Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEDİATRİK PALYATİF BAKIM 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN, Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pediatrik palyatif bakım hemşiresinin rol ve sorumluluklarının bilincinde, yaş dönemine göre çocuk ve ailenin yaşamın son döneminde gereksinimlerini tanılayarak hemşirelik bakım sürecini planlayabilme
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, dersin tanıtılması, kaynakların hazırlanması,Palyatif bakım hemşireliğine giriş,Pediatrik palyatif bakımın tarihsel süreci ve ilkeleri,Palyatif bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları,Palyatif bakım gereksinimi olan çocukta ağrı yönetimi,Palyatif bakım gereksinimi olan çocukta semptom kontrolü,Ara sınav,Pediatrik palyatif süreçte aile merkezli bakım ,Pediyatrik palyatif bakımda etik ve yasal sorunlar,Bakım planı sunumları,Bakım planı sunumları,Bakım planı sunumları,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Palyatif bakım gereksinimi olan çocukta ağrı ve diğer semptomlara yönelik kanıt temelli hemşirelik bakım planını tasarlar 1, 15, 18, 2, 3
Pediatrik palyatif bakım hemşiresinin rol ve sorumluluklarınını tanımlar 2, 3 C
Yaş dönemine göre çocuk ve ailesinin ölüme ilişkin tepkilerini açıklar 1, 12
Palyatif bakım sürecinde çocuk ve ailesi ile etkili iletişim kurar. 12, 2, 3, 8
Pediyatrik palyatif bakımla iligli etik ve yasal sorunları açıklar 18, 8
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtılması, kaynakların hazırlanması
2 Palyatif bakım hemşireliğine giriş literatür taraması
3 Pediatrik palyatif bakımın tarihsel süreci ve ilkeleri Litaratür tarama
4 Palyatif bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları Literatür tarama
5 Palyatif bakım gereksinimi olan çocukta ağrı yönetimi literatür tarama
6 Palyatif bakım gereksinimi olan çocukta semptom kontrolü literatür tarama
7 Ara sınav
8 Pediatrik palyatif süreçte aile merkezli bakım Literatür tarama
9 Pediyatrik palyatif bakımda etik ve yasal sorunlar Literatür taraması
10 Bakım planı sunumları Güncel hemşirelik bakım uygulamalarına yönelik literatür taraması
11 Bakım planı sunumları Güncel hemşirelik bakım uygulamalarına yönelik literatür taraması
12 Bakım planı sunumları Güncel hemşirelik bakım uygulamalarına yönelik literatür taraması
13 Dersin değerlendirilmesi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 12 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 12 24
Proje Sunumu / Seminer 2 12 24
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu