Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel araştırma yapılırken kullanılan teknikleri, uygulama alanlarını ve yorumlanmasını detaylı bir şekilde öğreterek, bilimsel yayın ve proje hazırlama sürecine öğrencinin hazır olmasını sağlamak, dolayısıyla ülkemizde bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel sağlık bilimlerinde yaratıcı düşünme ve araştırma etiği,Bilginin üretilmesi ve iletilmesi ile ilgili ulusal, uluslar arası çalışmalar ve kaynaklar,Bilimsel yayın ve proje örneklerinin hazırlanması ve fikri mülkiyet hakkının korunması,Kanda ve hücrede saflaştırma yöntemleri,Elektroforez ayırım yöntemleri (I),Elektroforez ayırım yöntemleri (II),Ayrılma mekanizmalarına göre kromotografik yöntemler (I),Ayrılma yöntemlerine göre kromotografik yöntemler (II),İmmunolojik yöntemler,İmmunohistokimyasal yöntemle ayırım yöntemleri,Radyoaktif işaretli immun yöntemler,Kimyasal yöntemlerle protein ayırma yöntemleri,Kimyasal yöntemlerle lipitleri ayırma ve ölçme yöntemleri,Laboratuvarda kalite yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Biyokimya ve temel sağlık bilimlerinde yaratıcı düşünme ve araştırma etiğini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Hücre içinde ve kanda gerçekleşen yaşamsal olaylarla ilgili yaratıcı düşünmeyi analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Bilginin üretilmesi ve iletilmesi ile ilgili ulusal, uluslar arası çalışmalar ve kaynakları açıklayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Bilimsel proje için ulusal ve uluslar arası kaynakları açıklar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.1.Avrupa Birliği desteklerini tanır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Bilimsel yayın ve proje örneklerinin hazırlanmasını ve fikri mülkiyet hakkının korunma mevzuatını bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Bilimsel yayında özet, giriş ve amaç, kullanılan yöntemler, bulgular ve tartışma yazımında dikkat etmesi gereken kuralları bilir ve uygular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Ulusal ve uluslararası proje desteği müracaatları yapar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Fikri mülkiyet hakkının korunması, telif hakkı, patent kavramlarını açıklar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Kanda ve hücrede saflaştırma yöntemlerini uygular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Enzim ve proteinlerin preparatif ve analitik saflaştırma yöntemlerini uygular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Saflaştırma için hangi yolu izleyeceğini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Ekstraksiyon, çökeltme, ultrasantrifüjde ayırma kurallarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Çeşitli büyüklükteki moleküllerin dializinde nasıl yapılacağını bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Saflaştırdığı molekülün hangi koşullarda saklanacağını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Elektroforetik ayırma yöntemlerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Elektroforerez çeşitlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Elektroforezde izoelektrik fokuslamayı sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4.İki dimensiyonlu elektroforezi uygular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5.Elektroforetik uygulamada yaratıcı düşünce için beyin fırtınası yapar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Kromotografik ayırma yöntemlerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Çeşitli kromotografik yöntemler arasındaki farkı sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Kromotografik analizlerde faz tiplerine göre ayırımı anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Kromotografik analizlerde yaratıcılık için beyin fırtınası yapar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-İmmunolojik ve immunohistokimyasal yöntemleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.1.Immunelektroforez prensiplerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.2.Çeşitli immunelektroforez tiplerini analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.3.Hücrede vücut sıvılarında kullanılan immunohistokimyasal yöntemleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.4.İmmunohistokimyasal yöntemlerin teşhis ve tedavide kullanılmasını tartışır yaratıcı fikirler geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.5.Radyoaktif işaretli immun yöntemleri bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Makromoleküllerle ilgili çeşitli ayırım yöntemlerini analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.1.Proteinlerle ilgili kimyasal ayırım yöntemlerini analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.2.Nükleik asitlerle ilgili kimyasal ayırım yöntemlerini analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.3.Lipitlerle ilgili kimyasal ayırım yöntemlerini analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.4.Karbonhidratlarla ilgili kimyasal ayırım yöntemlerini ayırd eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9-Laboratuvar kalite yönetimini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.1.Laboratuvar kalite yönetimi performans değerlendirme kriterlerini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.2.Laboratuvar güvenliği için gereklilikleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.3.Test performans yeterliliklerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2. Yaratıcı düşünme ile teknoloji ilişkisini kurar 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3. Araştırma etiğini tanımlar ve uygular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1. Bologna Süreci, Lizbon stratejisi, Oslo bildirgesini açıklar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2. Bu bildirge ve stratejilerin Ülkemizdeki innovasyona etkilerini analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3. Canlının en temel bilim alanı olan biyokimya alanında inovasyonla ilgili beyin fırtınası yapar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.2. ARDEP, BİDEB..gibi TÜBİTAK ve Sanayi desteklerini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2 Elektroforeze örnek yükleme boyama ve görüntülemeyi uygular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.5. Bu yöntemleri uygularken yaratıcı fikirler geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel sağlık bilimlerinde yaratıcı düşünme ve araştırma etiği 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2 Bilginin üretilmesi ve iletilmesi ile ilgili ulusal, uluslar arası çalışmalar ve kaynaklar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3 Bilimsel yayın ve proje örneklerinin hazırlanması ve fikri mülkiyet hakkının korunması 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4 Kanda ve hücrede saflaştırma yöntemleri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
5 Elektroforez ayırım yöntemleri (I) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
6 Elektroforez ayırım yöntemleri (II) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
7 Ayrılma mekanizmalarına göre kromotografik yöntemler (I) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
8 Ayrılma yöntemlerine göre kromotografik yöntemler (II) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
9 İmmunolojik yöntemler 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
10 İmmunohistokimyasal yöntemle ayırım yöntemleri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11 Radyoaktif işaretli immun yöntemler 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
12 Kimyasal yöntemlerle protein ayırma yöntemleri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
13 Kimyasal yöntemlerle lipitleri ayırma ve ölçme yöntemleri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
14 Laboratuvarda kalite yönetimi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Kaynaklar
1) Clinical Chemistry Techniques,Prınciples,Correlations(M.Bishop,Fody E,Schoeff LE) 2) Clinical chemistry ; Theory , analysis , correlation ed.Lawrence A.Kaplan, Amadeo J.Pesce , Mosby Elsevier 5. Baskı, 2010 3) Cryer P. The research students guide to success 4) Whimster WF. Biomedical research:How to plan, publis and presented 5) Oglen TE, Goldberg IA. Research proposal: A guide to success 6) Yalın R. Bilimsel makale nasıl yazılır ve yayınlanır? Turkish journal of surgery 24(2):100-103, 2008. 7) İmamoğlu SZ, Açıkgöz A.Milli yenilik sistemleri ve Türkiye için öneriler. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Journal of Entrepreneurship and Innovation Management ) 1 (1): 69-96, 2012. 8) Kaynak. Ali Riza Erdem Bilimsel etik Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2:1:25-32,2012 9)Gülbaş SY. İnovasyon:Teknopark Modeli . ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):139-145 10) Demir M ve Geyik O. Türkiye’de AR-GE ve inovasyon harcamalarının gelişim süreci ve ekonomik etkileri. Journal of Life Economics 2: 171-186, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 5 20
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 169
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu