Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANEMİ BİYOKİMYASI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anemi sürecine biyokimyasal olarak yaklaşmak, ölçüm metodlarını kavramak, hemoglobin ve demir metabolizması açısından anemiyi tanımlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Hemogram,Hematopoiesis,Eritrosit metabolizması,Eritrosit membran proteinleri ve önemi,Hemoglobin sentezi,Porfirialar,Hemoglobin elektroforezi,HbAıc ölçümleri,Demir metabolizması,Siyanokobalamin (B12) ve Folik asid (B9) metabolizması ve anemi ilişkisi,Anemilerin sınıflandırılmasında biyokimyasal yaklaşım-1,Anemilerin sınıflandırılmasında biyokimyasal yaklaşım-2,Transfüzyon tıbbında biyokimyanın yeri,Doku bankacılığı ve biyokimya; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Hemoglobinin yapısını ve anemi ile ilişkisini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Hemoglobinin yapısını detaylı olarak öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Hemoglobinin fonksiyonunu ve önemini kavrar.
1.3.Hemoglobinin sentezini açıklar.
1.4.Normal hemoglobin tiplerini öğrenir.
2-Anormak Hemoglobinleri açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Anormal hemoglobinlerin tanımlanmasında kullanılan yötenmleri öğnenir.
2.2.Hemogrom yöntemini detaylı bir şekilde kavrar.
2.3.Hemoglobin elektroforezini tanımlar.
3-Hemoglobinopatileri öğrenir ve sınıflandırır. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Anormal oksijen affinitesi olan hemoglobinleri tanımlar.
3.4.Talasemileri kavrar, sınıflandırır.
4-Anemi teşhisinde kullanılan testleri tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Hematokrit ölçümünün detaylarını kavrar.
4.2.Eritrosit sayımı yöntemini öğrenir, sorgular.
4.4.Otomatik kan sayım cihazlarını tanımlar.
5-Anemilerin sınıflandırılması yapar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Eritrosit morfolojosi ile anemi sınıflandırılması ilişkisini anlar.
5.2.Etiyolojisine göre anemileri sınıflandırılmasını kavrar.
5.3.Anemi sınıflandırılmasına biyokimyasal açıdan bakmayı öğrenir.
6.Eritrosit metabolizması ile anemileri ilişkilendirir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Eritrosit metabolizmasına biyokimyasal açıdan yaklaşır.
6.2.Eritrosit membran proteinleri ve önemini kavrar.
6.3.Porfiriaları öğrenir.
7-Demir metabolizmasına biyokimyasal açıdan yaklaşır ve kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.1.Demir eksikliği anemisini öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.2.Besinlerdeki demir ve vücuda girişini kavrar.
7.3.Demirin eritrositlerden emilimini ve kandan kemik iliğini geçişini kavrar.
8-Siyanokobalamin (B12) ve Folik asid (B9) metabolizması ve anemi ilişkisi 1, 10, 2, 3, 4, 5 B, C
8.1.B12 vitamini eksikliği anemisini öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.2.Folik asit eksikliği anemisini kavrar.
9-Transfüzyon tıbbında biyokimyanın yerini öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10-Doku bankacılığı ve biyokimyanın ilişkisini tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1. Orak hücre anemisini kavrar.
3.2. Orak hücre varyantlarını sorgular.
4.3. Hemoglobin ölçülmesi, eritrosit indeksi gibi kavramları anemi ile ilişkilendirir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hemogram 1, 2, 3, 4, 5
2 Hematopoiesis 1, 2, 3, 4, 5
3 Eritrosit metabolizması 1, 2, 3, 4, 5
4 Eritrosit membran proteinleri ve önemi 1, 2, 3, 4, 5
5 Hemoglobin sentezi 1, 2, 3, 4, 5
6 Porfirialar 1, 2, 3, 4, 5
7 Hemoglobin elektroforezi 1, 2, 3, 4, 5
8 HbAıc ölçümleri 1, 2, 3, 4, 5
9 Demir metabolizması 1, 2, 3, 4, 5
10 Siyanokobalamin (B12) ve Folik asid (B9) metabolizması ve anemi ilişkisi 1, 2, 3, 4, 5
11 Anemilerin sınıflandırılmasında biyokimyasal yaklaşım-1 1, 2, 3, 4, 5
12 Anemilerin sınıflandırılmasında biyokimyasal yaklaşım-2 1, 2, 3, 4, 5
13 Transfüzyon tıbbında biyokimyanın yeri 1, 2, 3, 4, 5
14 Doku bankacılığı ve biyokimya 1, 2, 3, 4, 5
Kaynaklar
Prof. Dr. Emekli ve Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşının basılı kitapları
Henry Williams ve Wintrobe hematoloji Marks 831

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu