Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LİPİT BİYOKİMYASI 1+2 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Lipitlerin yapısı, fonksiyonunu, işlevini detaylı incelemek, lipit metebolizmasında gerçeklesen biyokimyasal mekanizmaları kavramak, lipit ölçüm metotlarını tartışmak
Dersin İçeriği Bu ders; Yağların tanımı,Lipoproteinler,Apoproteinler,Yağ asitleri,Lipoprotein metabolizması,Lipoprotein metaboliması bozuklukları,Kolesterol metabolizması,Kan alma ve saklama,Lipit ölçüm metotları,Kolesterol ölçüm metotları,Trigliserit ölçümü,Obezite,Kardiyovasküler hastalıklar,Dislipildemiler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Lipoprotein ve apoprotein yapılarının işlevini, fonksiyonunu, sınıflandırılmasını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Şilomikron yapısını ve işlevlerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein (VLDL), Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL), Yüksek Dansiteli Lipitler (HDL) yapılarını, görevlerini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.Normal ve çeşitli koşullar altında lipoprotein metabolizmasını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Açlık durumunda lipit metabolizmasını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Tokluk durumunda lipit Metabolizmasını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Lipit metabolizma bozuklukları sonucu gerçekleşen olayları kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.Lipit ve lipoproteinlerin ölçümlerini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Kan Alma ve saklama metotlarını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Kan Alma Pozisyonu öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Enzimatik yöntemle total kolesterol ölçülmesini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Lipoprotein içindeki kolesterolun ölçülmesini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Polianyon çöktürme yöntemlerini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.HDL-Kolesterol,LDL-Kolesterol, VLDL-Kolesterolun Ölçülmesini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.Önerilen kolesterol değerlerini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.Trigliserid ölçümünü öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.Total Lipid ölçümünü kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.Apolipoprotein ölçümlerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3. Lipoprotein(a), LpX Lipoprotein, Beta Lipoprotein gibi yapılarını öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1. Lipoprotein metabolizmasındaki lipolitik enzimleri ve transfer proteinlerini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Venöz ve Kapiller kan, Plazma ve Serum kavramlarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4. Kolesterol ölçüm yöntemlerini tartışır. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yağların tanımı 1, 2
2 Lipoproteinler 1, 2
3 Apoproteinler 1, 2
4 Yağ asitleri 1, 2
5 Lipoprotein metabolizması 1, 2
6 Lipoprotein metaboliması bozuklukları 1, 2
7 Kolesterol metabolizması 1, 2
8 Kan alma ve saklama 1, 2
9 Lipit ölçüm metotları 1, 2
10 Kolesterol ölçüm metotları 1, 2
11 Trigliserit ölçümü 1, 2
12 Obezite 1, 2
13 Kardiyovasküler hastalıklar 1, 2
14 Dislipildemiler 1, 2
Kaynaklar
1) Öğrenciler İçin Biyokimya Laboratuvarı(Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı,Prof.Dr.Nesrin Emekli)Medipol Üniversitesi Yayınları 2) Klinik Biyokimya kitabı 2015(Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı,Prof.Dr.Nesrin Emekli)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 99
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu