Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II 2+4 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığına yönelik kanıta dayalı yaklaşım ve uygulamalar hakkında bilgi ve beceri kazandırma ve “kanıt temelli çocuk sağlığı hemşireliği” ile ilgili ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler konusunda görüş kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma,Ulusal ve Uluslararası Dernekler- Kuruluşlar (Ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve uygulamaları),Uyku (çocuklarda uyku ve uyku sorunları),Çocuk Beslenmesi (obezite, anne sütü, kantin ve okul yemeği, fast food, özel beslenme türleri, çölyak, laktoz alerjisi, diyabet),Kültürlere Özgü Bakım Uygulamaları (Giyinme, çevikleme, tuzlama, 40 cıkarma),Ağrı (Çocuk Sağlığı ile ilgili Temel Kavramlar Stres, Ölüm, Yalnızlık, Korku),Güncel Pediatrik Bakım Yaklaşımları (girişim, bakım anlayışı, patentler, kurslar),Ara Sınav,Ulusal ve Uluslararası Sağlık Politikaları (Beslenme, güvenli aile, okul, çevre, sosyal çevre),Sevgi, Şefkat, Hemşirelerin Şefkat Yorgunluğu (Hemşireliğin duygu değişimi, stres, tevazu),Dijital Sağlık Çocuk ve Aile (Sağlık okuryazarlığı, dijital muayene),Cinsel Sağlık Eğitimi (Aileye ve çocuğa yönelik, hijyen, tuvalet eğitimi, rektal uygulamalar, giyim, muayene, iyi-kötü dokunuş,Prenatal Sağlık (Annenin riskli davranışları, anne eğitimi, emzirme, banyo, anne beslenmesi, babanın riskli davranışları),Çocukluk Dönemi Ev Kazaları ve Korunma Önlemleri, Dersin Değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma
2 Ulusal ve Uluslararası Dernekler- Kuruluşlar (Ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve uygulamaları) 1. Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu Ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu (2017) Ankara,Https://Ailevecalisma.Gov.Tr/Media/2498/Turkiye-De-Cocuklara-Yonelik-Koruyucu-Ve-Onleyici-Politikalari-Degerlendirme-Calistayi-Raporu. uluslararası kurum ve kuruluşlar, 2. 2. https://ingev.org/kutuphane/uluslararasi-kuruluslar 3. Ulusal ve uluslararası derneklerin web. Siteleri 4. DeLacey, E., Tann, C., Groce, N., Kett, M., Quiring, M., Bergman, E., Garcia, C., & Kerac, M. (2020). The nutritional status of children living within institutionalized care: A systematic review. PeerJ, 8. 5. Demi·r, S , Çelebi·, Ş . (2017). Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma . Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (13) , 111-128 6. Duriancik, D. M., & Goff, C. R. (2019). Children of single-parent households are at a higher risk of obesity: A systematic review. Journal of Child Health Care, 23(3), 358–369. 7. Elmacı D. (2019). Türkiye’de Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Çocuk Koruma Kuruluşlarındaki Değişimler. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 3(2). 8. Erdoğan T, Tuncer B. Olumlu ve olumsuz yönleriyle kurum bakımındaki çocukların durumu. IBAD, 2018; 3(2):474-484 9. https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Bahar/sosyal_hizmet_tarihi/8/index.html. 10. https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/istatistikler/ 11. Semerci·, M, Tutal, K , Acar, B , Yaman, Ö . (2020). Çocuk Evlerinde Çalışan Çocuk Bakım Elemanlarının Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Niteliksel Bir Araştırma . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (49) , 171-188. 12. UNICEF. 2017. Orphans. Available at https://www.unicef.org/media/media_45279.html. UNICEF. 2019. Malnutrition. Available at https://data.unicef.org/topic/nutrition/ malnutrition/ 13. Lu, Y. C., Walker, R., Richard, P., & Younis, M. (2020). Inequalities in poverty and income between single mothers and fathers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1). 14. Wong, I. S., & Breslin, F. C. (2017). Risk of work injury among adolescent students from single and partnered parent families. American Journal of Industrial Medicine, 60(3), 285–294.
3 Uyku (çocuklarda uyku ve uyku sorunları) 1. Keskin, N , Tamam, L . (2018). Uyku Bozuklukları: Sınıflama ve Tedavi . Arşiv Kaynak Tarama Dergisi , 27 (2) , 241-260 . DOI: 10.17827/aktd.346010. 2. Walijee H., Sood S., Markey A. Is nurse-led telephone follow-up for post-operative obstructive sleep apnoea patients effective? A prospective observational study at a paediatric tertiary centre. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020;129:109766. 3. Paruthi S. Telemedicine in Pediatric Sleep. Sleep Med Clin. 2020 Sep;15(3S):e1-e7. doi: 10.1016/j.jsmc.2020.07.003. Epub 2020 Sep 3. PMID: 33008491; PMCID: PMC7467903. 4. Grandner, M. A. (2020). Sleep, Health, and Society. Sleep Medicine Clinics, 15(2), 319–340. 5. Morrissey B, Taveras E, Allender S, Strugnell C. Sleep and obesity among children: A systematic review of multiple sleep dimensions. Pediatr Obes. 2020 Apr;15(4):e12619. 6. Gökçay, G , Özbörü Aşkan, Ö , Keskindemirci, G , Kılıç, A . (2018). Bebeklerde Uyku Güvenliğinin Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışmanın Ön Sonuçları . Çocuk Dergisi , 18 (3) , 135-139 . 7. Cortese S, Brown TE, Corkum P, Gruber R, O’Brien LM, Stein M, et al. Assessment and management of sleep problems in youths with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2013;52(8):784-96. 8. http://www.khanacademy.org.tr/fen-bilimleri/saglik-bilgisi-ve-tip/beynin-yonetici-sistemleri/uyku-ve-bilinc/uyku-asamalari-ve-biyolojik-saat/7150. 9. http://www.khanacademy.org.tr/fen-bilimleri/saglik-bilgisi-ve-tip/beynin-yonetici-sistemleri/uyku-ve-bilinc/uyku-duzensizlikleri/7152. 10. Sateia MJ. International Classification of Sleep Disorders-Third Edition. CHEST. 2014;146(5):1387-94 11. Sarısaltık A , Topuzoğlu A . Birinci basamak sağlık hizmetlerinde uyku bozuklukları taraması ve değerlendirilmesi. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi. 2019; 4(2): 232-243. 12. Yıldırım, E , İntepe, Y , Çiftçi, B . (2018). Uyku Ve Allerjik Hastalıklar Sleep and Allergic Disorders . Bozok Tıp Dergisi , Uyku Hastalıkları Özel Sayı , 46-52 13. Çetinol, T , Özvurmaz, S . (2018). Hemşirelerde Uyku Kalitesi ve İlişkili Faktörler . Medical Sciences , 13 (4) , 80-89 . 14. Toper, Ö . (2018). Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Uyku Sorunları Ve Davranışsal Müdahale Yöntemleri . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 19 (4) , 801-824 . 15. Şahin, B , Bozkurt, A , Karabekiroğlu, K . (2018). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uyku Sorunları . Duzce Medical Journal , 20 (3) , 81-86 16. Cook F, Conway LJ, Giallo R, Gartland D, Sciberras E, Brown S. Infant sleep and child mental health: a longitudinal investigation. Arch Dis Child. 2020 Jul;105(7):655-660. doi: 10.1136/archdischild-2019-318014. Epub 2020 Mar 9.
4 Çocuk Beslenmesi (obezite, anne sütü, kantin ve okul yemeği, fast food, özel beslenme türleri, çölyak, laktoz alerjisi, diyabet) 1. Beslenme–Halk Sağlığı Müdürlüğü https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-anasayfa.html 2. Uluslararası Çocuk Beslenmesi https://www.unicefturk.org/yazi/beslenme-ihtiyaci 3. UNICEF uyarıyor: Yetersiz beslenme tüm dünyada çocukların sağlığına zarar veriyor https://www.unicef.org/turkey/ 4. Halk Sağlığı Müdürlüğü–Çölyak https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/metabolizma ve colyak 5. Halk Sağlığı Müdürlüğü – Diabet https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-yayinlar1/beslenmehareket-brosurler 6. Akçaağaç Şurubu Hastalığı https://www.pkuaile.com/msud-akcaagac-surubu-idrar-hastaligi 7. İslamoğlu, A. H. (2019). X’E BağlAdrenolökodi·strofi· (Ald) Hastaliği VeTedavi· Süreci·nde Lorenzo’Nun Yaği Kullanimi. Journal of Ankara Health Sciences), (1), 154–159. 8. Al Yazeedi, B., Berry, D. C., Crandell, J., & Waly, M. (2021). Family Influence on Children’s Nutrition and Physical Activity Patterns in Oman. Journal of Pediatric Nursing, 56, e42–e48. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.07.012 9. Bramhagen, A. C., Svahn, J., Hallström, I., & Axelsson, I. (2011). Factors influencing iron nutrition among one-year-old healthy children in Sweden. Journal of Clinical Nursing, 20(13–14), 1887–1894. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03639.x 10. Olstad, D. L., Raine, K. D., & Nykiforuk, C. I. J. (2014). Development of a Report Card on Healthy Food Environments and Nutrition for Children in Canada. Preventive Medicine, 69(2014), 287–295. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.10.023 11. Çalışkan, Z., & Koç, E. T. (2020). Parent Nutrition Style and Affecting Factors in Preschool Children. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 12(4), 485–495. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-75388 12. Karaoğlu S., Başfirinci, Ç. (2018). Okul Öncesi Çocuklarda Reklâmın Satın Alma Davranışı Effects of Advertisement on Purchasing Behavior in Pre-School araştırmaya model olmuştur. Bu araştırmanın sonucuna göre çocuk, hızlı başka model daha vardır, Bu modelin 1950’ lerde seçim sonuçlarını. 4(2), 77–96.
5 Kültürlere Özgü Bakım Uygulamaları (Giyinme, çevikleme, tuzlama, 40 cıkarma) 1. Algül İ. (2019). Bulgaristan Göçmenlerinin Dini İnanç Ve Uygulamaları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Hatay-Erzin’de Yaşayan Göçmenler Örneği, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa. 2. Cırık V., Eve E.(2017). Pediatri Hemsireliginde Tamamlayıcı Saglık Yaklasımlarının Önemi, Akdeniz Üniversitesi, Hemsirelik Fakültesi, Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi Anabilim Dalı, s;1-6 3. Işık, T., Akçınar, M., Kadıoğlu, S., (2010). Mersin İlinde Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Dönemlerinde Anneye ve Yenidoğana Yönelik Geleneksel Uygulamalar, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1): 63-84 4. Battaloğlu İ., B., Şahin Say, D., Demir, C., (2013). Mardin İl Merkezinde 1-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Yanıklarda İlk Uygulamalarının İncelenmesi, Journal of ClinicalandAnalyticalMedicine, Mayıs: 175-178. 5. CetişliEgelioğlu, N., Muslu Karayağız, G., Şen, S., Güneri Er, S., Bolışık, B., Saruhan, A., (2014). Ege bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar, Uluslar arası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2(1): 22-35. 6. Ayla Ünsal Türk Kültüründe Geleneksel Hasta Bakımı: Anadolu Örneği, Ahi Evran Üniversitesi, S:1-12 7. Karabulutlu, Ö. (2014). Kars ilinde doğum sonu dönemde yenidoğan bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamaların belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7 (4), 295-302 8. Erenoğlu, R., Can R., Tambağ H., Akdeniz Ş. (2017).Kırsal Alandaki Kadınların Doğum-Doğum Sonu Dönemle İlgili Geleneksel Uygulamaları,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,Cilt:23, Sayı:90/2
6 Ağrı (Çocuk Sağlığı ile ilgili Temel Kavramlar Stres, Ölüm, Yalnızlık, Korku) 1. Manworren RC, Stinson J. Pediatric Pain Measurement, Assessment, and Evaluation. Semin Pediatr Neurol. 2016 Aug;23(3):189-200. doi: 10.1016/j.spen.2016.10.001. 2. Bekar, P , Arıkan, D . (2020). Çocukların Diş Çıkarma Ağrısında Yapılan Uygulamalar ve Hemşirenin Rolü . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 44-47 . 3. Yayan, E , Zengin, M . (2018). Çocuk Kliniklerinde Terapötik Oyun . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 226-233 . 4. Akatın, Y , Kocaman, G . (2018). Çocuk Hastaların Ağrısını Değerlendirmede Kanıta Dayalı Uygulama Önerilerine Uyumun Arttırılması İçin Kullanılan Stratejiler . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 23-31 . 5. Okyay, R , Ayoğlu, H . (2018). Çocuklarda Postoperatif Ağrı Yönetimi . Pediatric Practice and Research , 6 (2) , 16-25 . 6. Koç, Ş, Yumru, H . (2019). Türkiye’de Çocuk Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarında Oyun Terapisinin Kullanımı: Literatür İncelemesi . Pediatric Practice and Research , IRUPEC 2019 Kongresi Tam Metin Bildirileri , 121-127 . 7. Sılay, F , Akyol, A . (2018). Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağrı Kontrolünde Hemşirenin Rolü . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 3 (3) , 31-38 . 8. Şentürk İ . Ağrı Değerlendirilmesi: Tipleri Ve Mekanizmaları. Medical Research Reports. 2018; 1(3): 78-81 9. Davis SK, Nowland R, Qualter P. The Role of Emotional Intelligence in the Maintenance of Depression Symptoms and Loneliness Among Children. Front Psychol. 2019 Jul 17;10:1672. 10. Sadler, K., Vizard, T., Ford, T., Marcheselli, F., Pearce, N., Mandalia, D., et al. (2018). Mental Health of Children and Young People in England, 2017. London UK. Available at: https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/mental-health-of-children-and-young-people-in-england/2017/2017 (accessed January 5, 2019).
7 Güncel Pediatrik Bakım Yaklaşımları (girişim, bakım anlayışı, patentler, kurslar) 1. Batman, D. (2020). Yenidoğanın Doğum Odasında Aspirasyon İlkelerinde Güncel Yaklaşımlar; Ebelerin Rol ve Sorumlulukları. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(3), 258–267. https://doi.org/10.46237/amusbfd.574638 2. Kelleher, J., Bhat, R., Salas, A. A., Addis, D., Mills, E. C., Mallick, H. et al. (2013). Oronasopharyngeal suction versus wiping of the mouth and nose at birth: a randomised equivalency trial. The Lancet, 382(9889), 326-330. 3. World Health Organization (WHO). Recommendations on Newborn Heallth, 2017 Erişim: 12.04.2021 . https://apps.who.int/ 4. Atkins, D. L., de Caen, A. R., Berger, S., Samson, R. A., Schexnayder, S. M., Joyner Jr, B. L. et al. (2018). American Heart Association focused update on pediatric basic life support and cardiopulmonary resuscitation quality: an update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 137(1), e1-e6. 5. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Part 7: Neonatal Resuscitation. International consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations, 2015 Erişim Tarihi: 12.04.2021. https://www.cpqcc.org/sites/default/files/peds.2015-3373D.full.pdf 6. McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS. (2014)Cochrane in context: Effect of timing of umbilical cord clamping in term infants on maternal and neonatal outcomes. Evidence-Based Child Health: A Cochrane Review Journal. 9:398-400. 7. Upadhyay A, Gothwal S, Parihar R, Garg A, Gupta A, Chawla D et al. (2013) Effect of umbilical cord milking in term and near term infants: randomized control trial. American Journal of Obstetrics & Gynecology.;208:120-e1 8. Mercer JS, Erickson-Owens DA. (2012). Rethinking placental transfusion and cord clamping issues. J Perinat Neonatal Nursing. 26:202-17. 9. Shirvani F, Radfar M, Hashemieh M, Soltanzadeh MH, Khaledi H, Mogadam MA. (2010) Effect of timing of umbilical cord clamp on newborns' iron status and its relation to delivery type. Archives of Iranian medicine. 13:420-25 Batman, D., Çoban, A., Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu, K., Bölümü, E., & Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, A. (2019). Yenidoğanlarda Doğumun Üçüncü Evresinde Umblikal Kordun Klempleme ve Kesilme Uygulamaları Umbilical Cord Clamping and Cutting Practices in the Third Stage of Labour in Term Newborns. Archives Medical Review Journal, 28(3), 237–241. https://doi.org/10.17827/aktd.433763 11. Çalık, K.Y., Aktaş, S. (2011). “Gebelikte depresyon: sıklık, risk faktörleri ve tedavisi”. Psikiyatrik Güncel Yaklaşımlar [Current Approaches in Psychiatry], 3: 142- 62. 12. Land, A. (2003). “Hamilelikte Yoga”. İstanbul: Melisa Matbaacılık: 10. 13. Impett, E.A., Daubenmier, J.J., Hirschman, A.L. (2006). “Minding the body: yoga, embodiment, and well-being”. Sexuality Research and Social Policy, 3(4): 39-48.
8 Ara Sınav
9 Ulusal ve Uluslararası Sağlık Politikaları (Beslenme, güvenli aile, okul, çevre, sosyal çevre) 1. Aydemir Gedük, E . (2018). Hemşirelik Mesleğinin Gelişen Rolleri . Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi , 5 (2) , 253-258 . 2. Güdük, Ö , Kılıç, C . (2017). Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Ve Türkiye’de Gelişimi . Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 102-107 . 3. Uğurlu, S , Şener, E . (2020). Bebek Dostu Hastane Girişimi: Örgütsel Düzeyde Bir Kavram Analizi . Sdü Sağlık Yönetimi Dergisi , 2 (2) , 65-79 . 4. Işıkçı, Y , Eştürk, Ö . (2020). Türkiye’de Çocuklar Kalkınma Politikalarının Neresinde? Çocuk Hakları Açısından Bir Analiz . Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 11 Issue Supplement 1 , 81-119 . 5. Altuğ Özsoy S , Şimşek H . Hemşirelik Uygulamalarına Yön Veren Uluslararası Hemşirelik Kuruluşlarının Çevre Sağlığı Yaklaşımları. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 21(1): 51-59. 6. Gültaç, A , Yalçın Balçık, P . (2018). Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları . Sakarya Tıp Dergisi , 8 (2) , 193-204 . DOI: 10.31832/Smj.394732 7. Karabey, T , Gülsoy, Z , Yıldırım, G . (2020). Türkiye’deki Ulusal Hemşirelik Derneklerinin Etkinliklerine Bir Bakış . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi , 10 (3) , 384-391 . DOI: 10.31020/Mutftd.738958. 8. Yalnız Şn, Dağ Gs. Hemşirelerin Mesleki Örgütlere Ve Profesyonel Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin Ve Katılım Düzeylerinin İncelenmesi. Sağlık Bakım Ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı Bakım Hizmetlerinde Mesleki Bilimsel Çalışmalar Bülteni 2017; Temmuz-eylül:6-16 9. Kırılmaz, H , Amarat, M , Ünal, Ö . (2017). Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi . Strategic Public Management Journal , 3 (6) , 78-104 . DOI: 10.25069/Spmj.342134 10. Özcan, C , Kılınç, S , Gülmez, H . (2014). Türkiye’de Okul Sağlığı Ve Yasal Durum . Ankara Medical Journal , 13 (2) , 71-81 . 11. Https://Www.Sdplatform.Com/Dergi/710/Dunden-bugune-hemsirelik-egitimi.Aspx 12. Aksayan, S., Çimete, G. (2000), Nursing Education And Practice In Turkey. Journal Of Nursing Scholarship, 32: 211-212.
10 Sevgi, Şefkat, Hemşirelerin Şefkat Yorgunluğu (Hemşireliğin duygu değişimi, stres, tevazu) 1. Alan Handan (2018). Merhamet Yorgunluğu ve Yönetici Hemşirenin Rolü, Journal of Health and Nursing Management; 5(2):141-146 2. KonaL Ebru, Ardahan Melek(2018). Merhamet Yorgunluğu ve Hemşirelik, Sağlık ve Toplum Yıl:28, Sayı: 1
11 Dijital Sağlık Çocuk ve Aile (Sağlık okuryazarlığı, dijital muayene) 1. Adem Yılmaz, Zeynep Biricik.(2017).Sağlık İletişiminde Dijital Medya Kullanımının Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri: Sosyal Medya Ve Çevrimiçi Oyunlar Üzerine Bir İnceleme.Atatürk İletişim Dergisi. 2. Aydın, D , Aba, Y . (2019). Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ile Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki . Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 12 (1) , 31-39 3. Bröder J, Okan O, Bauer U, Bruland D, Schlupp S, Bollweg TM, Saboga-Nunes L, Bond E, etc Health literacy in childhood and youth: a systematic review of definitions and models. BMC Public Health. 2017 Apr 26;17(1):361. doi: 10.1186/s12889-017-4267-y. Erratum in: BMC Public Health. 2017 May 9;17 (1):419. PMID: 28441934; 4. COCIR. (2013). COCIR eHealth Toolkit: Healthcare Transformation Towards Seamless Integrated Care (Third edition). COCIR. (2015). COCIR eHealth Toolkit: Integrated Care: Breaking The Silos (Fifth Edition). 5. Conard S. Best practices in digital health literacy. Int J Cardiol. 2019 Oct 1;292:277-279. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.05.070. 6. Çınar, S , Ay, A , Boztepe, H . (2018). Çocuk Sağlığı ve Sağlık Okuryazarlığı. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi , 14 (2) , 25-39 . 7. Digital Health: A Call for Government Leadership and Cooperation between ICT and Health, February 2017, Broadband Commission. 8. Goodman, M., (2016)., “Geleceğin Suçları Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü”, çev: Yavuz Türk, İstanbul: Timaş yayınları. 9. Kaya, E , Karaca Sivrikaya, S . (2019). Sağlık Okuryazarlığı ve Hemşirelik . Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 28 (3) , 216-221 . 10. Kendir Çopurlar, C, Kartal, M. (2016). Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Nasıl Değerlendirilir? Neden Önemli? . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10 (1) , 0-0 . 11. Morrison AK, Glick A, Yin HS. Health Literacy: Implications for Child Health. Pediatr Rev. 2019 Jun;40(6):263-277. 12. Nesari M, Olson JK, Nasrabadi AN, Norris C. Registered Nurses' Knowledge of and Experience with Health Literacy. Health Lit Res Pract. 2019 Dec 5;3(4):e268-e279
12 Cinsel Sağlık Eğitimi (Aileye ve çocuğa yönelik, hijyen, tuvalet eğitimi, rektal uygulamalar, giyim, muayene, iyi-kötü dokunuş 1. Zeren, F., Gürsoy, E. (2018). Neden Cinsel Sağlık Eğitimi? Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 29–33. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/34701/339003#article_cite 2. Gölbaşı Z. (2003) Sağlıklı gençlik ve toplum için bir adım: cinsel sağlık eğitimi. Aile ve Toplum Dergisi. 2(6): 33-40. 3. Çayır G, Beji NK. (2015) Cinsel sağlık eğitimi. Androloji Bülteni. 17(62): 231-40. 4. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). The state of the world’s children 2011 https://www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02092011.pdf 5. Sustainable development goal ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages Erişim: 05.05.2021 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3. 6. T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, 2014-2018. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf. Erişim: 05.05.2021 7. Vural BK, Zincir G. (2010) Cinsel sağlık eğitim modeli: IMB modeli.Gaziantep Tıp Dergisi.16(3): 01-05. 8. Vural BK, Temel AT. (2010) Cinsel doyumun yordanmasında bazı faktörlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 13(1) 9. Standards for sexuality education in Europe. WHO Regional office for Europe and Federal Centre for Health Education (BZgA), Cologne. 2010. 10. UNESCO, International Guidelines on Sexuality Education: An evidence informed approach to effective sex, relationships and HIV/STI education, June 2009. Çayır, G., Nezihe, Beji, K. (2016). Cinsel sağlık eğitimi. Cinsel Sağlık Eğitimi, (3), 231–240. https://doi.org/10.14527/9786053185956 12. Bekmezci, E., Meram, H. E. (2020). Adölesan cinselliği: Uluslararası ve ulusal durum. Androloji Bülteni, 244–248. https://doi.org/10.24898/tandro.2020.35492
13 Prenatal Sağlık (Annenin riskli davranışları, anne eğitimi, emzirme, banyo, anne beslenmesi, babanın riskli davranışları) 1. Jørgensen, M. R., Twetman, S. (2020). A systematic review of risk assessment tools for early childhood caries: is there evidence? European Archives of Paediatric Dentistry, 21(2), 179–184. https://doi.org/10.1007/s40368-019-00480-2 2. Hartman, C., Shamir, R., Hecht, C., Koletzko, B. (2012). Malnutrition screening tools for hospitalized children. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 15(3), 303–309. https://doi.org/10.1097/MCO.0b013e328352dcd4 3. Ray, K. N., Gitz, K. M., Hu, A., Davis, A. A., Miller, E. (2020). Nonresponse to health-related social needs screening questions. Pediatrics, 146(3). https://doi.org/10.1542/PEDS.2020-0174 4. Lawson, T. (2018). Social sciences. Developing Environmental Education in the Curriculum, 8, 116–119. https://doi.org/10.5005/jp/books/12912_27 5. Fletcher, R., Diaz, X. S., Bajaj, H., Ghosh-Jerath, S. (2017). Development of smart phone-based child health screening tools for community health workers. GHTC 2017 - IEEE Global Humanitarian Technology Conference, Proceedings, 2017-January, 1–9. https://doi.org/10.1109/GHTC.2017.8239337 6. Sim, F., Thompson, L., Marryat, L., Ramparsad, N., Wilson, P. (2019). Predictive validity of preschool screening tools for language and behavioural difficulties: A PRISMA systematic review. In PLoS ONE (Vol. 14). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211409 7. Kazemitabar, M., Moghadamzadeh, A., Habibi, M., Hakimzadeh, R., Garcia, D. (2020). School health assessment tools: A systematic review of measurement in primary schools. PeerJ, 8. https://doi.org/10.7717/peerj.9459 8. Mousavi Jazayeri, S. M. H., Jamshidnezhad, A. (2019). Top mobile applications in pediatrics and children’s health: Assessment and intelligent analysis tools for a systematic investigation. Malaysian Journal of Medical Sciences, 26(1), 5–14. https://doi.org/10.21315/mjms2019.26.1.2 9. Topal, Y., Topal, H., Battaloğlu İnanç, B., Özkoç, H. H. (2017). Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 4(2), 6–10. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/muskutd/issue/36904/420954 10. Eke K. (2018) 4-6 yaş sosyal davranış ölçeğinin geliştirilmesi ve çocukların sosyal davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 11. Metin, Ö. (2017). 36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3) 897-910 12. Torun T., Çavuşoğlu H. (2018) D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı. Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(2): 169-176, DOI: 10.31125/hunhemsire.454384
14 Çocukluk Dönemi Ev Kazaları ve Korunma Önlemleri, Dersin Değerlendirmesi 1. Unicef 2020 https://www.unicefturk.org/yazi/ 2. Çocukluk Döneminde Kaza Sonucu Yaralanmalar Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı (ÇEDB) 2018 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cocuk_ergen_db/dokumanlar/ces_materyal/saglik_personeli_egitim/ocuk_Guvenliginin_Saglanmasi_Programi_1._Ders.pdf 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstatistikler (İBB)2019 http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/_14238422020_.pdf 4. Arıca V., Dağ H., Kalçın S., Kök S., Bölük K., Doğan M. (2013) Çocuklarda Suda Boğulmalara Güncel Yaklaşımlar Mustafa Kemal Üniv. Tıp Derg. 4(15), 33-38 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstatistikler (İBB)2019 5. Chiocca, E. M. (2011). Advanced pedaitric assessment. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. Philadelphia. 6. Umut Vakfı “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası” 2019 Raporu http://www.umut.org.tr/umut-vakfi-turkiye-silahli-siddet-haritasi-2019/ 7. Muhammed, D. (2019). Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinde Son 10 Yılın Analizi Ve Önceki 33 Yıl İle Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi 8. Oyuncak ve Güvenlik 2017 (OYDER) http://www.oyder.org.tr/oyuncak-ve-guvenlik
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
X
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
X
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
X
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
X
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
X
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
X
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
X
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
X
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
X
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
40  
60  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 12 72
Proje Sunumu / Seminer 2 20 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 2 10 20
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu