Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK:KAVRAM,TEORİ,ARAŞTIRMA VE UYG. 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra EREN, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, içinde yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini ve kültürel değişimlerini tanımasını sağlayarak; primer olarak kadın, yenidoğan ve çocuğun, sekonder olarak aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde kültürel farklılıkların ve etkilerinin bakımda önemini anlamasını ve hemşirelik bakımında kültürlerarası yaklaşımlar hakkında bilgi ve beceri kazandırarak araştırma ve uygulamada bu becerileri kullanabilmeyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı ve genel bilgilendirme,kültürlerarası hemşirelik felsefesi,Hemşirelikte kültürel yeterlilik; teoriler ve araçlar,Leininger'in Gündoğumu Modeli,Purnell ın kültürel Yeterlilik Modeli,Etik karar verme ve kültürel değerler, ve değer çatışmaları,Kültüre uygun hemşirelik bakım stratejileri,Kültürel Yeterliliğin Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasına Entegrasyonu,Kültürlerarası hemşirelik kavramı ve eğitimde transkültürel yaklaşımlar,Dünya kültürleri ve ilişkili sağlık inanç, tutum ve uygulamaları,Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu,Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu,Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu,Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu,Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi ve Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 8 B, C, D, F
Kültürlerarası hemşirelik modellerini analiz edebilme ve kullanabilme 1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3 A, B, D, F
Kültür sağlık ilişkisini araştırma sonuçlarına dayalı açıklayabilme. 12, 17, 18, 19, 2, 3 D, F
Kültürel yetkinlikte bakım vermek için stratejileri tanımlayabilme 1, 10, 14, 15, 16, 18, 2, 3
Hemşirelik eğitiminde kültürel çeşitliliğin rolünü açıklayabilme 14, 15, 16, 2, 3 D, F
Toplumun sağlığını ve eşit bakım almasını sağlamak için kullanılan stratejileri deneyimleyebilme 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 9
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve genel bilgilendirme Galanti, GA. Caring for Patients from Different Cultures. University of Pennsylvania Press, 2008.
2 kültürlerarası hemşirelik felsefesi Bacote JC. The Process of Cultural Competence in The Delivery of Healthcare Services. 2002
3 Hemşirelikte kültürel yeterlilik; teoriler ve araçlar Seviğ, Ü., Tanrıverdi, G. (2014). Kültürlerarası Hemşirelik ,İstanbul: İstanbul Kitabevi
4 Leininger'in Gündoğumu Modeli Leininger, M., McFarland, MR. Culture Care Diversity and Universality: A Worldwide Nursing Theory. Jones & Bartlett Learning, 2006.
5 Purnell ın kültürel Yeterlilik Modeli Purnell, L. Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach. F.A. Davis Company; 4 edition, 2012.
6 Etik karar verme ve kültürel değerler, ve değer çatışmaları Rahman F. İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp Değişim ve Kimlik, Ankara Okulu Yayınları, 1997.
7 Kültüre uygun hemşirelik bakım stratejileri Onarati MG & Bednarz F. Building Intercultural Competences. A Handbook for Professionals in Education, Social Work and Health Care, 2010, Leuven
8 Kültürel Yeterliliğin Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasına Entegrasyonu Cultural Competency Education. American Association of Colleges of Nursing Bachelor level-Master/Doctorate level
9 Kültürlerarası hemşirelik kavramı ve eğitimde transkültürel yaklaşımlar Seviğ, Ü., Tanrıverdi, G. (2014). Kültürlerarası Hemşirelik ,İstanbul: İstanbul Kitabevi
10 Dünya kültürleri ve ilişkili sağlık inanç, tutum ve uygulamaları Fromkin D, Hawass, Halevi YK, Mackey S et al. Başlangıçtan Bugüne Ortadoğu da Tarih ve İnanç, 2003.
11 Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu Galanti, GA. Caring for Patients from Different Cultures. University of Pennsylvania Press, 2008.
12 Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu Galanti, GA. Caring for Patients from Different Cultures. University of Pennsylvania Press, 2008.
13 Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu Galanti, GA. Caring for Patients from Different Cultures. University of Pennsylvania Press, 2008.
14 Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu Galanti, GA. Caring for Patients from Different Cultures. University of Pennsylvania Press, 2008.
15 Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi ve Dersin Değerlendirilmesi Seviğ, Ü., Tanrıverdi, G. (2014). Kültürlerarası Hemşirelik ,İstanbul: İstanbul Kitabevi
Kaynaklar
Seviğ, Ü., Tanrıverdi, G. (2014). Kültürlerarası Hemşirelik ,İstanbul: İstanbul Kitabevi · Leininger, M., McFarland, MR. Culture Care Diversity and Universality: A Worldwide Nursing Theory. Jones & Bartlett Learning, 2006. · Purnell, L. Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach. F.A. Davis Company; 4 edition, 2012. · Galanti, GA. Caring for Patients from Different Cultures. University of Pennsylvania Press, 2008. · Weinstein, S., Brooks, AMT. Nursing Without Borders: Values, Wisdom, Success Markers. Sigma Theta Tau, 2007. · Rahman F. İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp Değişim ve Kimlik, Ankara Okulu Yayınları, 1997. · Bacote JC. The Process of Cultural Competence in The Delivery of Healthcare Services. 2002 · Cultural Competency Education. American Association of Colleges of Nursing Bachelor level-Master/Doctorate level · Onarati MG & Bednarz F. Building Intercultural Competences. A Handbook for Professionals in Education, Social Work and Health Care, 2010, Leuven · Fromkin D, Hawass, Halevi YK, Mackey S et al. Başlangıçtan Bugüne Ortadoğu da Tarih ve İnanç, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
X
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
X
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
X
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
X
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
X
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
X
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
X
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
X
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
X
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 2 30
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu