Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENTAL TRAV., CERRAHİ ENDODONTİK TEDAV. ENDO-PERİO LEZYONLAR 2+6510
Ders Programı Pazartesi 12:45-13:30 Pazartesi 13:30-14:15 Salı 12:45-13:30 Salı 13:30-14:15 Perşembe 20:30-21:15 Perşembe 21:30-22:15 Cuma 13:30-14:15 Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15 Cumartesi 13:30-14:15 Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15 Cumartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mete ÜNGÖR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Şeyda ERŞAHAN EROĞLU, Doç.Dr. Tan Fırat EYÜBOĞLU, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR, Dr.Öğr.Üye. Yelda ERDEM HEPŞENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencinin güncel dental travma rehberini bilip uygulayabilmesi, cerrahi endodontik tedavilerin endikasyonlarını, ve güncel tedavi yaklaşımını bilip uygulayabilmesi ve prognoza etki eden faktörlereri bilmesi,Endodontide maksatlı reimplantasyon ve transplantasyon endikasyonlarını ve uygulamasını bilip ve uygulaması, Endo-periyo vakalarında teşhis ve güncel tedavi seçeneklerini bilip uygulayabilmesi, prognoza etki eden faktörlereri bilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Travma sınıflamaları, “Uluslararası travma rehberi” son hali ve yıllara göre farklılıklar
Avulsüyonda kullanılan çeşitli taşıma solüsyonları ve ilgili literatür
Avülsüyonda yaşın önemi, Dekoronizasyon, Emdogain kullanımı
Splint tipleri ve uygulama sürelerinin önemi
Travmaya bağlı pulpa ve periyodontal ligamentde değişimler
Endodontik cerrahi endikasyonları, cerrahi öncesi kanal tedavisi yenilenmesi
Endodontik cerrahide retropreparasyon ve magnifikasyon
Endodontik cerrahide retrograt dolgular
Endodontide maksatlı reimplantasyon ve transplantasyon
Endodontik cerrahide prognostic faktörler
Endo-perio lezyonları, sınıflamalar ve tedavi yaklaşımları
Endo-perio lezyonlarında prognostic faktörler
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dental travma sınıflamalarını bilir, Dental travma rehberini ve buna göre güncel tedavi önerilerini bilir ve uygular, Avulsiyonda kullanılan solüsyonları, emdogain kullanımını, tedaviye etkilerini bilir, Avülsuyonda yaşın tedavi sonuçlarına etkisini ve yaşa göre tedavi seçeneklerini bilir, splint tiplerini ve uygulama sürelerini bilir ve uygular, travmaya bağlı pulpa ve periodontal ligamentdeki değişikleri bilir ve teşhis eder, Endodontik cerrahi endikasyonlarını ve cerrahi öncesi kanal tedavisi yenilenmesinin önemini bilir, Endodontik cerrahide retropreparasyon ve retrograt dolgu uygulamalarını ve magnifikasyon kullanımını bilir, Endodontide maksatlı reimplantasyonu ve transplantasyon endikasyonlarını ve uygulamasını bilir ve uygular Endodontik cerrahide prognoza etki eden faktörleri ve önem derecelerini bilir, Endo-periyo lezyonların sınıflamalarını, etyolojik faktörleri ve tedavi yaklaşımlarını bilir ve uygular, Endo-periyo lezyonlarında prognoza etki eden faktörleri ve önem derecelerini bilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Travma sınıflamaları, “Uluslararası travma rehberi” son hali ve yıllara göre farklılıklar
Avulsüyonda kullanılan çeşitli taşıma solüsyonları ve ilgili literatür
Avülsüyonda yaşın önemi, Dekoronizasyon, Emdogain kullanımı
Splint tipleri ve uygulama sürelerinin önemi
Travmaya bağlı pulpa ve periyodontal ligamentde değişimler
Endodontik cerrahi endikasyonları, cerrahi öncesi kanal tedavisi yenilenmesi
Endodontik cerrahide retropreparasyon ve magnifikasyon
Endodontik cerrahide retrograt dolgular
Endodontide maksatlı reimplantasyon ve transplantasyon
Endodontik cerrahide prognostic faktörler
Endo-perio lezyonları, sınıflamalar ve tedavi yaklaşımları
Endo-perio lezyonlarında prognostic faktörler
Kaynak
Microsurgery in Endodontics (Samuel Kratchman (Editor), Syngcuk Kim ) Cohen's Pathways of the Pulp 12th Edition, Ingles Endodontics 7, Principles and Practise of Endodontics, Endodonti (Selmin Aşcı), Problem Solving in Endodontics, Pubmed, TR Dizin ve yerli dergiler, Youtube

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alana özgü alet ve malzemelerin nasıl kullanacağını bilir.
X
0
Klinik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini klinik tedavileri başarıyla yapar.
X
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarını bilir
X
0
Bir Endodonti uzmanın sahip olması gereken pratik bilgi ve deneyimi kazanmış olup, tüm tedavileri yürütebilecek yetkinliktedir.
X
0
Endodonti alanıyla ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmaları itibarlı dergilerde yayınlanır.
0
Alana özgü kaynak ve bilgiye nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlayacağını bilir.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak maddeleri bilir.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirel düşünceleri ile birleştirerek, bağımsız çalışma yapar, değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak yöntemleri bilir.
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar.
0
Endo-perio lezyonları bilir.
0
Kök rezorpsiyonlarında uygulanacak multidisipliner tedavi yaklaşımlarını bilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu