Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II 2+4 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ulusal ve uluslararası alanda çocuğa sağlığını incelenme, çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik bilgi ve hemşirelik becerileri, çocuğun sağlık durumu ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı hemşirelik yaklaşımları, çocuk sağlığı hemşireliği alanında yapılan araştırmaları değerlendirme, güncel gereksinimler doğrultusunda kanıta dayalı yeni araştırmalar planlayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma ,Çocukta Sık Görülen Akut ve Kronik Hastalıkların Ülkemizdeki ve Dünyadaki Durumu,Çocuk Ölüm Yas Süreci ve Yaşam Sonu Bakım (gelişimsel evrelere göre, ailenin yas süreci, çocuğun ölüm algısı, Kültürlere göre yas süreci ve uygulaması),Akut ve Kronik Hastalıklar Hemşirelik Yaklaşımlar (Sistemsel ayrım, aile, aile ve çocuğun baş etme mekanizması),Tedavi ve Bakıma Yönelik Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar,Kültürlere Göre Alternatif Pediatrik Tedavi ve Bakım Yaklaşımları,Ara sınav,Travma (Travma, kritik düşünme ve karar verme, ileri yaşam desteği),Pandemi Çocuk ve Aile (Anne ve çocuk açısından ayrılık, psikososyal ve teorisel yaklaşım),Nöromuskuler Hastalıklar (Sma, Ducheme Sendorumu, Herediter Sendromlar),Çocuk Onkoloji ,İmmünoloji ve Alerji (Özleşmiş dal hemşireliği, eğitim oryantasyon kurs sertifika, dünyadaki durumu, zehir danışmalığı),Transport (acil, yoğun bakım, neonatal) (Hastane içi ve dışı transport, kara, deniz ve hava yolu transport, transport hemşireliği, ulusal ve uluslararası durumu),Çocuk Cerrahisi ve hemşireliği,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocukluk çağı akut ve kronik hastalıkların ülkemizde ve dünyadaki durumunu tartışabilir 1, 2 C
Hastalık sürecinin çocuk ve aile üzerindeki etkilerini açıklayabilir 1, 2, 3 C
Çocuk hastalıkları çerçevesinde hemşirenin rollerini sıralayabilir 11 C
Çocuk hastalıkları sürecinde hemşirelik bakımına yönelik güncel bakım uygulamalarını takip edebilir 2, 3 C, D
Ağrı ve stres yönetiminde güncel bakım uygulamalarına ilişkin güncel araştırmaları takip edebilir 11 C, D
Yaşam sonu bakımda çocuk ve ailenin hemşirelik bakım sürecini planlayabilir D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma
2 Çocukta Sık Görülen Akut ve Kronik Hastalıkların Ülkemizdeki ve Dünyadaki Durumu Serbest kaynak tarama
3 Çocuk Ölüm Yas Süreci ve Yaşam Sonu Bakım (gelişimsel evrelere göre, ailenin yas süreci, çocuğun ölüm algısı, Kültürlere göre yas süreci ve uygulaması) Kütüphane taraması
4 Akut ve Kronik Hastalıklar Hemşirelik Yaklaşımlar (Sistemsel ayrım, aile, aile ve çocuğun baş etme mekanizması) Liteatür tarama
5 Tedavi ve Bakıma Yönelik Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar Güncel hemşirelik araştırmalarının taranması
6 Kültürlere Göre Alternatif Pediatrik Tedavi ve Bakım Yaklaşımları Güncel hemşirelik araştırmalarının taranması
7 Ara sınav
8 Travma (Travma, kritik düşünme ve karar verme, ileri yaşam desteği) Literatür tarama
9 Pandemi Çocuk ve Aile (Anne ve çocuk açısından ayrılık, psikososyal ve teorisel yaklaşım) Literatür taraması
10 Nöromuskuler Hastalıklar (Sma, Ducheme Sendorumu, Herediter Sendromlar) Literatür tarama
11 Çocuk Onkoloji Literatür tarama
12 İmmünoloji ve Alerji (Özleşmiş dal hemşireliği, eğitim oryantasyon kurs sertifika, dünyadaki durumu, zehir danışmalığı) Literatür tarama
13 Transport (acil, yoğun bakım, neonatal) (Hastane içi ve dışı transport, kara, deniz ve hava yolu transport, transport hemşireliği, ulusal ve uluslararası durumu) Literatür tarama
14 Çocuk Cerrahisi ve hemşireliği Literatür Tarama
15 Genel Sınav
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 12 72
Proje Sunumu / Seminer 2 20 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 2 10 20
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu