Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ENDODONTİK TEDAVİ GÖRMÜŞ DİŞLERİN RESTORAS.2+6510
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Tan Fırat EYÜBOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR, Doç.Dr. Tan Fırat EYÜBOĞLU, Doç.Dr. Şeyda ERŞAHAN EROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Erhan ERKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencinin kök kanal tedavili dişlerin koronal restorasyonunda kullanılan farklı malzemelerin ve uygulama tekniklerinin uygulanmasına güncel bir yaklaşımla, kök kanal tedavisi sonrası yapılacak olan koronal restorasyonun tipi ve malzemesinin endikasyonunu koyabilmesi, uygulamayı takiben post operatif takibini yapabilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Travma sınıflamaları, “Uluslararası travma rehberi” son hali ve yıllara göre farklılıklar
Avulsüyonda kullanılan çeşitli taşıma solüsyonları ve ilgili literatür
Avülsüyonda yaşın önemi, Dekoronizasyon, Emdogain kullanımı
Splint tipleri ve uygulama sürelerinin önemi
Travmaya bağlı pulpa ve periyodontal ligamentde değişimler
Endodontik cerrahi endikasyonları, cerrahi öncesi kanal tedavisi yenilenmesi
Endodontik cerrahide retropreparasyon ve magnifikasyon
Endodontik cerrahide retrograt dolgular
Endodontide maksatlı reimplantasyon ve transplantasyon
Endodontik cerrahide prognostic faktörler
Endo-perio lezyonları, sınıflamalar ve tedavi yaklaşımları
Endo-perio lezyonlarında prognostic faktörler
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Post uygulamalrı yapılacak olan dişlerde; dişin klinik, biyomekanik ve radyolojik durumunu değerlendirerek uygun tedavi seçeneğini belirler, koyduğu endikasyona uygun materyal ve tedavi seçeneğini uygular, klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler, Post kullanılmayacak dişlerde; dişin klinik, biyomekanik ve radyolojik durumunu değerlendirerek uygun tedavi seçeneğini belirler, koyduğu endikasyona uygun materyal ve tedavi seçeneğini uygular, klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Travma sınıflamaları, “Uluslararası travma rehberi” son hali ve yıllara göre farklılıklar
Avulsüyonda kullanılan çeşitli taşıma solüsyonları ve ilgili literatür
Avülsüyonda yaşın önemi, Dekoronizasyon, Emdogain kullanımı
Splint tipleri ve uygulama sürelerinin önemi
Travmaya bağlı pulpa ve periyodontal ligamentde değişimler
Endodontik cerrahi endikasyonları, cerrahi öncesi kanal tedavisi yenilenmesi
Endodontik cerrahide retropreparasyon ve magnifikasyon
Endodontik cerrahide retrograt dolgular
Endodontide maksatlı reimplantasyon ve transplantasyon
Endodontik cerrahide prognostic faktörler
Endo-perio lezyonları, sınıflamalar ve tedavi yaklaşımları
Endo-perio lezyonlarında prognostic faktörler
Kaynak
Microsurgery in Endodontics (Samuel Kratchman (Editor), Syngcuk Kim ) Cohen's Pathways of the Pulp 12th Edition, Ingles Endodontics 7, Principles and Practise of Endodontics, Endodonti (Selmin Aşcı), Problem Solving in Endodontics, Pubmed, TR Dizin ve yerli dergiler, Youtube

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Bir Endodonti uzmanın sahip olması gereken pratik bilgi ve deneyimi kazanmış olup, tüm tedavileri yürütebilecek yetkinliktedir.
X
0
Alana özgü alet ve malzemelerin nasıl kullanacağını bilir.
X
0
Klinik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Endodonti alanıyla ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmaları itibarlı dergilerde yayınlanır.
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini klinik tedavileri başarıyla yapar.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarını bilir
0
Alana özgü kaynak ve bilgiye nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlayacağını bilir.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak maddeleri bilir.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirel düşünceleri ile birleştirerek, bağımsız çalışma yapar, değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar.
X
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak yöntemleri bilir.
0
Endo-perio lezyonları bilir.
X
0
Kök rezorpsiyonlarında uygulanacak multidisipliner tedavi yaklaşımlarını bilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu