir sistemi fizyolojisi
3 Merkezi sinir sistemi histoloji ve embriyolojisi
4 Solunum sistemi anatomisi
5 Solunum sistemi fizyolojisi
6 Solunum sistemi histoloji ve embriyolojisi
7 Sindirim sistemi anatomisi
8 Sindirim sistemi fizyolojisi
9 Sindirim sistemi histoloji ve embriyolojisi
10 Kardiyovasküler sistem anatomisi
11 Kardiyovasküler sistem fizyolojisi
12 Kardiyovasküler sistem histoloji ve embriyolojisi
13 Ürogenital sistem anatomi ve fizyolojisi
14 Ürogenital sistem histoloji ve embriyolojisi
Kaynaklar
Öğrencilere verilir
- Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Histoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Hücre ve dokuyu ileri düzeyde (ultrastrakturel) tanımlar.
X
0
Sistemlerin gelişimi ile ilgili embriyolojik detayları ileri düzeyde bilir.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
Histoloji alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
0
Histoloji ve embriyoloji alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 72 72
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 92 92
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 234
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu