Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARACİĞER BİYOKİMYASI II 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Karaciğerin biyokimyasını öğrenmek, karaciğer testlerini kavramaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Karaciğerin biyokimyasal fonksiyonları,2-Karaciğer fonksiyon testlerini değiştiren hastalıklar,3-Bilirubin metabolizması,4-Safra asidleri yapısı ve fonksiyonları,5-Karaciğerde sentez edilen proteinler ve fonksiyonları,6-Karaciğer hastalıklarından etkilenen enzimler,7-Karaciğerin sentez kabiliyetini ölçen testler,8-Karaciğerde azot metabolizması,9-Karaciğer hücre harabiyetini gösteren testler,10-Kolestazı belirleyen testler,11-Karaciğerde amonyak metabolizması,12-Karaciğer ve pıhtılaşma faktörleri,13-Karaciğerde kanser belirteçleri,14-Karaciğerde protein sentezi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1-Karaciğer fonksiyon testlerini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Karaciğerin fonksiyonlarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Pıhtılaşma testlerinin karaciğerle ilgisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Karaciğerde yıkılan ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.5.Amonyak ve üre metabolizmasını, ansefelopatiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Karaciğer fonksiyonları ile ilgili enzimleri karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.5’- Nukleotidazı sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Karaciğeri etkileyen viral hepatitleri karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Karaciğer disfonksiyonunda kullanılan testleri karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Karaciğerin konjugasyon kapasitesini ölçen testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Karaciğerin sentez kabiliyetini ölçen testleri tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Karaciğerde kanser belirteçlerinin ayırımını yapar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Analjezik ve antienflamatuar ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Lipid düşürücü ilaçları tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Antimikrobiyal ilaçların ayırımını yapar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir, biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur ve yazar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Karaciğer biyokimyası ile ilgili verileri toplar, etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Karaciğer biyokimyası alanında elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2. Hassasiyeti az olan testleri ayırd eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1. Aminotransferazları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2. Fosfatazları analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4. Gama glutamil transferazı tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1. Hepatit A ve ilgili testleri yorumlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2. Hepatit B ve ilgili testleri analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Hepatit C ve ilgili testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Hepatit D ve E gibi diğer viral hepatitlerle ilgili testleri ayırd eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. Kolestazı belirleyen testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5 –Karaciğer fonksiyonlarını etkileyen ilaçları karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4. Antikonvulsan ve anestetik ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5. Endüstriyel ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Karaciğerin biyokimyasal fonksiyonları 1, 2
2 2-Karaciğer fonksiyon testlerini değiştiren hastalıklar 1, 2
3 3-Bilirubin metabolizması 1, 2
4 4-Safra asidleri yapısı ve fonksiyonları 1, 2
5 5-Karaciğerde sentez edilen proteinler ve fonksiyonları 1, 2
6 6-Karaciğer hastalıklarından etkilenen enzimler 1, 2
7 7-Karaciğerin sentez kabiliyetini ölçen testler 1, 2
8 8-Karaciğerde azot metabolizması 1, 2
9 9-Karaciğer hücre harabiyetini gösteren testler 1, 2
10 10-Kolestazı belirleyen testler 1, 2
11 11-Karaciğerde amonyak metabolizması 1, 2
12 12-Karaciğer ve pıhtılaşma faktörleri 1, 2
13 13-Karaciğerde kanser belirteçleri 1, 2
14 14-Karaciğerde protein sentezi 1, 2
Kaynaklar
1) Prof.Dr. Nesrin Emekli ve Doç.Dr. Türkan Yiğitbaşı'nın ders kitapları (Temel ve uygulamalı biyokimya, Öğrenciler için Laboratuar kitabı) 2) Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods (Mc Pherson.Pıncus)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu