Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KANSER BİYOKİMYASI II 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kanser kavramını anlayabilmek, kanserin oluşum ve ilerleme sürecindeki biyokimyasal değişikliklere yönelik teorik bilgiye sahip olmak, kanser ile ilgili araştırma çalışmalarını yorumlayabiliyor olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; DNA hasarı ve kanserleşme,Tümör belirteçlerinin biyokimyasal mekanizması,Hücre proliferasyonu ve onkoproteinler,Tümör Baskılayıcıları,Adezyon molekülleri ve metastaz ile ilişkisi,Klinikte tümör belirteçlerinin değerlendirilmesi,İlaç Metabolizmasını tanımlayan belirteçler,Tümörün ilaç yanıtını belirleyen belirteçler,DNA onarım proteinleri,Mutasyonlar,Kanserde kütle spektrometresinin önemi,Kanser ve proteomiks,Bugünkü bilgiler ışığında gelecekte kanser araştırmaları,Sistem biyolojisi içinde kanser biyokimyasının yeri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kanser oluşum mekanizmalarını biyokimyasal bakış açısı ile sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.Onkogen, tümör baskılayıcı gen, mutasyon kavramlarını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.Kanserde etkili olan DNA değişiklikleri sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.Kanserli hücre ile normal hücrenin karbohidrat metabolizması, lipit metabolizması açısından farklarını sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.Kanser hücresindeki değişiklikler üzerinden açığa çıkan tümör belirteçleri ve klinikteki, laboratuvardaki kullanımı değerlendirir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.Kanser hücresi için hayati açıdan önem teşkil eden apoptoz, anjiyogenez ve metastaz hakkında bilgi sahibi olunur ve gelişimi sırasındaki olaylar değerlendirilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.Kanserin tedavisi sırasında kullanılan kemoterapötik ajanların çeşitleri ve etki mekanizmalarını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.Kanserin teşhisi, takibi, tedavisinde yeri olan laboratuvarın ve laboratuvar tekniklerinin önemini anlar ve sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 DNA hasarı ve kanserleşme 1, 2, 3, 4, 5
2 Tümör belirteçlerinin biyokimyasal mekanizması 1, 2, 3, 4, 5
3 Hücre proliferasyonu ve onkoproteinler 1, 2, 3, 4, 5
4 Tümör Baskılayıcıları 1, 2, 3, 4, 5
5 Adezyon molekülleri ve metastaz ile ilişkisi 1, 2, 3, 4, 5
6 Klinikte tümör belirteçlerinin değerlendirilmesi 1, 2, 3, 4, 5
7 İlaç Metabolizmasını tanımlayan belirteçler 1, 2, 3, 4, 5
8 Tümörün ilaç yanıtını belirleyen belirteçler 1, 2, 3, 4, 5
9 DNA onarım proteinleri 1, 2, 3, 4, 5
10 Mutasyonlar 1, 2, 3, 4, 5
11 Kanserde kütle spektrometresinin önemi 1, 2, 3, 4, 5
12 Kanser ve proteomiks 1, 2, 3, 4, 5
13 Bugünkü bilgiler ışığında gelecekte kanser araştırmaları 1, 2, 3, 4, 5
14 Sistem biyolojisi içinde kanser biyokimyasının yeri 1, 2, 3, 4, 5
Kaynaklar
1) Weinberg, R. The Biology of Cancer, Garland Science, 2007. 2) Weber G, Molecular Mechanisms of Cancer, 2007. 3) Mazurek, Sybille, Shoshan, Maria (Eds.) Tumour Cell Metabolism Pathways, Regulation and Biology, 2015. 4) Prof.Dr. Nesrin Emekli, Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı (Ed.). Klinik Biyokimya, Kanser Biyokimyası (Bölüm 34). 5) Ders sırasında öğrencinin tuttuğu notlar, ders sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 178
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu