Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK GELİŞİM KUR. VE GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE BÜYÜME,GELİŞME 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Prof.Dr. Ömer CERAN, Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanın büyüme ve gelişmesini ilgili teoriler çerçevesinde açıklamayı, çocukluk dönemlerine göre fiziksel gelişmeyi değerlendirme becerileri kazandırmayı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma,Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişme Nedir? Büyüme ve Gelişme- Etkileyen faktörler ,Gelişim Kuramları ve Kuramcıları - Sigmeud Freud - Eric Ericson ,Gelişim kuramcıları - Piaget - Kohlberg,Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (0-1 yaş),Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (1-3 yaş),Ara sınav,Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (3-6 yaş),Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (6-12 yaş),Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (12-18 yaş),Dünya da ve Türkiye de çocukların büyüme gelişme düzeyleri ve sorunları ,Dönemlere özgü sağlığı geliştirme program ve uygulamaları,Çocuk istismarı ve ihmali ,Büyüme gelişme sürecine kültürel yaklaşım,Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yaş dönemlerine göre fiziksel değişiklikleri tanımlar. 1, 2, 3
Gelişim teorilerini açıklar 1, 11
Gelişim psikolojisinin temel kavramlarının hemşirelik uygulamasına aktarılmasını yorumlar 1, 11, 12
Sağlığı değerlendirirken gelişim dönemlerine göre sınıflandırma yapar. 1, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma
2 Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişme Nedir? Büyüme ve Gelişme- Etkileyen faktörler Kaynak tarama
3 Gelişim Kuramları ve Kuramcıları - Sigmeud Freud - Eric Ericson kaynak tarama
4 Gelişim kuramcıları - Piaget - Kohlberg kaynak tarama
5 Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (0-1 yaş) kaynak tarama
6 Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (1-3 yaş) Kaynak tarama
7 Ara sınav
8 Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (3-6 yaş) kaynak tarama
9 Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (6-12 yaş) kaynak tarama
10 Gelişim dönemleri ve kuramlarına göre Büyüme-Gelişme ve Hemşirelik Yaklaşımları (12-18 yaş) kaynak tarama
11 Dünya da ve Türkiye de çocukların büyüme gelişme düzeyleri ve sorunları Kaynak tarama
12 Dönemlere özgü sağlığı geliştirme program ve uygulamaları Kaynak tarama
13 Çocuk istismarı ve ihmali Kaynak tarama
14 Büyüme gelişme sürecine kültürel yaklaşım Kaynak tarama
15 Genel sınav
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 12 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 12 24
Proje Sunumu / Seminer 2 12 24
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu