Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENGELLİ ÇOCUK VE AİLESİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Engellilik türlerini, çocuk ve aile üzerindeki etkilerini, özel gereksinimi olan çocuklarda güncel yaklaşımlar, tedavi ve bakım ilkelerini açıklayarak, aile merkezli bakım çerçevesinde bu çocuk ve ailelerin sağlık bakımını yürütebilme bilgi ve becerisi kazanabilmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Engellilik tanımı ve sınıflandırılması,Prenatal, natal ve postnatal süreçte gelişim ve engellilik için riskler,Nörolojik işlevleri etkileyen durumlar,Duyusal yetersizliği olan çocuklar ve ailesi,Özel gereksinimi olan bebek ve çocuklar için özel programlar,Engelli çocuklarda zorunlu hizmetler,Ara sınav,Engelli çocukların bakımında multidisipliner ekip,Fiziksel engelli çocuklar ve aile merkezli bakım /güncel literatürün değerlendirilmesi,Engelli çocuklarda eğitim felsefesi,Engelli çocukların yaşadıkları sağlık sorunlarına yönelik güncel araştırmaların değerlendirilmesi,Engelli çocuk ve ailelerde güncel programların değerlendirilmesi,Proje sunumları,Proje sunumları,Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Engellilik kavramını açıklar 1, 2, 3
Engelliliğin sınıflandırmasını yapar 1, 2, 3
Ülkemizde ve Dünyada Engelli çocukların genel durumlarını değerlendirir 11, 12
Fiziksel engelli çocukların yaşadıkları sağlık sorunlarını sıralar 1, 11, 2
Zihinsel engelli çocuk ve ailelerinin yaşadıkları sağlık sorunlarını açıklar 1, 2, 3 F
Engelli çocuk ve aileleri için rehabilitasyon hizmetlerini değerlendirir 11, 3 C
Engelli çocukların bakımında multidisipliner ekip oluşturma felsefesini açıklar 11 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Engellilik tanımı ve sınıflandırılması
2 Prenatal, natal ve postnatal süreçte gelişim ve engellilik için riskler Literatür tarama
3 Nörolojik işlevleri etkileyen durumlar
4 Duyusal yetersizliği olan çocuklar ve ailesi Literatür tarama
5 Özel gereksinimi olan bebek ve çocuklar için özel programlar Literatür tarama
6 Engelli çocuklarda zorunlu hizmetler Literatür tarama
7 Ara sınav
8 Engelli çocukların bakımında multidisipliner ekip Litaratür tarama
9 Fiziksel engelli çocuklar ve aile merkezli bakım /güncel literatürün değerlendirilmesi Literatür tarama
10 Engelli çocuklarda eğitim felsefesi Literarür tarama
11 Engelli çocukların yaşadıkları sağlık sorunlarına yönelik güncel araştırmaların değerlendirilmesi Literatür taraması
12 Engelli çocuk ve ailelerde güncel programların değerlendirilmesi Literatür screening
13 Proje sunumları literatür tarama
14 Proje sunumları literatür tarama
15 Genel sınav
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 12 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 12 24
Proje Sunumu / Seminer 2 12 24
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu