Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye; çocukta cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar ile ilgili bilgilerin verilmesi, cerrahi sorunu olan çocuk hastanın bakım gereksinimlerini belirleyebilme, sorun doğrultusunda çözüm geliştirebilme, hemşirelik bakımı uygulamalarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk cerrahisi hemşireliği,Ameliyat öncesi, sırası dönemlerde çocuğun hemşirelik bakımı,Ameliyat sonrası dönemlerde çocuğun hemşirelik bakımı,Çocukta cerrahi ağrının yönetimi ,Merkezi Sinir Sistemi cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı,Baş-boyun ve toraks cerrahisinde hemşirelik bakımı ,Konjenital abdominal defektlerde hemşirelik bakım,Ara Sınav,Gastrointestinal sistem cerrahisinde hemşirelik bakımı ,Genitoüriner sistem cerrahisinde hemşirelik bakımı ,Kas iskelet sistemi hastalıklarında cerrahi tedavi geçiren çocuğun hemşirelik bakımı ,Yanık durumunda hemşirelik bakımı,Çocuk Cerrahisi Hastalıklarına Özel Durumlar (Göğüs tüpü, Enteral Beslenme, PEG ve bakımı) ,Çocuk Cerrahisi Hastalıklarına Özel Durumlar (Laparoskopi, trakeostomi, kolostomi ve bakımı), Dersin genel değerlendirilmesi.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası döneme ilişkin bakım özelliklerini açıklayabilme 1, 10, 15, 18, 2, 20, 3, 8 A, B, C
Hasta yenidoğanlarda cerrahi gerektiren durumların farkında olabilme 1, 10, 15, 18, 2, 20, 3 A, B, C
Çocuk hastalarda cerrahi girişim gerektiren durumlara yönelik hemşirelik bakım bilgi ve becerisini kullanabilme 1, 10, 12, 14, 18, 2, 20, 3, 5 A, B, C
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği alanında disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme 1, 10, 15, 2, 3, 8 A, B, C
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği ile ilgili bilgileri yaratıcı ve eleştirel bir gözle değerlendirebilme 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3 A, B, C
Çocuk Cerrahisi Hemşireliğiyle ilgili sosyal, kültürel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme 1, 12, 15, 18, 2, 3, 8, 9 A, B, C
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği konusundaki kavramları tanımlayabilme 1, 10, 2, 3, 8 A, B, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk cerrahisi hemşireliği Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
2 Ameliyat öncesi, sırası dönemlerde çocuğun hemşirelik bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
3 Ameliyat sonrası dönemlerde çocuğun hemşirelik bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
4 Çocukta cerrahi ağrının yönetimi Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
5 Merkezi Sinir Sistemi cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
6 Baş-boyun ve toraks cerrahisinde hemşirelik bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
7 Konjenital abdominal defektlerde hemşirelik bakım Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
7 Ara Sınav
9 Gastrointestinal sistem cerrahisinde hemşirelik bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
10 Genitoüriner sistem cerrahisinde hemşirelik bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
11 Kas iskelet sistemi hastalıklarında cerrahi tedavi geçiren çocuğun hemşirelik bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
12 Yanık durumunda hemşirelik bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
13 Çocuk Cerrahisi Hastalıklarına Özel Durumlar (Göğüs tüpü, Enteral Beslenme, PEG ve bakımı) Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
14 Çocuk Cerrahisi Hastalıklarına Özel Durumlar (Laparoskopi, trakeostomi, kolostomi ve bakımı), Dersin genel değerlendirilmesi. Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
Kaynaklar
1. Akduman Ergün S. , İleri P. Hemşirelerin Spina Bifida Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2009: 10(1) : 17 – 22 2. Aydoğan Ü. Yenidoğanda acil girişim gerektiren doğumsal kalp hastalıkları. İçinde; Dağoğlu T. Ovalı F. (Ed). Neonatoloji. Nobel Tıp Kitabevleri.2. Baskı. 2007. İstanbul. 487-96. 3. Batı H ve ark. Nöral tüp defektlerinden korunmada anahtar rol :sağlık personelinin danışmanlığı.STED 2007:16(8); 111-119 4. Behrman,R.E., Kliegman, R.M.(2003). Nelson Essentials of Pediatrics, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 2. Wong, D.L. (2003) “Family Centered Care of Toddler” in Nursing Care of Infants and Children, Mos , 7. Edition, pp:592-605. 5. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığıu Hemşireliği.Genişletilmiş 9. Baskı. Cilt1Ankara. 2008;1115-124 6. Çınar A. Ameliyat Öncesi Bakım www.medicine.ankara.edu.tr/cerrahi_tip/kvc/../KALP Nurse2.ppt Çınar Erişim Tarihi:221.6.2010. 7. Gardner, S.L., Carter, B.S., Enzman-Hines, M., Hernandez, J.A. (2011). Merenstein&Gardner’s handbook of Neonatal Intensive Care. 7th Edition, Mosby Elsevier, America. 8. Hatfield N.T . The Newborn with a Congenital Disorder14. İn: Broadribb’s Introductory Pediatric Nursing. 7 th Ed.Lippincott Williams Wilkins. 2008: 284-288 9. Luther BL. Congenital Muscular Torticollis. Orthopaedic Nursing. May/June 2002; 21,3:21-28. 10. Michael E., Joseph G., Monthakan R. Developmental Dysplasia of the Hip (DDH). http://www.childrenscentralcal.org/HEALTHE/P02765/P02751/Pages/P02755.aspx&usgErişim Tarihi:27.11.2010. 11. Neyzi, O., Ertuğrul, T. (2010) Pediatri, Nobel Tıp Kitabevi, 4. Baskı, Cilt 1-2, İstanbul. 12. Orthopedic Problems in the Newborn http://johnsarm.net/orthopedic_problems_in the newborn.htmErişim Tarihi:27.01.2011. 13. Storer SK., Skaggs DL. Developmental Dysplasia of the Hip. http://www.aafp.org/afp/2006/1015/ p1310.html.Erişim Tarihi: 28.11.2010. 14. Ünal VS ve ark. Gelişimsel Kalça Displazisi.Sted.2010;19(3): 108-113. 15. Verklan, M.T., Walden, M. (2010). Core Curriculum for Neonatal İntensive Care Nursing, AWHON. Saunders Elsevier, Fourth edition. 16. Wise, B.V., Mckenna, C., Garvin, G., Harmon, B.J. (2000). Nursing Care of The General Pediatric Surgical Patient. An apsen Publication. 17. Yapıcı Z. Sinir sisteminin doğumsal hasarları ve gelişimsel hastalıkları. http://www.itfnoroloji.org/dogumsal /dogumsal.htm erişim tarihi: 27.9.2010 18. Yıldız D, Akbayrak N. Nöral tüp defektleri ve önlemede hemşirelik yaklaşımları. Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008: 11(2): 102- 111. 19. Yıldız S. Yenidoğanın Kalp Hastalıkları. İçinde; Dağoğlu T., Görak G. (Ed).Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. İkinci Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008; İstanbul: 337- 401

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
X
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
X
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
X
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
X
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
X
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
X
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
X
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
X
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
X
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
40  
60  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu