Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırma yöntemleri ve teknikleri bilgisi ve pratiğini kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler.,2. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar.,3. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme.,4. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar.,5. Araştırma ve yayın etiği.,6. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması.,7. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme.,8. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar.,9. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.,10. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.,11. Kantitatif değişkenler, bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).,12. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon.,13. Kategorik değişkenler, iki oranın karşılaştırılması.,14. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 1.1. Bilimsel yöntem, veri, ölçme ve örneklemeyi tanımlar. 1.2. Klinik araştırma, değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar ve araştırma etiği hakkında bilgi sahibi olur. 1.3. Bilimsel bir araştırmayı planlama, kaynak tarama, verileri analize hazırlama, tablo ve grafik yapma, dipnot ve kaynak gösterme pratiğini kazanır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
2. Biyoistatistik hakkında bilgi sahibi olur, bilimsel araştırmalar ile ilişkisini kurar. 2.1. Biyoistatistiği tanımlar. 2.2. Bilimsel bir araştırmayı kurgularken istatistik bilgisinden yararlanır. 2.3. Bilimsel bir makaleyi değerlendirirken istatistik bilgisinden yararlanır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler. Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 2. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar. Önceden verilen ders notuna hazırlık
3 3. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme. Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 4. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar. Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 5. Araştırma ve yayın etiği. Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 6. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması. Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 7. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme. Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 8. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar. Önceden verilen ders notuna hazırlık
9 9. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları. Önceden verilen ders notuna hazırlık
10 10. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri. Önceden verilen ders notuna hazırlık
11 11. Kantitatif değişkenler, bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA). Önceden verilen ders notuna hazırlık
12 12. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon. Önceden verilen ders notuna hazırlık
13 13. Kategorik değişkenler, iki oranın karşılaştırılması. Önceden verilen ders notuna hazırlık
14 14. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar. Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Biyoistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Bilimlerinde araştırma yöntemleri Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli uygulamalı istatistik Prof.Dr. Mustafa Akkurt. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. SPSS ile biyoistatistik Kazım Özdamar. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
0
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
0
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X
0
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu