Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ENDODONTİDE TAMAMLAYICI KONULAR2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR, Doç.Dr. Tan Fırat EYÜBOĞLU, Doç.Dr. Şeyda ERŞAHAN EROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Erhan ERKAN, Dr.Öğr.Üye. Yelda ERDEM HEPŞENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı endodontik cerrahi işlemlerinin çok önemli bir unsurunu oluşturan magnifikasyon ve bu amaçla kullanılan loop ve mikroskopların tanıtılması, cerrahi işlemlerde anestezi ve hemostazın sağlanmasının aktarılması, endodontik cerrahi işlemlerin yapılmasına uygun flap tasarımları konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi, endodontik cerrahi işlemlerin endikasyonları ve uygulama şekilleri hakkında öğrenciye detaylı bilgi aktarılması, travmatik olgularda endodontiste düşen görevlerin anlatılması implantlar ve endikasyonları hakkında bilgi verilmesi ve endodontide lazer gibi bazı spesifik ve güncel uygulamalar hakkında tamamlayıcı bilgilerin öğrencide yerleştirilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Anestezi, hemostaz

2 Flap tasarımı ve osteotomi

3 Apisektomi ve retrograt dolgu

4 Hemiseksiyon

5 Kök Amputasyonu

6 Kasti replantasyon

7 İmplant tarihçesi ve güncel implantlar

8 Endodonti-İmplant karşılaştırılması
9 Endodonti-İmplant karşılaştırılması

10 Endodontik cerrahide başarı

11 Kuron,kuron-kök ve kök kırıkları

12 Periodontal doku yaralanmaları ve avulsion

13 Kök rezorpsiyonları

14 Endodontide lazer kullanımı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) Endodontik cerrahide loop, operasyon mikroskobu ve endoskop kullanımının amaçları ve sınırlarını tanımlayabilmeli ve tedavi aşamasına uygun cihazı seçebilmelidir. 2) Endodontik tedavi sırasında anestezik etkinin yanısıra hemostazı da gözönünde bulundurarak lokal anestezi tekniklerini kullanabilmeli ve gerektiğinde uygun hemostatik ajanı seçebilmelidir. 3) Hemostaz, anatomik oluşumlar lezyonun yeri ve büyüklüğü gibi faktörleri gözönünde bulundurarak flap tasarımı yapabilmeli ve osteotomi büyüklüğü ayarlayabilmelidir. 4) Hemiseksiyon, kök amputasyonu ve kasti replantasyon gibi köklerin tamamının veya bir kısmının alveol soketinden çıkarılmasını gerektiren cerrahi uygulamaların endikasyonlarını ve kontra endikasyonlarının tanımlayabilmeli ve bu tedavileri vakaya uygun yöntemler kullanarak gerçekleştirebilmelidir. 5) Kanıta dayalı dişhekimliğinin temel prensiplerini gözönünde bulundurarak endodontik cerrahi uygulamalarında beklenebilecek başarı oranlarını bilmeli ve gerçekleştirilmesi planlanan tedavi planının prognozu hakkında hastayı doğru bir şekilde bilgilendirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Anestezi, hemostaz

2 Flap tasarımı ve osteotomi

3 Apisektomi ve retrograt dolgu

4 Hemiseksiyon

5 Kök Amputasyonu

6 Kasti replantasyon

7 İmplant tarihçesi ve güncel implantlar

8 Endodonti-İmplant karşılaştırılması
9 Endodonti-İmplant karşılaştırılması

10 Endodontik cerrahide başarı

11 Kuron,kuron-kök ve kök kırıkları

12 Periodontal doku yaralanmaları ve avulsion

13 Kök rezorpsiyonları

14 Endodontide lazer kullanımı
Kaynak
Cohen's Pathways of the Pulp 12th Edition, Ingles Endodontics 7, Principles and Practise of Endodontics, Problem Solving in Endodontics, Pubmed, TR Dizin ve yerli dergiler, Youtube

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alana özgü alet ve malzemelerin nasıl kullanacağını bilir.
X
0
Klinik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Endodonti alanıyla ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmaları itibarlı dergilerde yayınlanır.
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini klinik tedavileri başarıyla yapar.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarını bilir
0
Bir Endodonti uzmanın sahip olması gereken pratik bilgi ve deneyimi kazanmış olup, tüm tedavileri yürütebilecek yetkinliktedir.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirel düşünceleri ile birleştirerek, bağımsız çalışma yapar, değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
0
Alana özgü kaynak ve bilgiye nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlayacağını bilir.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak maddeleri bilir.
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak yöntemleri bilir.
0
Endo-perio lezyonları bilir.
0
Kök rezorpsiyonlarında uygulanacak multidisipliner tedavi yaklaşımlarını bilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu