Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİL VE KONUŞMA TERAP. İLERİ TEK DENEKLİ ARAŞ.-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTek denekli desenle yapılabilecek çalışmaları farkında olmak, amacına ve ölçülen davranışın niteliğine uygun deseni bulma, uygulanan modeli aşamalı olarak yürütebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Tek denekli araştırmanın tanımı,Tek denekli araştırma tasarımında denek üzerinde uygulanan aşamalar,Tek denekli araştırmada çoklu başlangıç modeli,AB tasarımlı tek denekli araştırmalar,Tek denekli araştırma tasarımına uygun araştırma soruları oluşturma,Denekler arası Çoklu Başlangıç Modeli,Davranışlar arası Çoklu Başlangıçlı Desen,Ortamlar arası Çoklu Başlangıç Düzeyi,Çoklu Başlangıç Desenli çalışmalarda iç tutarlılığı etkileyebilecek tehditler ,Karşılaştırmalı Tek-Denekli Araştırma Modelleri ,Dil ve konuşma terapisinde literatürde tek denekli araştırmaların incelenmesi,Tek denekli araştırmalar ile ilgili bazı yanlış inanışlar,Tek denekli araştımalar ve kanıta dayalı uygulamalar,Ders için hazırlanan tek denekli araştırma tasarımlarının tartışılması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
AB desenleri ve çoklu başlama düzeyi desenlerini tanımlar. 10, 9E
Tek denekli araştırma tasarımını tanımlar.10, 16E
Tek denekli araştırmanlarda deneğin var olan düzeyinin ölçüldüğü başlama düzeyinin belirlenmesi aşaması ile araştırmacının manipülasyonda bulunduğu deneysel işlem aşamalarını tasarlar.10E
Tek denekli araştımalarda veri toplama sürecini tasarlar.10E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tek denekli araştırmanın tanımı
2Tek denekli araştırma tasarımında denek üzerinde uygulanan aşamalar
3Tek denekli araştırmada çoklu başlangıç modeli
4AB tasarımlı tek denekli araştırmalar
5Tek denekli araştırma tasarımına uygun araştırma soruları oluşturma
6Denekler arası Çoklu Başlangıç Modeli
7Davranışlar arası Çoklu Başlangıçlı Desen
8Ortamlar arası Çoklu Başlangıç Düzeyi
9Çoklu Başlangıç Desenli çalışmalarda iç tutarlılığı etkileyebilecek tehditler
10Karşılaştırmalı Tek-Denekli Araştırma Modelleri
11Dil ve konuşma terapisinde literatürde tek denekli araştırmaların incelenmesi
12Tek denekli araştırmalar ile ilgili bazı yanlış inanışlar
13Tek denekli araştımalar ve kanıta dayalı uygulamalar
14Ders için hazırlanan tek denekli araştırma tasarımlarının tartışılması
Kaynak
Eğitim ve Davranış Bilimlerinde Tek-Denekli Araştırmalar (editör: Prof. Dr. Elif Tekin-İftar)
Ders notları ve tek denekli desenlerle yapılmış çalışmalar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİL VE KONUŞMA TERAP. İLERİ TEK DENEKLİ ARAŞ.-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTek denekli desenle yapılabilecek çalışmaları farkında olmak, amacına ve ölçülen davranışın niteliğine uygun deseni bulma, uygulanan modeli aşamalı olarak yürütebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Tek denekli araştırmanın tanımı,Tek denekli araştırma tasarımında denek üzerinde uygulanan aşamalar,Tek denekli araştırmada çoklu başlangıç modeli,AB tasarımlı tek denekli araştırmalar,Tek denekli araştırma tasarımına uygun araştırma soruları oluşturma,Denekler arası Çoklu Başlangıç Modeli,Davranışlar arası Çoklu Başlangıçlı Desen,Ortamlar arası Çoklu Başlangıç Düzeyi,Çoklu Başlangıç Desenli çalışmalarda iç tutarlılığı etkileyebilecek tehditler ,Karşılaştırmalı Tek-Denekli Araştırma Modelleri ,Dil ve konuşma terapisinde literatürde tek denekli araştırmaların incelenmesi,Tek denekli araştırmalar ile ilgili bazı yanlış inanışlar,Tek denekli araştımalar ve kanıta dayalı uygulamalar,Ders için hazırlanan tek denekli araştırma tasarımlarının tartışılması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
AB desenleri ve çoklu başlama düzeyi desenlerini tanımlar. 10, 9E
Tek denekli araştırma tasarımını tanımlar.10, 16E
Tek denekli araştırmanlarda deneğin var olan düzeyinin ölçüldüğü başlama düzeyinin belirlenmesi aşaması ile araştırmacının manipülasyonda bulunduğu deneysel işlem aşamalarını tasarlar.10E
Tek denekli araştımalarda veri toplama sürecini tasarlar.10E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tek denekli araştırmanın tanımı
2Tek denekli araştırma tasarımında denek üzerinde uygulanan aşamalar
3Tek denekli araştırmada çoklu başlangıç modeli
4AB tasarımlı tek denekli araştırmalar
5Tek denekli araştırma tasarımına uygun araştırma soruları oluşturma
6Denekler arası Çoklu Başlangıç Modeli
7Davranışlar arası Çoklu Başlangıçlı Desen
8Ortamlar arası Çoklu Başlangıç Düzeyi
9Çoklu Başlangıç Desenli çalışmalarda iç tutarlılığı etkileyebilecek tehditler
10Karşılaştırmalı Tek-Denekli Araştırma Modelleri
11Dil ve konuşma terapisinde literatürde tek denekli araştırmaların incelenmesi
12Tek denekli araştırmalar ile ilgili bazı yanlış inanışlar
13Tek denekli araştımalar ve kanıta dayalı uygulamalar
14Ders için hazırlanan tek denekli araştırma tasarımlarının tartışılması
Kaynak
Eğitim ve Davranış Bilimlerinde Tek-Denekli Araştırmalar (editör: Prof. Dr. Elif Tekin-İftar)
Ders notları ve tek denekli desenlerle yapılmış çalışmalar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:41Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:43