Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYONU VE ÖLÜMÜ 2+2 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seda KARABULUT
Dersi Verenler Doç.Dr. İlknur KESKİN, Dr.Öğr.Üye. Seda KARABULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümü ile ilgili temel ve ileri düzeyde bilgi edindirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hücre biyolojisine giriş,Hücre zedelenmesi,Hücre zedelenmesi türleri,Hücre zedelenmesi mekanizmaları,Hücre zedelenmesi nedenleri,Hücre adaptasyonu,Hücre ölümü- nekroz,Hücre ölümü- apoptoz,Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümüne moleküler ve genetik yaklaşım,Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümünde patolojik ve fizyolojik süreçler,Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümünde morfolojik belirteçler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hücre biyolojisi ile ilgili temel bilgi edinir 1, 14 A
Hücre zedelenmesi ile ilgili temel bilgi edinir 1, 14 A
Hücre zedelenmesi türlerini bilir 1, 14 A
Hücre zedelenmesi mekanizmaları ile ilgili temel bilgileri edinir 1, 14 A
Hücre zedelenmesi nedenleri ile ilgili temel nedenleri bilir 1, 14 A
Hücre adaptasyonu ile ilgili temel bilgileri bilir 1, 14 A
Hücre ölümü- nekroz ile ilgili temel bilgileri bilir 1, 14 A
Hücre ölümü- apoptoz ile ilgili temel bilgileri bilir 1, 14 A
Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümüne moleküler ve genetik yaklaşımı bilir 1, 14 A
Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümünde patolojik ve fizyolojik süreçler ile ilgili bilgi edinir 1, 14 A
Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümünde morfolojik belirteçleri bilir 1, 13, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Hücre biyolojisine giriş
0 Hücre zedelenmesi
0 Hücre zedelenmesi türleri
0 Hücre zedelenmesi mekanizmaları
0 Hücre zedelenmesi nedenleri
0 Hücre adaptasyonu
0 Hücre ölümü- nekroz
0 Hücre ölümü- apoptoz
0 Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümüne moleküler ve genetik yaklaşım
0 Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümünde patolojik ve fizyolojik süreçler
0 Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümünde morfolojik belirteçler
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Histoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Hücre ve dokuyu ileri düzeyde (ultrastrakturel) tanımlar.
X
0
Sistemlerin gelişimi ile ilgili embriyolojik detayları ileri düzeyde bilir.
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
Histoloji alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Histoloji ve embriyoloji alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 14 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu