Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ADÖLESAN SAĞLIĞI 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Adölesan dönemde sağlığın gelistirilmesi, korunması, sağlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesini, sağlığı değerlendirmeyi, sağlığın bozulduğu durumlarda tedavi, bakım ve rehabilitasyon aşamalarında hemşirelik hizmetlerinin nasıl verileceğini kazandırır
Dersin İçeriği Bu ders; Adölesan sağlığında temel kavramlar,Adolesanda büyüme ve gelişme,Adolesanlarda zihinsel ve psikososyal gelişim,Adolesan cinselliği,Adolesanla iletisim ve aile yaklaşımı,Adölesanda sık karşılaşılan problemler,Adolesan dönemde görülen uyum, davranış, bozuklukları ve şiddet,Adölesanlarda beslenme ve yeme bozuklukları,Adolesanda madde kullanımı,Adolesanlarda morbidite ve mortalite nedenleri,Adolesan dönemde koruyucu hizmetler ve tarama programları,Adolesanda bağısıklama,Adolesan sağlığında araştırmalar,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Adölesan sağlığına ilişkin temel kavramları açıklayabilme 1, 10, 14, 2, 3
Adolesanı fiziksel ve psikososyal yönden değerlendirebilme 1, 10, 18, 2, 3, 4, 5
Adolesan ve ailesiyle etkili iletişim kurabilme 1, 10, 18, 2, 3, 5
Adolesan dönemde görülen uyum ve davranış sorunlarını tanılama, hemşirelik sürecini uygulama 1, 14, 18, 2, 3, 4
Adolesan dönemde koruyucu hizmetler ve tarama programlarını gerçekleştirebilme 1, 2, 3, 8
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Adölesan sağlığında temel kavramlar Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published. Neinstein, L.S. (2007). Adolescent Health Care: A Practical Guide. (5th ed).
2 Adolesanda büyüme ve gelişme Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
3 Adolesanlarda zihinsel ve psikososyal gelişim Cavusoglu, H. (2004): Child Health Nursing (Volume I-II) System Offset, Ankara, 8th Edition Sirin Ahsen (Ed.) “Women's Health” Bedray Press Publishing, Istanbul, 2008. Adolescent Health II (March 2008), Adolescent Health Association, Cerrahpasa Faculty of Medicine Department of Medical Education and Continuing Medical Education Commission Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Diagnosis and Treatment Applications in Pediatrics, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescent psychology, Arnold published.
4 Adolesan cinselliği Cavusoglu, H. (2004): Child Health Nursing (Volume I-II) System Offset, Ankara, 8th Edition Sirin Ahsen (Ed.) “Women's Health” Bedray Press Publishing, Istanbul, 2008. Adolescent Health II (March 2008), Adolescent Health Association, Cerrahpasa Faculty of Medicine Department of Medical Education and Continuing Medical Education Commission Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Diagnosis and Treatment Applications in Pediatrics, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescent psychology, Arnold published.
5 Adolesanla iletisim ve aile yaklaşımı Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
6 Adölesanda sık karşılaşılan problemler Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
7 Adolesan dönemde görülen uyum, davranış, bozuklukları ve şiddet Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
8 Adölesanlarda beslenme ve yeme bozuklukları Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
9 Adolesanda madde kullanımı Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
10 Adolesanlarda morbidite ve mortalite nedenleri Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
11 Adolesan dönemde koruyucu hizmetler ve tarama programları Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
12 Adolesanda bağısıklama Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
13 Adolesan sağlığında araştırmalar Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published.
14 Dersin değerlendirilmesi
Kaynaklar
Çavusoğlu,H.(2004) : Çocuk Sağlığı Hemsireliği (Cilt I-II) Sistem Ofset ,Ankara,8.Baskı Sirin Ahsen (Ed.) “Kadın Sağlığı” Bedray Basın Yayıncılık, Dstanbul, 2008. Adölesan Sağlığı II (Mart 2008), Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Gülsev KALE, Turgay COSKUN, Murat YURDAKÖK (2009), Pediatride Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Ankara, Alp Ofset. Rosner, R. (2003) Textbook of adolescentpsychiatry, Arnold published. Neinstein, L.S. (2007). Adolescent Health Care: A Practical Guide. (5th ed).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
X
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
X
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
X
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
X
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
X
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
X
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
X
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
X
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
X
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 40 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu