Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I 2+4 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik kanıta dayalı yaklaşım ve uygulamalar hakkında bilgi ve beceri kazandırma ve “kanıt temelli çocuk sağlığı hemşireliği” ile ilgili ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler konusunda görüş kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma,Kanıta Dayalı Sağlıklı Çocuk ve Aile,Çocuk Sağlığını Geliştirmede Etkili Faktörler ve Kanıta Dayalı Uygulamalar,Evde Bakım, İzlem ve Kanıta Dayalı Uygulamalar,Yenidoğan Sağlığının Geliştirilmesinde Kanıta Dayalı Uygulamalar ,Sağlıklı Yenidoğanın Kanıta Dayalı Evde Bakım Uygulamaları ve İzlemi,Süt Çocukluğu Döneminde Sağlığın Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar,Ara Sınav,Oyun Çocukluğu Döneminde Sağlığın Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar,Okul Öncesi Dönemde Sağlığın Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar,Okul Çağı Döneminde Sağlığın Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar,Adölesan Döneminde Sağlığı Geliştirme ve Kanıta Dayalı Uygulamalar,Kanıta Dayalı Sağlıklı Çocuk Değerlendirme Ölçekleri,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlıklı çocuk ve aile ile ilgili temel kavramları açıklayabilmesi 1, 10, 19, 2, 3, 8 A, B, C
Çocuk sağlığını geliştirmede etkili faktörlere yönelik kanıta dayalı bakım ve uygulamaların önemini tanımlayabilmesi 1, 10, 14, 19, 2, 3 A, B, C
Kanıta dayalı Güncel Evde Bakım ve İzlem uygulamalarını bilmesi 1, 14, 2, 3 A, B, C
Çocukluk dönemlerine özgü (yenidoğan, süt çocukluğu, oyun çocukluğu, okul çocukluğu, adölesan) sağlığın geliştirilmesine yönelik kanıta dayalı bakım uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazanabilmesi 1, 10, 18, 2, 3, 4 A, B, C
Kanıta Dayalı Sağlıklı Çocuk Değerlendirme Ölçeklerini kullanabilmesi 1, 10, 15, 18, 2, 3, 4, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma
2 Kanıta Dayalı Sağlıklı Çocuk ve Aile 1. Aral N., Sağlam M. (2016). Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 2 2. https://us.sagepub.com/sites/default/files/upmassets/109149_book_item_109149.pdf Erişim:27.10.20 3. http://www.strongbonds.jss.org.au/workers/families/familydynamics.pdf Erişim:27.10.20 4. Tütüncü, S. (2020). Derleme: Köken Aile Tutumlarının Psikopatoloji Üzerine Etkisi Review?: The Effects of Family of Origin Attitudes on Psychopathology. 1(1), 49–56 5. Kurt Demirbaş N., Sevgili Koçak S. (2020). 2-6 Yaş Arasında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakış Açısıyla Covıd-19 Salgın Sürecinin Değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) 6. Tarsuslu Şimşek T., Taşçı M., Karabulut D., (2015). Kronik engelli çocuğu olan ailelerde başka çocuk yapma isteği ve anne-baba birlikteliğine etkisi the relationship of the parents. https://doi.org/10.5152/TurkPediatriArs.2015.2795 7. Ferda, Ş., Gündüz, İ. (2019). Anne-Babası Evli veya Boşanmış Olan Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Tutumu ile Somatizasyon Belirtileri Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 3:1 8. Kesebir, S. (2004). Depresyon ve Somatizasyon. Klinik Psikiyatri1:14-19 9. Kodlar, J. (2020). An Investigation on Domestic Violence Against Women. Hacettepe University Journal of Social Sciences, Volume 2(2), 122–138 10. Algan, T. (2016). Aile Danışmanlığı Uygulaması: Dünü, Bugünü ve Yarını İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2208–2217. 11. Özmete, E. (2010). Aile Yaşam Kalitesi Dinamikleri: Aile iletişimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması. The Journal of International Social Research Volume 3 / 11 Spring 12. Zeybekoğlu, Ö. (2013). Toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklik olgusu. Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 297-328. 13. Çetinkaya, B. (2020). Çocuk Koruma ve Bakımı: Annelerin Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Akademi Soyal Bilimler Dergisi Cilt / Vol.: 2 Sayı / Is.: 2 , Sayfa / Pages: 23-46. 14. Defne Kaymakamlığı. (2020). 23 Haziran 2020 tarihinde http://www.defne.gov.tr/cocukhaklari- sozlesme-maddeleri. adresinden erişildi. 15. Canatan, K., Konbak, E.,Aslan, T., Özdemir, M., Yılmaz, Ö.M. (2020). Geleneksel ve modern ailelerde çocuk yetiştirme tutumları. Çekmece izü sosyal bilimler dergisi, Cilt 8: Sayı:16; 151-165. 16. White MA, Elder JH, Paavilainen E et al. (2010). Family dynamics in the United States, Finland and Iceland. Scand J Caring Sci; 24; 84–93
3 Çocuk Sağlığını Geliştirmede Etkili Faktörler ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 1. Acar, G., Demi·r, A., Görmez, D., Keser, İ., Hemşiresi, P., Danışmanı, A., Üniversitesi, A., Fakültesi, H., ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, A., & Hizmet Merkezi, S. (2015). 12 Mayıs. In Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2. Aydın, E, Birol SŞ. (2020). Boş zaman aktivitelerinde akıllı telefon kullanımının anne çocuk etkileşimi açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (İÜBESBD), 7(1),13-24 3. Canatan K, Konbak E, Aslan T, Özdemir M, Yılmaz ÖM.(2020). Geleneksel Ve Modern Ailelerde Çocuk Yetiştirme Tutumları. Çekmece İzü Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8: Sayı:16: 151-165. 4. Çetin H. (2018). Kazaklar Türklerinde Çocuk ile İlgili Gerçekleştirilen Törenler ve Çocuk Terbiyesi. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 6 (15). 5. López-Carrillo, L., González-González, L., Piña-Pozas, M., Mérida-Ortega, Á., Gamboa-Loira, B., et al. (2018). State of children environmental health research in Latin America. Annals of Global Health, 84(2), 204–211. 6. Quansah, E., Akorfa Ohene, L., Norman, L., Mireku, M. O., Karikari, T. K., Diemert, D. J., & George, T. (2016). Social Factors Influencing Child Health in Ghana. PLoS ONE, 11(1), 145401. 7. Trent, M., Dooley, D. G., & Dougé, J. (2019). The Impact of Racism on Child and Adolescent Health. Pediatrics, 144(2), 20191765. https://doi.org/10.1542/peds.2019-1765. 8. Weitzman, M., Baten, A., Rosenthal, D. G., Hoshino, R., Tohn, E., & Jacobs, D. E. (2013). Housing and child health. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 43(8), 187–224.
4 Evde Bakım, İzlem ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 1. Home care in europe (2013) Sağlıklı Kentler Birliği 2. Resmi gazete, 25 ocak 2013, 28539 sayılı “aile hekimliği uygulama yönetmeliği” (erişim tarihi: 14.11.20) 3. Resmi gazete, 10 mart 2005. “Evde bakım hizmetleri sunumu hakkında yönetmelik” (erişim tarihi: 14.11.20) 4. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı (ASPB). ASPB’ lığının özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü’ nün 2012/24 no.lu evde bakım hizmetleri konulu ve 16 ekim 2012 tarihli genelgesi. 5. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2019-33733 Erişim:14.11.20 6. Home Care across Europe (2012) https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/181799/e96757.pdf Erişim:14.11.20 7. Sezer, A., Demirbaş, H., Kadioglu, H. (2015). Evde Bakım Hemşireliği: Mesleki Yetkinlikler ve Eğitim Standartları., F. N. Dergisi, 23-2:160-165 https://doi.org/10.17672/fnhd.37608 8. Dağdeviren, T. S., Demir, N., Adahan, D., Dağdeviren, M., Tekin, O. (2020) Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Bakım Verenlerinde Bakım Yükü, Care Services TJFMPC 14(2), 186–195. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.730172 9. Yurtsever, N., Yilmaz, M. (2016). Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1): 19-25 10. Çadırcı D., Kepenek E., Örenler M., Yavuz Dağlıoğlu, EB., Gülçiçek A. (2019). Çocuk Hastalara Verilen Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi, 11, 377–383. https://doi.org/10.18521/ktd.538867
5 Yenidoğan Sağlığının Geliştirilmesinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 1. Browne, J.V. (2021). Infant mental health in intensive care: Laying a foundation for social, emotional and mental health outcomes through regulation, relationships and reflection. Journal of Nursing Schoool, ing 27 (2021) 33–39 2. Çetin Çamkıran, Z., Uğur Baysal, S. (2019). Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi, Çocuk Dergisi, 19(3):148-157 3. Yiğit, R. & Üğücü, G. (2019). Yüksek Riskli Yenidoğan ve Bakımının Tarihsel Gelişimi: Dünya ve Türkiye . Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3 (3), 200-211. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amusbfd/issue/49133/465198 4. Çalıkuşu İncekar, M. , Coughlın, M. & Çiğdem, Z. (2020). Bakımda Yeni Bir Yaklaşım: Travma Bilgisi İçeren Bakım, Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 3 (2), 176-184 . DOI: 10.38108/ouhcd.746215 5. Uygur, Ö., Yekta Önce, M., (2020). Perinatal ve Yenidoğan Döneminde Covid-19 Enfeksiyonu. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30(Ek sayı):63-9, doi:10.5222/terh.2020.97830 6. Aydemir, H. (2020). Yenidoğan Bakımında Kültürlerarası Uygulamalar Konusunda Literatür İncelemesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 53-59 7. Palamut, S., Yurdakul, M. (2020). Gebelikte Akılcı İlaç Kullanımı: Ebelik Uygulamalarının Geliştirilmesi, Mer-Ak Akademik Araştırmalar Sağlık – Toplum – Bilim / 2 Health – Socıety – Scıence / 2 8. Şenoğlu, A., Taşpınar, A., Karaçam, Z. (2020). Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Hasta Güvenliği ve Ebelerin Sorumlulukları, MKÜ Tıp Dergisi 2020; 11(40): 66-73 9. The Northern Neonatal Network An Operational Delivery Network. Guideline For Family Centred Developmental Care. March 2014. Https://Cdn2.Sph.Harvard.Edu/Wp-Content/Uploads/Sites/32/2014/11/Developmental care guideline_NorthernNeonatal_Tool_20 4.Pdf Erişim Tarihi:23.11.2020 10. Kaynak, S. , Bal Yılmaz, H. , Başbakkal, Z. & Yardımcı, F. (2020). Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Gelişimsel Bakım. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (3), 82-87. DOI: 10.17517/ksutfd.700450
6 Sağlıklı Yenidoğanın Kanıta Dayalı Evde Bakım Uygulamaları ve İzlemi 1. Browne, J.V. (2021). Infant mental health in intensive care: Laying a foundation for social, emotional and mental health outcomes through regulation, relationships and reflection. Journal of Nursing Schoool, ing 27 (2021) 33–39 2. Çetin Çamkıran, Z., Uğur Baysal, S. (2019). Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi, Çocuk Dergisi, 19(3):148-157 3. Yiğit, R. & Üğücü, G. (2019). Yüksek Riskli Yenidoğan ve Bakımının Tarihsel Gelişimi: Dünya ve Türkiye . Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 3 (3) , 200-211 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amusbfd/issue/49133/465198 4. Çalıkuşu İncekar, M. , Coughlın, M. & Çiğdem, Z. (2020). Bakımda Yeni Bir Yaklaşım: Travma Bilgisi İçeren Bakım . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 176-184 . DOI: 10.38108/ouhcd.746215 5. Uygur, Ö., Yekta Önce, M., (2020). Perinatal ve Yenidoğan Döneminde Covid-19 Enfeksiyonu. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30(Ek sayı):63-9, doi:10.5222/terh.2020.97830 6. Aydemir, H. (2020). Yenidoğan Bakımında Kültürlerarası Uygulamalar Konusunda Literatür İncelemesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 53-59 7. Palamut, S., Yurdakul, M. (2020). Gebelikte Akılcı İlaç Kullanımı: Ebelik Uygulamalarının Geliştirilmesi, Mer-Ak Akademik Araştırmalar Sağlık – Toplum – Bilim / 2 Health – Socıety – Scıence / 2 8. Şenoğlu, A., Taşpınar, A., Karaçam, Z. (2020). Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Hasta Güvenliği ve Ebelerin Sorumlulukları, MKÜ Tıp Dergisi 2020; 11(40): 66-73 9. The Northern Neonatal Network An Operational Delivery Network. Guideline For Family Centred Developmental Care. March 2014. Https://Cdn2.Sph.Harvard.Edu/Wp-Content/Uploads/Sites/32/2014/11/Developmental care guideline_NorthernNeonatal_Tool_20 4.Pdf Erişim Tarihi:23.11.2020 10. Kaynak, S. , Bal Yılmaz, H. , Başbakkal, Z. & Yardımcı, F. (2020). Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Gelişimsel Bakım. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (3), 82-87. DOI: 10.17517/ksutfd.700450
7 Süt Çocukluğu Döneminde Sağlığın Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 1. World Health Statistics (2020). https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2020/EN_WHS_2020_TOC.pdf 2. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dogum-Istatistikleri-2020-37229. Erişim tarihi: 24.09.2021. 3. Popo, E., Kenyon, S., Dann, S. A., MacArthur, C. & Blissett, J. (2017). “Effects of lay support for pregnant women with social risk factors on infant development and maternal psychological health at 12 months postpartum.” PloS one, 12(8), 1-14. 4. Pillay, S., Sibanda, W., Ghuman, M. R. & Coutsoudis, A. (2018). “Infant feeding practices of teenage mothers attending a well-baby clinic in a public hospital in Umlazi, KwaZulu-Natal, South Africa.” South African Journal of Clinical Nutrition, 31(1), 14-19. 5. Silva, C. F., Nunes, L. M., Schwartz, R. & Giugliani, E. R. J. (2016). “Effect of a probreastfeeding intervention on the maintenance of breastfeeding for 2 years or more: randomized clinical trial with adolescent mothers and grandmothers.” BMC pregnancy and childbirth, 16(1), 97. 6. Çelik, R., & Törüner, E.K. (2018). “Teknoloji temelli emzirme programının adölesan annelerin bebeklerinin büyümesine etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 7. World Health Organization, (2017). “Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternal and newborn services.” Geneva, 1-7. 8. Hockenberry, M. J. & Wilson, D. (2018). “Wong's nursing care of infants and children.” Elsevier Health Sciences, 548-572. 9. T. C. Sağlık Bakanlığı (2018). “Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü.” 1-14 10. Larry A. Greenbaum. Magnesium.In: Elder J BR, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson’s textbook of pediatrics 21th edition, Philadelphia: W.B Saunders Company; 2020. p. 1795. 11. Nayyeri F, Raji F, Haghnazarian E, Shariat M, Dalili H. Frequency of “nursing strike” among 6-month-Old infants, at east Tehran health center and contributing factors. Journal of family & reproductive health. 2015;9(3):137. 12. Guellec I, Gascoin G, Beuchee A, Boubred F, Tourneux P, Ramful D, et al. Biological impact of recent guidelines on parenteral nutrition in preterm infants. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2015;61(6):605–9. 13. Toscano M, De Grandi R, Grossi E, Drago L. Role of the human breast milk-associated microbiota on the newborns’ immune system: a mini review. Frontiers in microbiology. 2017; 8:2100. 14. Munblit D, Boyle R, Warner J. Factors affecting breast milk composition and potential consequences for development of the allergic phenotype. Clinical & Experimental Allergy. 2015;45(3):583–601. 15. 19. Ramos-Roman MA. Breast Milk: A Postnatal Link Between Maternal Life Choices and the Prevention of Childhood Obesity. Clinical therapeutics. 2018; 40(10):1655–8. 20. 16. Amitay EL, Keinan-Boker L. Breastfeeding and childhood leukemia incidence: a meta-analysis and systematic review. JAMA pediatrics. 2015;169(6):e151025-e. 21. Louis-Jacques A, Stuebe A. Long-term maternal benefits of breastfeeding. Breast. 2018;64 17. Poorahmad-Garbandi F, Salaezade M, Etehad R. Reasons for termination of breastfeeding among women referred to Bandar-Abbas health centers. Journal of Preventive Medicine. 2014;1(1):16–22.
8 Ara Sınav
9 Oyun Çocukluğu Döneminde Sağlığın Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 1. Ann, K., Id, D., Id, C. J. W., Barnett, W., Id, T. N., Id, A. M. R., Id, J. A. M. S., Id, N. H., Koen, N., Id, H. J. Z., & Stein, D. J. (2019). Risk and protective factors for child development?: An observational South African birth cohort. 354, 1–20. 2. Atmaca, R., Gülteki·n Akduman, G., Şepi·tci· Sarıbaş, M. (2020). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (2), 157-173. 3. Topal, Y., Topal, H., Battaloğlu İnanç, B., Özkoç, H. (2017). Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 4 (2), 6-10 4. Sapsağlam, Ö. (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Doğal Afet Farkındalığı . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38 (1), 283-295. 5. Deni·z, Ü., Yıldız, R. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38 (2), 431-447. DOI: 10.17152/gefad.377516. 6. Heather, C., Hamner, Latetia, V. (2020). Moore, Dietary quality among children from 6 months to 4 years, NHANES 2011–2016, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 111, Issue 1, Pages 61–69,. 7. Karoğlu, H., Ünüvar, P. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özellikleri ve sosyal beceri düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (43), 231-254. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/31552/345833 8. Olivares, A.M., Villarroel Del Pino, L., Fierro Tolosa, L., Fierro, C. F., & Larraín, S. C. (2019). Spirometric values in healthy preschool children. Rev Chil Pediatr, 90(1), 69–77. 9. Pulido, M. L., Dauber, S., Tully, B. A., Hamilton, P., Smith, M. J., & Freeman, K. (2015). Knowledge gains following a child sexual abuse prevention program among urban stu- dents: A cluster-randomized evaluation. American Journal of Public Health, 105(7), 1344–1350 10. Rodriguez-Ayllon M, Cadenas-Sánchez C, Estévez-López F et al. Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2019 Sep;49(9):1383-1410. 11. Rodrigues, J. A., & Solano, M. P. (2020). Sleep bruxism and oral health - related quality of life in children?: A systematic review. July 2019, 136–143. 12. Salah N. Comparison of oral health in children aged 5-6 years in the Czech Republic and Yemen. Cent Eur J Public Health. 2018 Dec;26(4):305-309. 13. Topal, Y, Topal, H, Battaloğlu İnanç, B, Özkoç, H. (2017). Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 4 (2), 6-10. 14. http://www.psikoterapi.pro/makaleler/oyun-donemi-ozellikleri 15. https://www.youtube.com/watch?v=PTN_K4mr9pM&feature=emb_logo 16. https://www.youtube.com/watch?v=neb14yIX8Eo&list=UUJslXkLWJYvfCXDOylgkWsw&index=117 17. https://www.youtube.com/watch?v=y7MXKjJfDv8&list=UUJslXkLWJYvfCXDOylgkWsw&index=111
10 Okul Öncesi Dönemde Sağlığın Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 1. Ayazlı Akkaya, S. (2017). Sağlığın Geliştirilmesi, ISBN 978-605-9877-51-0, Ankara 2. Laura E. Berk. (2018). Bebekler ve Çocuklar: Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan (Ed.), Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-133-404-2, Ankara 3. Baeva, I. A. & Bordovskaia, N. V. (2015). Thepsychologicalsafety of theeducationalenvironmentandthepsychologicalwell-being of Russian secondaryschoolpupilsandteachers. Psychology in Russia: State of the Art, 8(1), 86-99. 4. California ChildcareHealth Program, 2018). Healthand Safety Checklist for Early Careand Education Programs: Based on Caring for Our Children National Healthand Safety Performance Standards, Third Edition. Developed by the California ChildcareHealth Program 5. MEB (2018). Okullarda güvenlik önlemlerinin alınması hakkında genelge. https://www.ogretmenlericin.com/wp-content/uploads/okullarda-guvenlik-onlemlerinin-alinmasi-2018-10- sayili-genelge.pdf 6. Basit, O., Deniz, Ü. (2020). Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarının psikomotor gelişimini destekleyen eğitim uygulamalarının incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması. e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 100-118. doi: 10.30900/kafkasegt.743149 7. Ballı, D., (2020). Okul öncesi gereksinimli çocuklarda sosyal etkileşim becerileri ile davranış sorunları arasındaki ilişki / Therelationshipbetweensocialinteractionskillsandbehavioralproblems of preschoolagedchildrenwithspecialneeds. (Yayımlanmamış Yüksek Lİsans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 8. Çobana, T., Özcebe, H. (2019). Çocuklarda sağlığın geliştirilmesinde sağlık okuryazarlığının rolü, Turk J Public Health:337-349 9. Zembat, R., Tunçeli, H.İ., Akşin Yavuz, E. (2020). Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Fiziksel, Psikolojik ve Sağlık Özellikleri Açısından Güvenliğinin İncelenmesi, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, Vol 6, No 2, 225-236
11 Okul Çağı Döneminde Sağlığın Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 1. Avşar, F., Ayaz Alkaya, S. (2018). Akran Zorbalığının Önlenmesinde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5 (1), 78-84. 2. Chiocca, Ellen M. (2016) Advanced Pediatric Assessment, 2nd Edition. Springer. 3. Çeti·nkaya, A., Uyar, F., Özmen, D., Şahi·n, D., Sezen Köksal, S. (2020). Manisa İl Merkezinde Bulunan Devlet İlkokul ve Ortaokullarının Fiziki ve Çevresel Koşullarının Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (3) , 335-340. 4. Güler, S., Akcan, A. (2020). Astım Yönetiminde Okul Temelli Yaklaşım ve Hemşirenin Rolleri . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (3), 307-317. 5. Herbenick, SH., James, K., Milton, J., Cannon, D. (2018). Effects of family nutrition and physical activity screening for obesity risk in school-age children. J Spec Pediatr Nurs; 23(4):e12229. 6. Maughan, ED., Combe, LG., Mazyck, D., Mendonca, L. (2020) Advocating for Students and School Nursing: NASN Contributions to the Future of Nursing 2020-2030. NASN Sch Nurse; 35(2):70-73. 7. Şahi·nöz, T., Şahi·nöz, S., Kıvanç, A. (2017). Sağlığı Geliştirmenin En Kolay Yolu: Okul Sağlığı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (4), 303-312. 8. Öncü, E., Önen, E., Köksoy Vayısoğlu, S. (2020). Sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde konut koşulları ve okul çağı çocuklarının sağlığı ile ilişkisi. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 6 (2), 192-210. 9. Taşdemi·r Akkavak, D., Sarıkaya Karabudak, S. (2019). Hastanede Yatan Okul Çağı Çocukların Hemşireyi ve Hastaneyi Algılama Durumlarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 12 (1), 46-56. 10. Şahi·nöz, T., Şahi·nöz, S., Kıvanç, A. (2017). Sağlığı Geliştirmenin En Kolay Yolu: Okul Sağlığı . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (4), 303-312. 11. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2019-33733 12. file:///C:/Users/CASPER/Desktop/Okul%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20geli%C5%9Ftirilmesi/sagligigelistirme.pdf.
12 Adölesan Döneminde Sağlığı Geliştirme ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 1. Ayaz Akkaya, S. (2017). Sağlığın Geliştirilmesi. Hedef CS Basım Yayın, Ankara 2. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2019-33731 Erişim: 25.12.20 3. Li, Z., Richter, L., & Lu, C. (2019). Tracking development assistance for reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health in conflict-affected countries. BMJ Global Health, 4(4), 1–12. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001614 4. Trent, M., Dooley, D. G., Dougé, J., Trent, M. E., Cavanaugh, R. M., Lacroix, A. E., … Wallace, S. B. (2019). The impact of racism on child and adolescent health. Pediatrics, 144(2). https://doi.org/10.1542/peds.2019-1765 5. Guthold, R., Moller, A. B., Azzopardi, P., Ba, M. G., Fagan, L., Baltag, V., … Diaz, T. (2019). The Global Action for Measurement of Adolescent health (GAMA)Initiative—Rethinking Adolescent Metrics. Journal of Adolescent Health, 64(6), 697–699. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.03.008 6. Radovic, A., & Badawy, S. M. (2020). Technology use for adolescent health and wellness. Pediatrics, 145(2). https://doi.org/10.1542/PEDS.2019-2056G 7. Bundy, D. A. P., de Silva, N., Horton, S., Patton, G. C., Schultz, L., Jamison, D. T., … Sawyer, S. M. (2018). Investment in child and adolescent health and development: key messages from Disease Control Priorities, 3rd Edition. The Lancet, 391(10121), 687–699. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32417-0 8. Weiss, H. A., & Ferrand, R. A. (2019). Improving adolescent health: an evidence-based call to action. The Lancet, 393(10176), 1073–1075. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32996-9 9. Li, Z., Li, M., Patton, G. C., & Lu, C. (2018). Global Development Assistance for Adolescent Health From 2003 to 2015. JAMA Network Open, 1(4), e181072. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.1072 10. Nelson, T. D., Nelson, J. M., Mason, W. A., Tomaso, C. C., Kozikowski, C. B., & Espy, K. A. (2019). Executive Control and Adolescent Health: Toward A Conceptual Framework. Adolescent Research Review, 4(1), 31–43. https://doi.org/10.1007/s40894-018-0094-3 11. Kassebaum, N., Kyu, H. H., Zoeckler, L., Olsen, H. E., Thomas, K., Pinho, C., … Vos, T. (2017). Child and adolescent health from 1990 to 2015: Findings from the global burden of diseases, injuries, and risk factors 2015 study. JAMA Pediatrics, 171(6), 573–592. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.0250
13 Kanıta Dayalı Sağlıklı Çocuk Değerlendirme Ölçekleri 1. Jørgensen, M. R., Twetman, S. (2020). A systematic review of risk assessment tools for early childhood caries: is there evidence? European Archives of Paediatric Dentistry, 21(2), 179–184. https://doi.org/10.1007/s40368-019-00480-2 2. Hartman, C., Shamir, R., Hecht, C., Koletzko, B. (2012). Malnutrition screening tools for hospitalized children. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 15(3), 303–309. https://doi.org/10.1097/MCO.0b013e328352dcd4 3. Ray, K. N., Gitz, K. M., Hu, A., Davis, A. A., Miller, E. (2020). Nonresponse to health-related social needs screening questions. Pediatrics, 146(3). https://doi.org/10.1542/PEDS.2020-0174 4. Lawson, T. (2018). Social sciences. Developing Environmental Education in the Curriculum, 8, 116–119. https://doi.org/10.5005/jp/books/12912_27 5. Fletcher, R., Diaz, X. S., Bajaj, H., Ghosh-Jerath, S. (2017). Development of smart phone-based child health screening tools for community health workers. GHTC 2017 - IEEE Global Humanitarian Technology Conference, Proceedings, 2017-January, 1–9. https://doi.org/10.1109/GHTC.2017.8239337 6. Sim, F., Thompson, L., Marryat, L., Ramparsad, N., Wilson, P. (2019). Predictive validity of preschool screening tools for language and behavioural difficulties: A PRISMA systematic review. In PLoS ONE (Vol. 14). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211409 7. Kazemitabar, M., Moghadamzadeh, A., Habibi, M., Hakimzadeh, R., Garcia, D. (2020). School health assessment tools: A systematic review of measurement in primary schools. PeerJ, 8. https://doi.org/10.7717/peerj.9459 8. Mousavi Jazayeri, S. M. H., Jamshidnezhad, A. (2019). Top mobile applications in pediatrics and children’s health: Assessment and intelligent analysis tools for a systematic investigation. Malaysian Journal of Medical Sciences, 26(1), 5–14. https://doi.org/10.21315/mjms2019.26.1.2 9. Topal, Y., Topal, H., Battaloğlu İnanç, B., Özkoç, H. H. (2017). Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 4(2), 6–10. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/muskutd/issue/36904/420954 10. Eke K. (2018). 4-6 yaş sosyal davranış ölçeğinin geliştirilmesi ve çocukların sosyal davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 11. Metin, Ö. (2017). 36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3) 897-910 12. Torun T., Çavuşoğlu H. (2018). D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı. Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(2): 169-176, DOI: 10.31125/hunhemsire.454384
14 Dersin değerlendirilmesi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
X
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
X
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
X
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
X
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
X
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
X
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
X
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
X
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
X
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
40  
60  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 12 72
Proje Sunumu / Seminer 2 20 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 2 10 20
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu